Evo kad treba napraviti provjeru geometrije kota?a

0
1124

Ako primijetite da vaše vozilo zanosi udesno ili ulijevo kad na jedan kratak trenutak pustite kolo upravlja?a dok vozite ravno morate provjeriti geometriju svojih kota?a. Podesite geometriju kota?a, odnosno podesite dijelove prednjeg i stražnjeg ovjesa. Ako vaše vozilo nije ispravno podešeno to može uzrokovati preuranjeno trošenje pneumatika.

Uvijek provjerite geometriju kota?a u sljede?im slu?ajevima:
– Nakon što udarite u nešto.
– Ako primijetite neuobi?ajeno ili nepravilno trošenje pneumatika.
– Ako primijetite vu?enje vozila u stranu ili u sljede?im situacijama:
– vaše vozilo vu?e u jednu stranu.
– Vaše kolo upravlja?a ne vra?a se s lako?om u prvotni položaj nakon zakretanja ili se zakre?e dok vozite ravno.
– Kad kupite novi komplet pneumatika i želite da vam traju što dulje.
– Nakon zamjene sastavnog dijela ovjesa ili upravlja?kog mehanizma.

Zašto je podešavanje geometrije važno?
Na ve?ini vozila, geometrija se istražuje od samog uzroka kako bi se smanjilo trošenje i habanje i pove?ala udobnost voza?a i putnika. Pravilno podešena geometrija 4 kota?a smanjuje trošenje pneumatika i pove?ava njihov vijek trajanja, poboljšava njihove performanse i doprinosi uštedi goriva. To podešavanje tako?er poboljšava ponašanje vozila na cesti i pove?ava sigurnost jer smanjuje vu?enja u stranu i zanošenja vozila.

Razlika izme?u geometrije i balansiranja kota?a?
?esto se brkaju geometrija i balansiranje kota?a, a radi se o dvije potpuno razli?ite stvari: Podešavanje paralelnosti kota?a, ili geometrija vozila , sastoji se od podešavanja kutova kota?a kako bi oni povratili okomitost u odnosu na tlo i paralelnost me?u sobom. S druge strane, balansiranje kota?a omogu?uje okretanje kota?a bez uzrokovanja vibracija vozila pri odre?enim brzinama.

Kako dolazi do toga da se geometrija kota?a poremeti?
Geometrija se može poremetiti prilikom udarca u kolnik ili naleta na udarnu rupu na cesti; u puno težim okolnostima poput prometne nezgode, u kojoj vaše vozilo zadobije udarac, tako?er se može poremetiti geometrija kota?a. Kad je geometrija kota?a neispravna, rub pneumatika troši se brže što utje?e na ponašanje vozila. To može uzrokovati potrebu za zamjenom pneumatika ranije nego što ste to sami planirali.

Obi?na nepravilno podešena geometrija može uzrokovati ozbiljne probleme
Cilj geometrije kota?a jest optimizirati držanje ceste i maksimalno produljiti vijek trajanja pneumatika.

Glavni razlozi zbog kojih geometrija kota?a mora biti ispravno podešena:
Uštedjet ?ete
Vaši pneumatici trajat ?e duže
Vaše vozilo bolje ?e držati cesti i otpor gaze?eg sloja bit ?e manji.

Koliko ?esto treba podešavati geometriju kota?a i koliko to košta ?
U ve?ini slu?ajeva se poreme?ene geometrija prednjih i stražnjih kota?a može riješiti za otprilike 30 minuta.
Obratite se svom vulkanizeru i provjerite koliko košta podešavanje geometrije kota?a. Podešavanje geometrije kota?a sastoji se od provjere kola upravlja?a i kutova pneumatika sukladno specifikacijama proizvo?a?a automobila. Premda možete ?uti razli?ite izraze poput nagib prema unutra, nagib prema van, zatur pozitivan ili negativan, geometrija kota?a nije ništa jako komplicirano. Podešavanje geometrije kota?a vrlo je jednostavan zahvat za vulkanizera.

Kako se podešava geometrija kota?a?
Tri glavna podešavanja geometrije kota?a su zatur, kut nagiba prema unutra ili prema van, kut zakreta. Podešavanje geometrije kota?a sastoji se od podešavanja kutova kota?a za ispravan nagib prema unutra ili nagib prema van i ispravan zatur.

Zatur
Zatur je kut kota?a kad se vozilo gleda sprijeda. Dolazi do nepravilnog trošenja pneumatika kad je taj kut prevelik: govorimo o pozitivnom zaturu kad je gornji dio kota?a udaljen od vozila. Prevelik pozitivan zatur dovodi do trošenja pneumatika po vanjskim rubovima.
Govorimo o pozitivnom zaturu kad je gornji dio kota?a okrenut prema unutrašnjosti vozila. Prevelik pozitivan zatur dovodi do trošenja pneumatika po unutarnjim rubovima.
Zatur se ispituje i podešava za svako vozilo kako bi pneumatik što ravnije ležao na tlu u zavojima. Ako je prevelika razlika zatura izme?u prednjih kota?a, vozilo ?e vu?i u jednu stranu.

Stisnutost / naginjanje prema van
Kut nagiba prema van/unutra odgovara razlici udaljenosti izme?u dva prednja i stražnja kota?a na istoj osovini. Vozilo se pregledava odozdo. Kut nagiba prema van ili prema unutra utje?e na ponašanje vozila u zavojima.

Govorimo o nagibu prema unutra kad su prednji pneumatici bliže jedan drugom. Nagib prema unutra uzrokuje proklizavanje prednjih kota?a u zavojima. Ako je prevelik, gaze?i sloj ?e se trošiti po?evši od vanjskih rubova.

Govorimo o nagibu prema van kad su stražnji kota?i bliže jedan drugom. Nagib prema van dovodi do proklizavanja stražnjih kota?a prema van i jakog zanošenja vozila u zavojima. Ako je nagib prema van velik, trošenje pneumatika po?inje od unutarnjeg ruba.

Takva trošenja vrlo su tipi?na. Uzrokuju zup?asta iskrivljenja po cijeloj širini profila gaze?eg sloja koja se mogu osjetiti ako se rukom prije?e po gaze?em sloju.

Izvor: Michelin

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com