Evo kako ispravno uskladiti broj okretaja motora

0
3591

Uskla?ivanje broja okretaja je tehnika koja se koristi prilikom prebacivanja u niži stupanj prijenosa tijekom usporenja i/ili ko?enja. Pravilnom primjenom ove tehnike se mogu nježno mijenjati brzine, bez naglih promjena težišta vozila i “udaraca”.

Osim toga, uskla?ivanjem broja okretaja se sprje?ava ko?enje motorom, što u ekstremnim slu?ajevima (u zavoju) može rezultirati blokiranjem kota?a uslijed nagle promjene težišta vozila.

Postupak uskla?ivanja broja okretaja

– Ubrzajte i održite stalnu brzinu u tre?em stupnju prijenosa na 3500/min
– Ko?ite dok brzina motora ne bude prikladna za ubacivanje u niži stupanj prijenosa
– Pritisnite spojku i prebacite ru?icu mjenja?a u (2.) niži stupanj prijenosa

(!) kada bi sad pustili spojku osjetio bi se prijenos težišta vozila u naprijed. Ovo se dogodi zbog toga što je brzina motora opala nakon pritiska na spojku, te se sada naglo pove?a nakon ponovnog puštanja spojke. Umjesto da pustite spojku napravite sljede?e…

– Dozirajte gas kako biste pove?ali broj okretaja
– Otpustite spojku. Ukoliko je izvedeno pravilno ne?e se osjetiti trzaj.

Nije bitno savršeno precizno dozirati gas i pove?ati broj okretaja. I malim pove?anjem broja okretaja osjetit ?ete razliku, jer bolje je i malo pove?anje broja okretaja nego nikakvo. S iskustvom ?ete postati precizniji.

Tomislav Seser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com