Evo odgovora na naj?eš?a pitanja za zimske gume

0
975

Brojnim voza?ima nije potpuno jasno koje su sve prednosti korištenja zimskih guma te ?esto smatraju kako su potrebne tek u slu?aju snijegom prekrivene prometnice.

Stoga smo izvukli nekoliko naj?eš?ih pitanja i odgovora kako bi uklonili svaku sumnju u ispravnost korištenja zimskih guma tijekom zimskih mjeseci.

Je li dovoljno zimi voziti samo sporije?
Ne, ispod 7 ° C vozilo s zimskim gumama ?e se zaustaviti 11 metara prije nego s ljetnim gumama pri ko?enju na zale?enoj cesti od samo 30 kmh. Što predstavlja veliku razliku, jer su u kriti?nim situacijama ?ak i centimetri bitni.

Moram li voziti sporije sa zimskim gumama?
Ne, svaka guma ima index brzine koji ozna?ava do koje najviše brzine se smije voziti. Naj?eš?e su to oznake T (190 kmh), H(210 kmh) i V(240 kmh). Bez obzira na navedenu maksimalnu brzinu, obratite pozornost na ograni?enje brzine i na vremenske uvijete na cesti.

Da li se zimske gume koriste samo kada je snijeg?
Ne, kada je snijeg onda su zimske gume neophodne, ali su napravljene da pri niskim temperaturama ?ak i kad nema snijega i leda imaju puno bolja svojstva od ljetnih gume. Iz toga razloga se preporu?a upotreba zimskih guma na nižim temperaturama.

Da li se zimske gume brzo troše?
Zimske gume traju isto koliko i ljetne gume. Ovisno o vašoj kilometražu, mogu trajati tri, ?etiri ili pet sezona. Bitno je napomenuti da zimske gume se postavljaju na auto kada se temperature spuste ispod 10°C a skidaju se kada temperature porastu i kada ne postoji mogu?nost viših temperatura. Nikako nije preporu?ljiva vožnja zimskih guma ljeti, jer visoka temperatura štetno utje?e na svojstva gume.

Zašto bih trebao imati sve 4 zimske gume?
Prema zakonu sigurnosti prometa na cestama na istoj osovini moraju biti postavljene gume istog proizvo?a?a, istog profila i dubine “ripne”. Ukoliko se na automobil postave zimske gume na prednje kota?e (pretpostavimo i pogonske) a na stražnjima ostavimo ljetne, prilikom ulaska u zavoj postoji velika mogu?nost zanošenja vozila a samim time i sljetanja s ceste. Kako bi se tako nešto sprije?ilo vozilo mora imati sve 4 zimske gume.

Izvor: Vulkanizer.hr