Evo kako provjeriti razinu istrošenosti gume na automobilu

0
7188

Gaze?i sloj jedini je dio gume koji osigurava prianjanje na tlo pa je visina profila gaze?eg sloja klju?na za sigurnost vožnje. Dubina profila gaze?eg sloja utje?e na ispravnost i stanje gume. Vožnja s istrošenom gumom pove?ava opasnost od puknu?a gume, akvaplaninga i smanjuje sposobnost vožnje u zimskim uvjetima. Mala visina profila gaze?eg sloja zimi zna?ajno smanjuje razinu prianjanja na tlo i mogu?nost kontrole nad vozilom. Voza?i koji voze s pneumaticima ?ija je visina profila gaze?eg sloja manja od zakonski dopuštene granice riskiraju kaznu.

Pristupite gaze?em sloju gume
Prva faza provjere visine profila gaze?eg sloja sastoji se od toga da iz pravog kuta sagledate prednje pneumatike.
– Parkirajte vozilo na vodoravnu i ravnu površinu.
– Zategnite ru?nu ko?nicu.
– Zakrenite kolo upravlja?a za 45°, udesno ili ulijevo, kako biste mogli jasno vidjeti prednje pneumatike prije samog po?etka pregledavanja doti?nog pneumatika. To je malo teže za stražnje pneumatike, ali to vas ne sprje?ava da vizualno pregledate pneumatike.

Provjerite profil gaze?eg sloja gume
Ne oslanjajte se na svoje procjene: nabavite za uporabu lak mjera? dubine profila kako bi mogli nadzirati vaše pneumatike. Mjerenje dubine profila s ovim jednostavnim ure?ajem nije teško i zahtijeva samo nekoliko minuta vašeg vremena.

Zakonski propisani minimum dubine profila u Europi je 1,6 mm po cijelom obodu.

Provjerite dubinu glavnih utora profila na nekoliko mjesta po obodu pneumatika, uporabom mjera?a koji je preporu?io proizvo?a?. Pneumatici tako?er imaju indikatore trošenja profila koji su utisnuti u bazu glavnih utora. Kada se površina profila potroši do razine ovih indikatora, pneumatik je na zakonskoj granici uporabe i treba ga zamijeniti.

Bez obzira kako provjeravali dubinu profila pneumatika, ako se približavaju zakonski propisanoj vrijednosti ili ako imate bilo kakvih sumnji, neka ih provjeri stru?njak za pneumatike.

Svi pneumatici ne nude jednake performanse kada su novi, a ova razlika u performansama se pove?ava kada se troše. Tehnološki napredne tehnologije koje su razvili Michelinovi istraživa?ki i razvojni timovi, omogu?uju nam da ponudimo razinu performansi i držanja koja je blizu novim pneumaticima, tijekom cijelog radnog vijeka pneumatika sve do zakonski propisane granice istrošenosti. Zbog ove razine performansi, prerana zamjena pneumatika ne?e zajam?iti pove?anje sigurnosti i performansi, te tako?er treba uzeti o?iti financijski trošak ali i ekološki trošak.

Izvor: Michelin

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com