Finci otvaraju najve?i parking na svijetu za elektri?na vozila

0
164

Na finskim cestama trenuta?no prometuje tek 1000 elektri?nih vozila. Nije mnogo, no državne vlasti iznimno su zainteresirane za ‘eco-frindly’ automobile, pa se ulažu i velika sredstva u infrastrukturu.

U travnju je u Helsinkiju zapo?ela gradnja najve?eg parkirališta za elektri?na vozila. Radovi ?e završiti u lipnju, a garaža ?e imati kapacitet za 250 vozila. Ugradit ?e se i brojni brzi punja?i, koji ?e pokrivati sve potrebe vlasnika. Finci predvi?aju da ?e do 2030. na njihovim cestama biti više od 250.000 elektri?nih automobila.