Ford kampanja poti?e sklad izme?u voza?a automobila i biciklista

0
237

Sve je ve?i broj biciklista u europskim gradovima, a to je i razlog sve ?eš?ih antagonizama izme?u voza?a automobila i biciklista. Zbog toga Ford pokre?e novu kampanju koja je namijenjena poboljšanju sigurnosti i smanjenju one?iš?enja zraka te zagušenja prometa u gradovima. “Podijelite cestu” nastoji potaknuti sklad me?u korisnicima prometnica i omogu?iti sigurnije putovanje, pogotovo na kratkim relacijama.

U tu je svrhu Ford napravio revolucionarni doživljaj virtualne stvarnosti. “WheelSwap” (“razmjena kota?a”) koji omogu?uje voza?ima automobila i biciklistima uvid u to kako nepromišljena vožnja i bicikliranje mogu biti u najmanju ruku razlog za stres, ali i za fatalne nesre?e. Po?etne studije pokazuju da su nakon iskustva programa virtualne stvarnosti gotovo svi sudionici kazali da ?e promijeniti svoje ponašanje u prometu.

“Kao netko tko ?esto koristi bicikl i automobil, doživio sam iz prve ruke mnoge frustracije i opasnosti koje voza?i bicikala i automobila doživljavaju svakodnevno u prometu”, rekao je Steven Armstrong, predsjednik i izvršni direktor Forda za Europu, Bliski Istok i Afriku. “Sigurna integracija sve raznovrsnijih na?ina prijevoza je klju?na za sigurnost i jednostavnost prometa u gradovima, sada i u budu?nosti”.

U Europi ima oko 250 milijuna biciklista, a svaki dvanaesti stradali u cestovnom prometu je upravo voza? bicikla. Uz dokazane koristi za zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i smanjenja prometne zagušenosti, mnogi europski gradovi aktivno promi?u biciklizam.

Fordova kampanja je ve? dobila potporu Sir Davida Brailsforda, glavnog managera biciklisti?ke ekipe Team Sky, višekratnog pobjednika utrke Tour de France.
“Ovo je zaista pravovremena inicijativa tvrtke Ford. Europa je dom nekim od najve?ih biciklisti?kih zajednica na svijetu, a sa sve više sudionika u cestovnom prometu sigurnost postaje sve bitnija, kaže Sir David Brailsford.
“Ova kampanja nije samo o uvo?enju nove tehnologije, ve? i isticanju potrebe za jednakim poštovanjem i odgovornoš?u. Da biciklisti i voza?i automobila samo malo više vremena posvete razumijevanju jedni drugih, ubrzo bismo vidjeli promjenu stavova i ponašanja koja u kona?nici mogu poboljšati sigurnost svih u prometu na cestama. Fordova inicijativa može imati važnu ulogu u nastojanju da se to dogodi”.

Fordova strategija mobilnosti donosi širok krug proizvoda i usluga koji poboljšavaju sve slojeve transportnog sustava – vozila, infrastrukturu, povezivost i digitalne usluge – kako bi se ljudi lakše kretali gradovima u budu?nosti. To uklju?uje i pilot projekte poput dijeljenja automobila i zajedni?ke suradnje izme?u Forda u Njema?koj i Deutsche Bahn Connect GmbH, podružnice tvrtke njema?kih željeznica Deutsche Bahn AG; kao i kombi prijevoz za stanovnike koji žive u podru?jima gdje je gradski javni prijevoz teže dostupan te pametne klupe s wi-fi mrežom i punjenjem pametnih telefona za pješake.

Program virtualne stvarnosti “WheelSwap” omogu?uje voza?ima automobila pogled s biciklisti?ke to?ke gledišta u stvarnom prometu pri ?emu se mogu uvjeriti kako zastrašuju?e izgleda kada voza?i automobila do?u preblizu biciklistu, skrenu bez uklju?ivanja pokaziva?a smjera i otvore vrata automobila bez provjere. S druge strane, program omogu?uje biciklistima da dožive kako je voza?ima automobila kad biciklisti prolaze na crveno svjetlo, voze u krivom smjeru jednosmjernom ulicom i neo?ekivano skre?u bez provjere.

Više od 1200 ljudi sudjelovalo je u po?etnim istraživanjima u pet europskih zemalja, a 70 posto onih koji su iskusili ‘WheelSwap’ pokazuju ve?u suosje?ajnost prema drugim sudionicima u prometu u usporedbi s onima koji nisu iskusili Fordov program virtualne stvarnosti.
Nadalje, ?ak 91 posto ih planira promijeniti svoje navike u prometu, a samo dva tjedna nakon što su doživjeli ‘WheelSwap’ 60 posto ih je promijenilo svoje ponašanje u svojim svakodnevnim putovanjima.

Ford integrira iskustvo virtualne stvarnosti u svoj besplatni program osposobljavanja za voza?e od 17 do 24 godine. Za taj je program Fordove voza?ke vještine za život (Ford Driving Skills for Life) u Europi uloženo gotovo 20 milijuna dolara od 2013. godine. Voza?i su besplatno prolazili prakti?ni trening program prepoznavanja opasnosti u prometu, upravljanja vozilom te kontrole brzine i svjesnosti prostora.
Tako?er, iskustva iz programa “WheelSwap” bit ?e dostupna na YouTube kanalu, kao i korisni savjeti o poboljšanju sigurnosti na putovanju.

Ford je prošli mjesec lansirao potpuno novi Focus s tehnologijom koja može otkriti bicikliste na cesti ili blizu ceste. Sustav pomo?i voza?u s prepoznavanjem pješaka i biciklista automatski aktivira ko?nice u slu?aju mogu?eg sudara ako voza? ne reagira na upozorenja.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com