Ford razvija potpuno novi samovoze?i automobil

0
236

Jedan od ?lanova uprave Forda, Jim Farley, osvrnuo se na strategiju kompanije kada su u pitanju samovoze?a vozila. Naglasio je kako kompanija ne?e mo?i prilagoditi postoje?e modele samovoze?im tehnologijama, jer bi to zahtijevalo prevelike modifikacije i iziskivalo pove?e troškove. Umjesto toga, posvetit ?e se razvoju potpuno novih modela, koji ?e od samog po?etka biti konstruirani tako da budu u mogu?nosti samostalno voziti.

Posebna pažnja se posve?uje smještaju velikog broja senzora, koji moraju biti postavljeni tako da ne narušavaju izgled niti aerodinami?na svojstva automobila.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com