Goodyear za vozilo Citroën Oli razvio posebnu konceptnu gumu Eagle GO

0
459

Goodyear je u suradnji s Citroënom razvilo je gumu Eagle GO za Citroënovo konceptno vozilo oli. Rije? je o tre?oj konceptnoj gumi razvijenoj u suradnji s Citroënom, a može se pohvaliti u?inkovitoš?u, izdržljivoš?u i udobnoš?u, s time što je uvijek usredoto?ena na skrb za okoliš.

Obnovljivi gazni sloj izra?en od održivih materijala
Goodyear je za gazni sloj gume upotrijebio smjesu koja je gotovo u potpunosti izra?ena od održivih ili recikliranih materijala.

To su sljede?i materijali:

  • Suncokretova ulja i borova smola obnovljivo su rješenje koje zamjenjuje ulja na bazi nafte. Trenuta?no se ti materijali koriste za izradu „biljne tinte“ za pisa?e. Korištenje suncokretovih ulja i borove smole u skladu je s Goodyearovim ciljem da do 2040. godine potpuno isklju?i ulja na bazi nafte iz svojih proizvoda.
  •  Prirodni kau?uk stabla Hevea brasiliensis zamjena je za sinteti?ki kau?uk na bazi nafte. Za njegovu proizvodnju koriste se metode odgovorne poljoprivrede i uzgoja1.
  • Silika iz pepela rižinih ljuski nusproizvod je prerade riže i smanjuje koli?inu otpada koji završava na odlagalištima.

Održiva priroda gume Eagle GO dodatno je poboljšana njezinim potencijalom protektiranja budu?i da se može obnoviti ?ak dva puta, što joj produžuje vijek trajanja. Ponovnom upotrebom održive karkase i obnovljivoga gaznog sloja guma Eagle GO može prije?i do 500.000 kilometara.

Inteligentna tehnologija za pra?enje stanja gume

Konceptna guma Eagle GO primjenjuje tehnologiju Goodyear SightLine, koja uklju?uje senzor za pra?enje razli?itih parametara za odre?ivanje stanja gume.

Na temelju toga lako je odrediti kada gumu treba obnoviti, ?ime se postiže ve?a u?inkovitost i kružnost. Mnogi vozni parkovi ve? koriste tu tehnologiju u sklopu Goodyearove ponude jer im pomaže u održavanju idealnoga tlaka zraka i ispravnoga stanja guma, što zna?ajno pove?ava njihovu u?inkovitost i smanjuje koli?inu otpada.

Upotreba napredne tehnologije u skladu je s Goodyearovim ciljem da do 2027. svi novi proizvodi budu opremljeni podatkovnom i senzorskom inteligencijom.

Konceptne gume zna?e iznimnu priliku za istraživanje i razvoj revolucionarnih tehnologija koje se mogu koristiti u najrazli?itijim proizvodima.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com