Google maps: Kratice za ?esta putovanja

0
893

Za korisnike koji ?esto koriste istu destinaciju, Google Maps nudi opciju kojom proces navigacije mogu ubrzati. Umjesto da na mobitelu moraju prvo otvoriti aplikaciju, te potom kroz izbornike tražiti lokaciju ka kojoj kre?u, mogu?e je kraticu dodati na radnu površinu mobilnog telefona, tako da ju je mogu?e izravno aktivirati. Na taj na?in korisnik pokre?e navigaciju pritiskom na ikonu na mobitelu, baš kao što pokre?e standardnu aplikaciju.

Da bi to napravili, potrebno je prvi pokrenuti aplikaciju. Potom je potrebno unijeti lokaciju polazišta (ukoliko se razlikuje od trenutne lokacije, te izabrati lokaciju odredišta). Nakon što je destinacija uspješno prona?ena, potrebno je izabrati izbornik ozna?en s ozna?en s tri to?ke s desne strane polja u kojoj je napisano odredište putovanja. Potom je potrebno izabrati zadnju ponu?enu opciju, “Dodaj rutu na po?etni zaslon’ (Add route to home screen), nakon ?ega ?e se ona pojaviti kao ikona me?u aplikacijama.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com