HAC: Autoceste spremne za turisti?ku sezonu, o?ekuje se porast prometa

0
251

Autoceste u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) spremne su za pove?ani promet od lipnja uslijed turisti?ke sezone u kojoj ?e putnicima biti dostupne neke nove usluge, a na temelju pove?anog prometa HAC o?ekuje bolje prihode od lanjskih.

“U održavanje autocestovne mreže ove godine planiramo uložiti 404,9 milijuna kuna, od ?ega u investicijsko (izvanredno) održavanje 276,1 milijuna kuna, a u redovno održavanje 128,8 milijuna kuna. U ure?enje mreže odmorišta planirano je ulaganje od oko 25 milijuna kuna, a u sigurnost na autocestama oko 75 milijuna kuna”, iznose na upit Hine iz HAC-a podatke o investicijama ove godine i o?ekivanjima od turisti?ke sezone i prometa.

Bolja odmorišta i u?estalije ophodnje autocesta

Me?u odmorištima na autocestama u koja ulažu u modernizaciju ugostiteljskih, benzinskih i drugih objekata te usluge u suradnji s ugovornim korisnicima cestovnog zemljišta za turisti?ku sezonu 2021., iz HAC-a isti?u odmorišta Vukova Gorica na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik te Križ sjever i Križ jug, Rastovica sjever i Spa?va sjever na autocesti Bregana-Zagreb-Lipovac, zatim Lepenica na autocesti Bosiljevo-Rijeka te Rupa istok i Rupa zapada na autocesti Rupa-Rijeka-Žuta Lokva.

“I ve?ina prate?ih uslužnih objekata na autocestama investirala je u ure?enje interijera te u nove sanitarne ?vorove opremljene najsuvremenijom opremom, kako bi poboljšali/pove?ali razinu kvalitete i uslužnosti na odmorištima”, dodaju iz HAC-a.

Kao i svake godine, tako se i prije ove ljetne sezone u HAC-u obavljaju i pripreme radnika i vozila za redovnu ophodnju i nadziranje autocesta, koje ?e ove sezone u dane vršnog prometnog optere?enja odnosno u dane vikenda i praznika biti u?estalije.

“Iako je ophodna služba prisutna na autocestama 0-24 h, tijekom turisti?ke sezone planira se uvesti pripravnost za ostale operativne izvršitelje koji su klju?ni za žurno otklanjanje kvarova i nedostataka na opremi i sustavima (npr. elektri?ari). Imamo i ugovor sa vanjskim izvo?a?em usluga izvla?enja, uklanjanja i odvoza teretnih vozila i autobusa te osobnih vozila sa dionica autocesta, no s obzirom na duljinu od više od 1.000 km autocesta, uvodimo i uslugu prijevoza, kojom ?e HAC vikendima i praznicima u vršnim optere?enjima dodatno rasporediti i vlastita vozila za izvla?enje osobnih vozila na kriti?nim lokacijama i koja ?e se koristiti samo u slu?ajevima incidentnih situacija i krajnje nužde”, poru?uju iz HAC-a.

Tako?er ?e biti spremna i ophodna vozila opremljena s 32 automatska defibrilatora za slu?ajeve potrebe, a koji su redovno servisirani i raspore?eni na svim dionicama autocesta, dok ?e u tehni?kim jedinicama Brinje i Dugopolje na autocesti A1 biti i timovi hitne medicinske pomo?i.

“Vezano na zapošljavanje u HAC-u, možemo re?i kako je na dan 1. sije?nja 2020. u HAC-u bilo zaposleno 2610 radnika na neodre?eno vrijeme, a danas nas je 2507. U novom Sektoru za promet zaposlit ?emo dva pripravnika, a što se ti?e sezonskog zapošljavanja ove godine zaposlit ?emo 80 blagajnika naplate cestarine”, odgovaraju iz HAC-a na pitanje o zaposlenima.

Turisti ve?inom autocestom, rast prometa i prihoda

Ocjenjuju?i prometnu infrastrukturu jednom od bitnijih u razvoju turizma u kontekstu dostupnosti destinacije, iz HAC-a isti?u važnost ulaganja u investicijsko održavanje što pove?ava sigurnost i udobnost putovanja, kao i projekte koje provode na sanaciji kolni?ke konstrukcije i objekata, modernizaciji i nadogradnji postoje?ih sustava (videonadzor, vo?enje prometa), poboljšanju pasivnih mjera zaštite (odbojne ograde, prometna oprema i signalizacija), uskla?enju tunela s direktivama i drugih.

Sve to, a i s obzirom da se i ove godine o?ekuje da ?e ve?ina turista na ljetne odmore u Hrvatsku dolaziti cestovnim putem, što je i prije pandemije, a i u pandemiji, ?inilo iznad 80 posto svih dolazaka turista me?u svim vrstama prijevoza, autoceste i njihova spremnost za pove?ani promet imaju važnu ulogu i za turisti?ke rezultate.

Kako su u 2020. zbog pandemije i mjera ograni?enja putovanja i promet, kao i ostali sektori, ostvarili znatno manje promete nego u 2019., tako je i promet vozila na HAC-ovim autocestama bio za oko 31 posto manji.

Za razliku od toga, 2021. se od po?etka pokazuje bolja, jer podaci HAC-a pokazuju da je od po?etka sije?nja do 23. svibnja na autocestama HAC-a prometovalo gotovo 15 milijuna vozila, što je pove?anje od 15,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2020.

U isto vrijeme, od cestarine je napla?eno 723,8 milijuna kuna (bez PDV-a) ili gotovo 23 posto više nego u isto vrijeme 2020., pri ?emu iznose i podatak da je u prva ?etiri mjeseca ove godine udio ENC korisnika u ukupno realiziranom prihodu na dionicama HAC-a bio 61,85 posto te da je to na razini prošlogodišnjeg udjela.

Nastavku pozitivnih trendova u HAC-u se nadaju i u ostalim mjesecima ove godine, posebice tijekom ljetne turisti?ke sezone.

“Što se ti?e planova za 2021., prihod od cestarine planiran je u iznosu od oko 2,18 milijardi kuna, od ?ega se na razdoblje sije?anj-travanj odnosi 541,69 milijuna kuna. Iz toga se vidi da je ve? za razdoblje sije?anj-travanj prihod od cestarine ve?i od planiranog za 10,79 posto”, navode iz HAC-a.

Na pitanje ho?e li ove godine biti sezonskog (ljetnog) poskupljenja cestarine, kojeg u 2020. nije bilo zbog pandemije, iz HAC-a kažu da “odluka o sezonskim cijenama još nije donesena” te da ?e pravovremeno obavijestiti korisnike o tome ho?e li odluka biti kao i prošle godine, kada su cijene ostale nepromijenjene, ili ?e se kao prethodnih godina uvesti sezonska cestarina.

S druge strane, oko cestarina iz HAC-a podsje?aju da od kolovoza 2020. suradnjom HAC-a i koncesionara BINA-Istra postoji funkcionalnost “ENC IN” za postpaid korisnike, kojom se HAC ENC ure?aji mogu koristiti i na dionicama BINA-Istre bez zaustavljanja i bez dodatne registracije u prodajnim uredima BINA-Istre.

Voza?ima i korisnicima autocesta skre?u pažnju na odgovornu vožnju, da prije puta provjere novosti na njihovim i web stranicama HAK-a s ažuriranim podacima o stanju na cestama, ali i na važnost uklju?enja radioprijamnika u vozilu u sustav informiranja o stanju u prometu RDS, jer jedino slušanjem radio postaje korisnik autoceste u vožnji može u realnom vremenu biti informiran o svemu, pa i eventualnoj izvanrednoj situaciji na cesti s obzirom da je radio jedini medij koji voza? smije koristiti tijekom vožnje.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com