HAC poskupljuje korištenje autoceste od 1. srpnja

0
209

Nemogu?nost HAC-a da servisira svoje obveze prema kreditorima slomit ?e se na le?ima gra?ana pa autoceste poskupljuju za 10 posto. Nove cijene korištenja autocesta na snagu stupaju od subote 1. srpnja. Nažalost, obistinile su se najave ministra Olega Butkovi?a koji je potvrdio kako ?e se novim cijenama pokušati ublažiti financijsko optere?enje HAC-a.

U nastavku prenosimo priop?enje HAC-a…

U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna, za motocikle i osobna vozila (IA i I skupina) uvode se sezonske cijene cestarine dok za vozila u transportnom prometu (autobusi, kamioni) kao i za kampere cijene cestarine ostaju iste. Sezonske cijene cestarina u naredna tri mjeseca primjenjivat ?e se na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o.(HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ).

U navedenom razdoblju za IA i I skupinu vozila pove?a se jedini?na cijena po kilometru s 0,483 kn/km na 0,5313 kn/km što je pove?anje za deset posto(10%).

Sezonsko pove?anje cestarine tijekom razdoblja poja?anog intenziteta prometa, jedna je od mjera prihva?enog financijskog restrukturiranja tvrtki u cestovnom sektoru, kao dijela projekta Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture, kojeg je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenulo po?etkom 2016. godine sa Svjetskom bankom.

Metodologija izra?una cijena cestarina temelji se na Pravilniku o cestarinama i ista se primjenjuje i za izra?un sezonskih cijena za IA i I skupinu vozila.

Za I skupinu vozila, polazni element za izra?un sezonske cijene cestarine je jedini?na cijena od 0,5313 kuna po kilometru i duljina dionice. Cestarina za IA skupinu vozila utvr?ena je u iznosu od 60% iznosa cestarine za I skupinu vozila.

Cijene cestarine za svaku dionicu ra?unaju se pojedina?no, razmjerno duljini dionice prema podatcima iz Baze cestovnih podataka dobivenih geodetskim snimanjem na terenu u to?nosti od 1-2 cm. Izra?un cestarine za dionicu s više me?u dionica, ra?una se na na?in da se za svaku pojedinu me?u dionicu izra?una iznos cestarine, a cijena kompletne dionice je zbroj cijena me?u dionica. Kona?na cijena cestarine s PDV-om obra?unava se u kunama bez lipa (zaokružuje se na puni iznos u kunama na manji ili ve?i iznos).

Za 113 relacija cijene cestarine zbog metodologije izra?una ostat ?e nepromijenjene, dok se korekcija provodi na 1.159 relacija. Prosje?no pove?anje cestarine iznosi 10%, s time da je najniže pove?anje 3% a najviše 50% i to za IA skupinu upravo zbog zaokruživanja, primjerice s 2 na 3 kune.

Usporedba vansezonske i sezonske cijene cestarine za I skupinu vozila.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com