HAK objavio rezultate novog testa dje?jih autosjedalica za 2017. godinu

0
186

Hrvatski autoklub objavio je rezultate drugog ovogodišnjeg testa dje?jih autosjedalica, kojim je obuhva?eno 19 modela, od kojih samo dvije nisu zadovoljile. Rezultate prvog testa dje?jih autosjedalica za 2017. godinu možete pro?itati na ovom linku.

Testiranje koje tradicionalno provode HAK i njegovi partneri iz europskih autoklubova obuhvatilo je 19 dje?jih autosjedalica. Rezultati su solidni: 14 sjedalica ocijenjeno je ocjenom dobar, 3 zadovoljavaju, a samo 2 nisu prošle naše testiranje i smatraju se lošima.

HAK i njegovi partneri testiraju dje?je autosjedalice kako bi olakšali izbor kupcima i utjecali na razinu sigurnosti prilikom prevoženja najmla?ih putnika u automobilima.

O važnosti korištenja autosjedalica suvišno je govoriti, ne samo zbog toga jer obvezu njihova korištenja propisuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama, nego i stoga što one djetetu doslovno mogu spasiti život. Istraživanja pokazuju kako djeca koja pravilno vezana sjede u dje?joj autosjedalici imaju sedam puta manje izgleda da u slu?aju prometne nesre?e zadobiju teške, ?ak i po život opasne ozljede od djece koja nisu vožena na ovaj na?in.

Odrasli svojim nemarom ne bi trebali ugrožavati djetetovu sigurnost, što HAK i njegovi partneri u svojim testiranjima neprestano naglašavaju jer i dalje smo na našim cestama svjedoci prevoženja djece na neadekvatan na?in. Djeca se ?esto mogu vidjeti kako bezbrižno sjede nevezana, ponekad ?ak i na suvoza?kom sjedalu ili pak roditelji onu najmanju drže u rukama misle?i kako ?e ih na taj na?in uspjeti zaštititi. Istina je potpuno druga?ija. U trenutku sudara dje?ja tijela, baš poput predmeta u vozilu, i dalje se kre?u onom brzinom kojom se vozilo kretalo neposredno prije udara. Kod sudara pri brzini od 50 km/h dijete teško samo pet kilograma zbog inercije postaje teško ?ak stotinu kilograma, a ?ak ni najja?e ruke ne?e ga tad uspjeti zadržati.

Fizika i dinamika sudara jednostavno su takve i zbog toga se dijete nikad ne bi smjelo prevoziti bez autosjedalice, ?ak ni na najkra?oj vožnji. Najve?i broj prometnih nesre?a doga?a se upravo na kratkim relacijama, u blizini ku?e, primjerice prilikom vožnje do obližnjeg parka ili trgovine u susjedstvu. Stoga HAK poziva roditelje neka ne dopuste da njihovo dijete postane dio crne statistike nego se pobrinu za njegovu sigurnost. Testiranja autosjedalica služe upravo tome.

Iz gomile auto sjedalica koje se mogu prona?i na tržištu, u testiranju su izdvojene one najbolje te se upozorava na prednosti i nedostatke svakog testiranog proizvoda. Testiranja su vrlo detaljna, sa standardnim kriterijima koji se posebno ocjenjuju. Naglasak je, naravno, na elementima sigurnosti, no ne zanemaruju se ni ostali kriteriji poput jednostavnosti korištenja, ergonomije ili kemijskog sastava od kojeg su izra?eni materijali. Unato? preporukama HAK-a, bilo bi dobro da kupci prilikom izbora u trgovini na licu mjesta provjere odgovara li uop?e autosjedalica njihovu automobilu, tj. može li se zbog svojih dimenzija u njega pravilno montirati kako bi sigurnost bila na najvišoj mogu?oj razini.

Ovogodišnje jesensko testiranje imalo je 19 kandidata i može se izraziti zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Iako ponovno nema sjedalice s maksimalnom ocjenom, najve?i broj testiranih autosjedalica zaslužio je ocjenu dobar, što je pokazatelj kako proizvo?a?i iz godine u godinu pove?avaju razinu sigurnosti svojih proizvoda. Autosjedalice su i ovoga puta pripadale svim skupinama težine, od onih namijenjenih najmanjima iz grupe 0+, koje služe za djecu od ro?enja pa do 13 kilograma težine, pa do sjedalica iz kombinirane grupe II/III od 15 do 36 kilograma. Osim toga, me?u kandidatima su se našle i “i-size” sjedalice, a bilo je i proizvoda s mogu?noš?u postavljanja u oba smjera, kako u smjeru vožnje, tako i u suprotnom smjeru, suprotnom od onoga u kojem se kre?e automobil. Takve sjedalice okrenute u suprotnom smjeru u pravilu su i najsigurnije, no one se mogu koristiti samo od ro?enja pa do otprilike ?etvrte godine starosti djeteta. Važno je pritom još jednom napomenuti kako djeca lakša od devet kilograma i mla?a od 15 mjeseci nikad ne bi trebala biti okrenuta u smjeru vožnje, jer zbog njihove krhke gra?e to može znatno pove?ati rizik od ozljeda. Ipak, proizvo?a?i su se dosjetili kako dosko?iti ovom problemu pa se na tržištu po?inju nuditi i univerzalni proizvodi. Neke sjedalice, kao što su GB Vaya i-Size, Nuna Rebl Plus i-Size i Recaro Zero.1 Elite, nude mogu?nost postavljanja u oba smjera, i u smjeru vožnje i u kontra smjeru, pa se ti proizvodi mogu koristiti od ro?enja pa do otprilike djetetove ?etvrte godine.

Kad je rije? o najbolje ocijenjenoj autosjedalici, najbliže se maksimalnoj ocjeni na ovom testiranju približila autosjedalica Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size za djecu od 45 do 87 centimetara visine ili manje od 13 kilograma težine, odnosno otprilike godine i pol starosti. Rije? je o vrlo sigurnoj sjedalici s niskim rizikom od ozljeda pri frontalnom, odnosno vrlo niskim pri bo?nom sudaru, koja se vrlo jednostavno postavlja na ISOFIX bazu koju ?e se nakon postavljanja mo?i ostaviti u vozilu. Jedina dva nedostatka kod ove sjedalice koju se smatra pobjednikom testiranja odnose se na teško skidanje presvlake te zauzimanje nešto više mjesta u automobilu, no to je nešto što pada u drugi plan nakon odli?nih rezultata na podru?ju sigurnosti.

Razlike me?u 14 sjedalica s ocjenom dobar doista su minimalne i kupci ne?e pogriješiti izaberu li bilo koji od tih proizvoda. Ako se pak vode za svakim od pojedinih kriterija našeg testiranja, onda ?e im koristiti informacija o tome koja je sjedalica najbolja u pojedinom podru?ju. U podru?ju sigurnosti najkvalitetniji rezultat ostvarila je sjedalica koja je odnijela i ukupnu pobjedu, Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size. Kod jednostavnosti korištenja i ergonomije dominirale su Bébé Confort Rodi XP i Maxi-Cosi Rodi XP, obje iz kombinirane grupe II/III, dok su po pitanju korištenja štetnih sastojaka svi proizvo?a?i otišli vrlo daleko, sveli ih na minimum pa ovdje ne treba nikoga posebno izdvajati.

Unato? op?enito više nego solidnim rezultatima i ?ak 14 dobrih ocjena, tri auto sjedalice (Concord Vario XT-5, Joie Bold, Chicco Oasys23 Fixplus Evo) našle su se u nižem razredu onih koje zadovoljavaju, a dvije (Jane Grand, Recaro Optia & Smart Click Base) ovog puta nisu prošle na testiranju, obje zbog nedostataka uo?enih pri frontalnom sudaru u kojem je rizik od ozljeda vrlo visok. Prilikom testiranja sjedalice Jane Grand, Isofix je s jedne strane popustio, dok je kod sjedalice Recaro Optia & Smart Click Base neprolazna ocjena zara?ena zbog pucanja spoja školjke sjedalice i Isofix baze. Jane je nakon lošeg rezultata ponudio provjeru ve? isporu?enih autosjedalica uz dodatne informacije na internetskoj stranici proizvo?a?a, dok je Recaro preporu?io besplatnu zamjenu svojeg proizvoda.

Detaljni rezultati testa autosjedalica 2017.

Bébé Confort Rodi XP
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, tanko punjenje podstave

Bébé Confort Rodi XP FIX
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, tanko punjenje podstave

Chicco Oasys23 Fixplus Evo
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, komplicirano zakop?avanje, limitiran pogled djeteta

Concord Vario XT-5
+ dobra putanja pojasa, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, lako razumljiva uputstva i upozorenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Cybex Aton M i-Size
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, razumljiva i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo laka sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– teško skidanje presvlake

Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, razumljiva i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– zauzima nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

GB Vaya i-Size
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, razumljiva i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Jané Grand
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, komplicirano zakop?avanje, nespretna montaža, teška sjedalica, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joie Bold
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, komplicirano zakop?avanje, nespretna montaža, teška sjedalica, sku?en prostor za dijete

Klippan Kiss 2 Plus
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Maxi-Cosi Rodi XP
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, tanko punjenje podstave

Maxi-Cosi Rodi XP FIX
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, tanko punjenje podstave

Nuna Rebl Plus i-Size
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Recaro Guardia
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– nespretna montaža

Recaro Guardia & Smart Click Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila

Recaro Optia & Smart Click Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, teško skidanje presvlake

Recaro Privia Evo
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar
oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– nespretna montaža

Recaro Privia Evo & Smart Click Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila

Recaro Zero.1 Elite
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka se može prati u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, pozicija sjedenja nije idealna, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com