HAK objavio rezultate testa dje?jih autosjedalica za 2017. godinu

0
216

Na ovogodišnjem proljetnom testiranju dje?jih autosjedalica, kojeg su proveli Hrvatski autoklub i njegovi partneri iz europskih autoklubova, ovog su se puta našle ?ak 42 sjedalice, ?ime je postavljen apsolutni rekord posljednjih godina.

Testiranja su bila izrazito detaljna, a pritom se nije ispitivalo samo odgovaraju li sjedalice zakonskim obvezama, ve? su se u obzir uzimali standardni kriteriji poput sigurnosti, jednostavnosti korištenja, ergonomije ili kemijskog sastava od kojeg su izra?eni materijali.

Preporuka Hrvatskog autokluba voza?icama i voza?ima je neka prije kupovine dje?je autosjedalice prikupe sve potrebne informacije o dostupnim proizvodima i uvjere se u njihovu kvalitetu. Osim toga, prilikom kupovine svakako neka provjere odgovara li autosjedailca njihovom automobilu i može li se u njega pravilno postaviti o ?emu tako?er uvelike ovisi sigurnost djece.

?ak 42 razli?ita proizvoda, koliko ih se ovom prilikom našlo na testiranju, pripadaju svim grupama težine, a me?u njima je bilo i 13 i- Size autosjedalica. Neke od testiranih sjedalica imale su mogu?nost postavljanja u oba smjera, i u smjeru vožnje i u suprotnom smjeru. Te se sjedalice mogu koristiti od ro?enja pa do otprilike ?etiri godine starosti, no važno je još jednom napomenuti kako djeca lakša od devet kilograma ili mla?a od 15 mjeseci nikada ne smiju biti smještena u smjeru vožnje jer to zbog slabije gra?e njihova tijela znatno pove?ava rizik od ozljeda.

Najbolju ocjenu našeg testiranja, vrlo dobar, ovog puta nije dobila niti jedna sjedalica, 24 modela prošlo je s ocjenom dobar, a još 10 ih može zadovoljiti. Za autosjedalice koje su zaslužile ocjenu u ta dva razreda može se re?i kako o?ito nadmašuju zakonske obveze, a prilikom njihova razvoja u obzir su se uzimala i mišljenja korisnika.

Me?u njima se sa ukupno najboljom ocjenom na samom vrhu izdvojila sjedalica Cybex Aton 5 namijenjena djeci do otprilike godinu i pol dana starosti ili 13 kg težine. Rije? je o laganoj i vrlo sigurnoj autosjedalici koja se postavlja u smjeru suprotnom od smjera vožnje i kod koje nisu uo?eni nikakvi nedostaci. Upravo zbog toga, može ju se smatrati pobjednikom ovog opsežnog testiranja. Ipak, pohvalna je brojnost proizvoda sa ocjenom dobar, koja je samo korak do najviše ocjene. ?ak 24 modela u tom ocjenskom razredu pokazatelj su da proizvo?a?i itekako po?inju voditi ra?una o dobrim rezultatima.

Nažalost, postoji i suprotna strana, sjedalice koje se na testiranjima jedva provuku ili ?ak i padnu na ispitu. Tako su autosjedalice Joie Every Stage, Graco Milestone i Axkid Wolmax jedine s jedva prolaznom ocjenom. Joiejev i Gracov proizvod mogu se koristiti od ro?enja pa do prestanka obaveze korištenja sjedalice, no obje imaju deficit u pogledu sigurnosti. Pravilno montirana, dje?ja sjedalica Axkid pruža dobru zaštitu u slu?aju prometne nesre?e, no u njenom slu?aju problem predstavlja vrlo složeno postavljanje zbog ?ega su mogu?e potencijalne pogreške pri montaži.

Najgori rezultat i pad na testiranju ovog je puta ostvarilo pet dje?jih sjedalica.
Rije? je o sjedalicama Joolz iZi Go Modular s ili bez iZi Modular i-Size baze, Foppapedretti Teknofix, LCP Kids Saturn iFix i Casualplay Multipolaris Fix. Kod Joolz iZi Go Modulara problem predstavlja materijal od kojeg je napravljena presvlaka koji je kontaminiran TCPP-om, retardantom gorenja koji se smatra kancerogenim.

Kod sjedalica Foppapedretti Teknofix i LCP Kids Saturn iFix, koje su identi?ne konstrukcije, uo?eni su ozbiljni nedostaci pri testu frontalnog sudara. Ukoliko se pojas u automobilu koristi za vezivanje djeteta, dio pojasa prelazi preko bo?ne strane školjke autosjedalice, a time i previsoko po dje?jem abdomenu. Prilikom frontalnog sudara pojas se jako duboko urezivao u abdomen testne lutke što bi potencijalno moglo izazvati unutarnje ozljede. Zbog toga su zaštita pri frontalnom sudaru i sigurnost u oba modela ocijenjeni nedovoljnom ocjenom. Zna?ajni nedostaci pri frontalnom sudaru primije?eni su i kod autosjedalice Casualplay Multipolaris Fix. Tijekom testiranja, testna lutka teška devet kilograma ispala je iz sjedalice. Mogu?nost ispadanja iz sjedalice znatno je pove?ana kod djece starosti do otprilike godine dana, a time se pove?ava i mogu?nost ozljeda prilikom primjerice drugog udarca u prometnoj nesre?i. To je i razlog smanjenja ukupne ocjene jer vezanje sjedalice isklju?ivo sigurnosnim pojasom automobila bez Isofixa o?ito ne pruža dovoljnu zaštitu.

Pritom voza?ice i voza?i ne smiju zaboraviti da u automobilu bez autosjedalice nikad ne prevoze dijete. ?ak i najlošija sjedalica bolja je od nikakve i njezinim korištenjem zna?ajno smanjuju mogu?nost zadobivanja teških ozljeda prilikom prometne nesre?e. Dje?ju autosjedalicu treba koristiti uvijek i bez iznimke, pa ?ak i na najkra?em putovanju ili odlasku do lokalne trgovine. Statistika pokazuje kako se najve?i broj prometnih nezgoda doga?a upravo na kratkim relacijama unutar nekoliko kilometara od ku?e. Držanje djeteta u rukama nije siguran na?in putovanja jer prilikom sudara pri brzini od samo 50 km/h dijete teško 5 kilograma postaje teško 20 puta više ili ?ak 100 kilograma. Prometne nesre?e jedan su od glavnih uzroka smrti djece ispod 14 godina, a procjenjuje se da bi 70 posto djece preživjelo ili izbjeglo ozbiljnije ozljede da su bili vezani u odgovaraju?oj sjedalici.

REZULTATI TESTIRANJA:

Axkid Wolmax
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, tanko punjenje podstave, malo mjesta za dijete, loš pogled djeteta izvan automobila, teško skidanje presvlake

Baier Adebar
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Baier Adefix
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja, pozicija sjedenja nije idealna

Bébé Confort AxissFix Plus
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, neudoban oslonac za noge

Bergsteiger Babyschale
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, loša putanja pojasa, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, presvlaka se ne može prati, neznatno manjkava završna obrada

Britax Römer Advansafix III SICT
+ dobra putanja pojasa, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, jednostavno zakop?avanje, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva vrlo malo prostora u automobilu, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, nespretna montaža, teška sjedalica, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta izvan automobila, teško skidanje presvlake

Britax Römer Baby-Safe i-Size
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, zakop?avanje nije vrlo jednostavno

Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, sjedalica se može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu

Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size Flex Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, izvrsna putanja pojasa i lako prilago?avanje veli?ini djeteta, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu

Britax Römer Evolva 1-2-3 SL SICT
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nespretna montaža, pozicija sjedenja nije idealna, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Casualplay Multipolaris Fix
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, pozicija sjedenja nije idealna, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Casualplay Polaris Fix
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, pozicija sjedenja nije idealna, teško skidanje presvlake

Cybex Aton 5
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– /

Cybex Aton 5 + Aton Base 2
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, limitiran pogled djeteta

Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, limitiran pogled djeteta

Cybex Pallas M SL
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Cybex Pallas M-Fix SL
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Cybex Solution M SL
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

Cybex Solution M-Fix SL
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

Foppapedretti Teknofix
+ stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, loša putanja pojasa, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, tanko punjenje podstave, presvlaka se mora prati ru?no

GB Idan
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, teško skidanje presvlake

GB Idan + Base-Fix
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, teško skidanje presvlake

Graco Milestone
+ dobra putanja pojasa, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva vrlo mnogo prostora u automobilu, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Hauck Zero Plus Comfort
+ nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, putanja pojasa nije idealna, sjedalica se ne može jako u?vrstiti za sjedalo automobila, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Joie Every Stage
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija
– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, oslonac za noge nije idealan, zahtijeva nešto više prostora u automobilu, malo mjesta za dijete, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joie Spin 360
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, jasna i vrlo jednostavna uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joolz iZi Go Modular by BeSafe
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada
– zakop?avanje nije vrlo jednostavno, visoka kontaminacija

Joolz iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada
– zahtijeva nešto više prostora u automobilu, visoka kontaminacija

Kiddy Cruiserfix 3
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, vrlo dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Kiddy Guardianfix 3
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, vrlo dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

LCP Kids Saturn iFix
+ stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosje?an rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, loša putanja pojasa, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, tanko punjenje podstave, presvlaka se mora prati ru?no

Maxi-Cosi AxissFix Plus
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, neudoban oslonac za noge

Nania I-Max SP
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ru?no

Nuna Pipa Icon
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja

Nuna Pipa Icon + Pipafix Base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Osann I-Max SP
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ru?no

Recaro Zero.1 i-Size
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, pozicija sjedenja nije idealna, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Renolux Renofix
+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, brza i vrlo jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– teško razumljiva uputstva i upozorenja, zahtijeva mnogo prostora u automobilu, presvlaka se mora prati ru?no, teško skidanje presvlake

Stokke iZi Go Modular by BeSafe
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zahtijeva malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zakop?avanje nije vrlo jednostavno

Stokke iZi Go Modular + i-Size base
+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bo?nom sudaru, dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakop?avanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija
– zahtijeva mnogo prostora u automobilu

Takata Midi i-Size Plus & i-Size Base Plus
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, nešto pove?an rizik od pogrešne montaže, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, oslonac za noge nije idealan, pozicija sjedenja nije idealna, zahtijeva jako mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Tex Baby Siège Auto Groupe 1/2/3
+ dobra putanja pojasa, stabilnost sjedalice u vozilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, zahtijeva malo prostora u automobilu, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada
– prosje?an rizik od ozljeda pri frontalnom i bo?nom sudaru, zakop?avanje nije vrlo jednostavno, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, pozicija sjedenja nije idealna, malo mjesta za dijete, presvlaka se mora prati ru?no, nešto pove?ana kontaminacija

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com