Istraživanje dokazalo kako klasi?na ru?na ko?nica odlazi u povijest

0
666
ru?na ko?nica

Potezanje ru?ice kako bi se automobil osigurao od pokretanja uskoro ?e biti samo sje?anje, jer je nedavno provedeno istraživanje koje je obuhvatilo 32 proizvo?a?a automobila dokazalo kako klasi?na ru?na ko?nica odlazi u povijest.

Danas svega 37 posto novih modela automobila ima klasi?nu ru?nu ko?nicu, a samo dva proizvo?a?a ugra?uje ih u doslovno svaki model u ponudi – Dacia i Suzuki. Svi ostali klasi?nu ru?nu ko?nicu naj?eš?e ugra?uju samo u bazne modele, koji su najjeftiniji, dok skuplji i opremljeniji imaju elektri?nu parkirnu ko?nicu.

S druge strane, Audi, Jaguar, Land rover, Lexus, Mercedes-Benz i Porsche u svojoj ponudi uop?e više nemaju modele s klasi?nom ru?nom ko?nicom. Takva odluka je prili?no logi?na, jer elektri?na parkirna ko?nica nudi bolju prostranost i ergonomiju, obzirom da se prili?no glomazna ru?ica zamjenjuje malim prekida?em.

Ugradnja elektri?nih parkirnih ko?nica krenula je prije to?no 15 godina u Lanciji Thesis i Renaultu Vel Satis, a uskoro se proširila, jer osim lakšeg kretanja na uzbrdici smanjuje rizik od kra?e, obzirom da je automobil zako?en kad je zaklju?an. Jedini realan nedostatak elektri?ne parkirne ko?nice je nemogu?nost pomicanja automobila kad ostane bez elektri?ne energije.

Koncepcijski elektri?na parkirna ko?nica može biti izvedena pomo?u elektromehani?kih aktuatora koji djeluju na ko?na kliješta ili elektromotorom koji nateže ?eli?nu užad na jednak na?in na koji to radi klasi?na ru?na ko?nica upotrebom sile ruke na ru?icu ru?ne ko?nice.