Jedan od voza?a pušio „Joint“ i upravljao vozilom bez položenog voza?kog i bez ikakvog dokumenta

0
634

U ?etvrtak, 9. rujna 2021. godine oko 23.15 sati, 21-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka južnom kolni?kom trakom Samoborske ceste, prometnom trakom za lijevo u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja sa Škorpikovom ulicom, prilikom skretanja ulijevo prema isto?nom kolniku, najvjerojatnije uslijed kvara na elektri?nim instalacijama, ispod poklopca motora izbio je požar koji se proširio na unutrašnjost vozila pri ?emu je na automobilu nastala materijalna šteta. Obavljenom kontrolom vozila i voza?a utvr?eno je da je vozilom upravljao bez položenog voza?kog ispita te da je u krvi imao 1,47 g/kg alkohola. Voza? je uhi?en te doveden na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu radi provo?enja prekršajnog postupka. Na Sudu je proglašen krivim te mu je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 15.000 kuna.

U petak, 10. rujna 2021. godine oko 17.30 sati, 38-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka središnjim dijelom prilaznog kolnika ku?nog broja 19 A Jarunske ulice, kre?u?i se vožnjom unatrag u smjeru zapada. Ne vode?i ra?una o položaju i smjeru kretanja svog vozila te o položaju parkiranih vozila, stražnjim dijelom vozila naletjela je na prednji dio parkiranog osobnog automobila zagreba?kih registarskih oznaka u vlasništvu trgova?kog društva pri ?emu je nastala materijalna šteta. Nakon prometne nesre?e, 38-godišnjakinja je osobnim automobilom napustila mjesto doga?aja, bez da je ostavila podatke o sebi i vozilu. Me?utim, otprilike tridesetak minuta kasnije vozilom se vratila na mjesto doga?aja, što je uo?io policijski službenik koji je osiguravao mjesto doga?aja prometne nesre?e te je zapo?eo s provo?enjem službenih radnji. Naime, nakon što ju je alkotestirao te utvrdio koncentraciju alkohola od 2,12 g/kg, voza?ica ga je verbalno napala, a zatim se krenula samovoljno udaljavati pješice s mjesta doga?aja. Radi sprje?avanja njenog bijega policijski je službenik uporabio sredstva prisile tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te ju uhitio. Sljede?eg dana voza?ica je dovedena na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu radi provo?enja prekršajnog postupka. Na Sudu je proglašena krivom te joj je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 16.942,50 kuna kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju tri mjeseca.

Istog dana, nekoliko minuta prije pono?i, 25-godišnjak je upravljao osobnim automobilom novogradiških registarskih oznaka Savskom cestom u smjeru sjevera, voze?i u suprotnom smjeru. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a utvr?eno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,58 g/kg u organizmu. Voza? je uhi?en te doveden na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu. Na Sudu je proglašen krivim te mu je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 12.000 kuna.

U subotu, 11. rujna 2021. godine, tridesetak minuta iza pono?i, 32-godišnjak je upravljao osobnim automobilom daruvarskih registarskih oznaka Zagreba?kom avenijom u smjeru zapada. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a kod raskrižja s Rudeškom cestom utvr?eno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 1,59 g/kg u organizmu. Nakon što je uhi?en, voza? je doveden na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu. Proglašen je krivim, a izre?ena mu je nov?ana kazna u iznosu 10.000 kuna.

Istog dana, oko 2 sata, 30-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka Avenijom Dubrovnik u smjeru istoka. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a, utvr?eno je da upravlja bez voza?ke dozvole te pod utjecajem alkohola od 0,62 g/kg u organizmu. Tako?er, voza? kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument temeljem kojeg bi se mogao utvrditi njegov identitet. Voza? je uhi?en i doveden na Op?inski sud u Novom Zagrebu gdje je proglašen krivim te mu je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 13.200 kuna.

Otprilike dva sata kasnije, 38-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka Dobojskom ulicom u smjeru sjevera. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a kod ku?nog broja 34 utvr?eno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 1,66 g/kg alkohola u organizmu. Voza? je uhi?en te doveden na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu radi provo?enja prekršajnog postupka. Na Sudu je proglašen krivim te mu je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 10.000 kuna.

Iste ve?eri, oko 19.20 sati, 31-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka, a kretao se kolnikom Zagreba?ke avenije u smjeru juga. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a, policijski su službenici utvrdili da je za vrijeme vožnje pušio tzv. joint, a potom ponu?eno mu ispitivanje na prisutnost droga u organizmu voza? je odbio kao i va?enje krvi i urina uz stru?ni lije?ni?ki pregled. Navedeno mu, me?utim, nije bio jedini prekršaj. Naime, tako?er je utvr?eno da je vozilom upravljao bez položenog voza?kog ispita i bez da je koristio sigurnosni pojas dok kod sebe tako?er, za vrijeme vožnje, nije imao prometnu dozvolu vozila niti osobnu iskaznicu. Nakon što je uhi?en, voza? je doveden na Op?inski prekršajni sud u Zagrebu gdje je proglašen krivim te kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, uvjetno na rok od jedne godine. Tako?er, izre?ena mu je nov?ana kazna u iznosu 1.500 kuna.

Niti dva sata kasnije, oko 21 sat, 47-godišnjak je za vrijeme dok je u krvi imao alkohola 1.78 g/kg i s isteklom voza?kom dozvolom, upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka, a kretao se sjevernim kolnikom autoceste A1, lijevom prometnom trakom u smjeru jugozapada. Dolaskom do 10. kilometra+ 150 metara, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je vozilom sletio s kolnika na meki teren i prednjim dijelom naletio na zaštitnu ogradu, nakon ?ega se zaustavio na mekom terenu razdjelnika kolnika. U prometnoj nesre?i nastala je materijalna šteta. Voza? je uhi?en i doveden na Op?inski sud u Novom Zagrebu. Proglašen je krivim te mu je izre?ena nov?ana kazna u iznosu 12.300 kuna.

Iste ve?eri oko 22.30 sata, 25-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka kolnikom autoceste A3 u smjeru istoka, na na?in da se nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Obavljenim nadzorom vozila i voza?a kod prometnog ?vora Buzin, alkotestiranjem je utvr?eno da je vozilom upravljao za vrijeme dok je u krvi imao alkohola 2,71 g/kg te da nije koristio sigurnosni pojas. Nakon što je uhi?en, voza? je doveden na nadležni prekršajni sud gdje je proglašen krivim te kažnjen nov?anom kaznom u iznosu 11.300 kuna, a izre?ena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od jedan mjesec.

U nedjelju, 12. rujna oko 7.30 sati 22-godišnjak je, za vrijeme dok je u krvi imao alkohola od 2,34 g/kg, upravljao osobnim automobilom zagreba?kih registarskih oznaka, a kretao se sjevernom kolni?kom trakom Balokovi?eve ulice u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Meštrovi?evim trgom skrivio je prometnu nesre?u s materijalnom štetom. Nakon prometne nesre?e vozilom je napustio mjesto doga?aja, a da nije ostavio svoje osobne podatke i podatke o vozilu kojim je po?inio prometnu nesre?u. Niti desetak minuta kasnije, oko 07.38 sati, nastavljaju?i vožnju zapadnom kolni?kom trakom Cimerrmanove ulice u smjeru juga, dolaskom u oštri desni zavoj kod ku?nog broja 76, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste iz kojeg razloga je izgubio nadzor nad vozilom, prešao na isto?nu kolni?ku traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera te prednjim dijelom vozila naletio na prednji lijevi dio teretnog automobila zagreba?kih registarskih oznaka ?iji je voza? upravljao isto?nom kolni?kom trakom u smjeru sjeverozapada. U prometnoj nesre?i nastala je materijalna šteta. Nakon što je uhi?en, voza? je doveden na nadležni prekršajni sud gdje je proglašen krivim te kažnjen nov?anom kaznom u iznosu 21.600 kuna.

Izvor: Zagreba?ka policija

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com