Jednodnevne vinjete za autoceste, za cijelu Europu, dizelaši, benzinci i plinaši pla?at ?e puno, elektri?ari i hibridni manje

0
75893

Koliko zaga?uješ toliko ?eš platiti! ŠOK za vlasnike vozila koje pokre?u FOSILNA GORIVA. Sprema se novi hara? na vlasnike benzinaca, a posebice dizelaša!

Europski parlament donio odluku kako ?e se sve EU autoceste napla?ivati prema to?no prevaljenom kilometru i prema to?no potrošenoj emisiji ispuštenih štetnih plinova. Slovaci se vesele, jer ne?e više na godišnjem odmoru i na putu za Hrvatsku, Sloveniji morati pla?ati 30 eura za 7 dnevnu vinjetu, za manje od 100 prevaljenih km!

‘One?iš?iva? pla?a’, je nova formula naplate!!! Cijena vinjete ovisiti ?e o tome koliko je automobil ekološki: je li benzinac, dizel, strujaš ili hibrid.

Još se ne zna to?no datum kad ?e jednodnevna vinjeta za autoceste biti uvedena, niti koliko ?e stajati.

Europski parlament odobrio je krajem prošlog tjedna u Strasbourgu uvo?enje jednodnevne vinjete za autoceste u cijeloj Europskoj uniji. Europarlamenarci tvrde da nema smisla kupovati jednotjednu ili ?ak mjese?nu vinjetu svima onima koji su tu ranzitu i koriste autocestu u nekoj državi samo pola sata, kao što je to naj?eš?i slu?aj s korištenjem turista slovenskih autocesta. Slova?ki europarlamentarci u transu od zadovoljstva. Njima je izgleda najvažnije da na putu za Hrvatsku više ne pla?aju sedmodnevnu vinjetu u Sloveniji i to za manje od 100 prevaljenih kilometara.

Duboka je ovo promjena koja se sprema i koje za sada ima snagu preporuke, ali i intenciju da preraste u op?e prihva?enu praksu na teritoriju cijele Europske unije. Prije svega cilja se tu na teretni program koji ?e se prvi na?i na novom sustavu naplate.

Odluka europarlamentaraca s kraja prošlog tjedna imat ?e dalekosežne posljedice, jer postavlja posve druk?ije principe naplate autocesta širom Europske unije. EU autoceste napla?ivati prema to?no prevaljenom kilometru i prema to?no potrošenoj emisiji ispuštenih štetnih plinova.

Jednodnevna vinjeta za autoceste bit ?e obvezna sve zemlje EU. Postoje neke novine u europskom pravu, poput primjene principa ‘one?iš?iva? pla?a’, što zna?i da ?e cijena vinjete ovisiti i o tome koliko je automobil ekološki: je li benzinac, dizel, strujaš ili hibrid. Zakon ?e se prvo implementirati za kamione, a najviše ?e pla?ati oni koji najviše zaga?uju. Svojevrsna je to kompenzacija za one?iš?enje. Još se ne zna to?no datum kad ?e jednodnevna vinjeta za autoceste biti uvedena, niti koliko ?e stajati. Prema rije?ima europarlamentaraca, to ?e biti puno pravednije od korištenja dosadašnje cestarine, a cijena naljepnice uvijek ?e ovisiti o utjecaju vozila na okoliš.

Ve? duže vrijeme mnogi se protive sustavu naplate cestarine, jer ve?ina ljudi autoceste koristi za jednodnevne izlete ili tranzit, a moraju kupiti kartu za minimalno 7 ili 10 dana. Ovaj bi sustav, štetan za potroša?e, mogao biti okon?an odlukom parlamentarnog tijela Europskog parlamenta.

Zakon ne samo da favorizira vlasnike vozila u smislu korištenja, ve? kao novost primjenjuje na?elo “zaga?iva? pla?a”, što zna?i da ?e cijena naljepnice za autocestu ovisiti i o tome koliko je automobil ekološki: benzinac, dizel, struja ili hibrid.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com