Kona?no: Potvr?ena nabava 94 novih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila

0
423

Projektom „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ pove?avamo spremnost, funkcionalnost i kapacitete vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Nakon potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite, 14. rujna su ministri unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinovi? i zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav ?ori? u Ministarstvu unutarnjih poslova potpisali još jedan ugovor kojim se doprinosi razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slu?aju katastrofa i elementarnih nepogoda.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ plod je projekta koji su od studenog prošle godine pripremale i vodile stru?ne službe Ministarstva unutarnjih poslova, dok je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odluku o njegovom financiranju donijelo u srpnju ove godine.

Projekt se financira 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iznos bespovratnih sredstava EU je 217.821.000,00 kn, a sredstvima državnog prora?una sa razdjela Ministarstva unutarnjih poslova financirat ?e se preostali dio od 15%, u iznosu od 38.439.000,00 kn. Ukupna vrijednost projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ je 256.260.000,00 kuna, a njegov je cilj pove?anje spremnosti, funkcionalnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj, te ?e se provoditi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Temeljem analize starosti vatrogasnih vozila koju je provela Državna uprava za zaštitu i spašavanje u 2017. godini, evidentirane su potrebe za obnavljanjem voznog parka na razini svih županija. Stoga ?e se u okviru ovog projekta nabaviti 94 nova vatrogasna i druga specijalna vozila, odnosno po 21 komad dugih i malih navalnih vozila, autocisterna i šumsko/teretnih vozila, zatim sedam šumsko/teretnih vozila ve?e zapremnine spremnika vode i tri zapovjedna vozila s vatrogasnim robotom na prikolici.

Cjelovitu nabavu provest ?e Ministarstvo unutarnjih poslova nakon ?ega ?e se vozila raspodijeliti krajnjim korisnicima – vatrogasnim postrojbama u svim županijama, s izuzetkom priobalja, gdje ?e se dodatno dodijeliti i specijalizirana vozila za šumske požare radi ve?inom nepristupa?nog terena. Najviše vozila rasporedit ?e se po kontinentalnoj Hrvatskoj zbog najve?e geografske površine i najve?eg broja stanovnika, no po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika vozila sa posadama ?e se po potrebi tijekom požarne sezone dislocirati u priobalje. Zapovjedna vozila s vatrogasnim robotom na prikolici rasporedit ?e se po krajnjim dijelovima Hrvatske.

„ Iz ovog ugovora možda najplasti?nije vidimo koja je to prednost ?lanstva u Europskoj uniji. Danas upravo zbog ?lanstva u Europskoj uniji dostupni su nam fondovi. Naši vatrogasci, ljudi koji rade sjajan posao, koji se žrtvuju, koji riskiraju svoj život za druge ?e biti opremljeni i nastavit ?emo s njihovim opremanjem na najvišoj razini koja je danas poznata i u Europi, i u svijetu. Hrvatski vatrogasci to zaslužuju, a mi možemo biti samo sretni i ponosni da im možemo pomo?i i zahvaliti im se na ovaj na?in na svemu što rade.“ – rekao je ministar Božinovi?.

Potpisivanjem dvaju ovotjednih ugovora zaokružuje se bitna cjelina adekvatnog i kvalitetnog reagiranja i upravljanja našeg sustava zaštite i spašavanja u slu?aju katastrofa i elementarnih nepogoda, te pospješuje prevencija i sprje?avanje nastanka velikih nesre?a i katastrofa, kao i otklanjanje njihovih posljedica.

Ministar ?ori? posebni naglasak je stavio na napore i angažman Hrvatske vatrogasne zajednice, koja ne samo 2017. godine, nego i od trenutka kada postoji, pokazuje da definitivno zaslužuje ova sredstva i zanavljanje svojih infrastrukturnih kapaciteta.

I na kraju, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader zahvalio je Vladi Republike Hrvatske, posebice ministrima Božinovi?u i ?ori?u što su od trenutka preuzimanja ministarskih funkcija pokazali razumijevanje za vatrogasnu zajednicu i njihove probleme.

Projekt ?e se provoditi od 2018. do 2021. godine u cijeloj Hrvatskoj.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com