Korištenje mobitela u vožnji višestruko produžava vrijeme reakcije u slu?aju opasnosti

0
453

Na konferenciji, u okviru koje je održana i panel rasprava, razgovaralo se o sve ve?em broju distrakcija u vozilu u obliku mobitela, ali i sve naprednijih komunikacijskih ure?aja ugra?enih u nova vozila.

Po prvi puta na temu sigurnosti u cestovnom prometu uz policijske i prometne stru?njake odgovore su tražili i predstavnici IT i autoindustrije te predstavnici prijevoznika, taksista i profesionalnih voza?a.

Konferencija je organizirana u okviru kampanje Dan bez mobitela u prometu koju i ove godine, drugu godinu zaredom, provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Hrvatskom gospodarskom komorom.

Na konferenciji, u okviru koje je održana i panel rasprava, razgovaralo se o sve ve?em broju distrakcija u vozilu u obliku mobitela, ali i sve naprednijih komunikacijskih ure?aja ugra?enih u nova vozila. Po prvi puta na temu sigurnosti u cestovnom prometu uz policijske i prometne stru?njake odgovore su tražili i predstavnici IT i autoindustrije te predstavnici prijevoznika, taksista i profesionalnih voza?a.

Danas u Hrvatskoj mobitel za volanom koristi 90 posto voza?a i 33 posto biciklista, a 50 posto pješaka prelazi prometnicu s pogledom prikovanim na ekran svog pametnog telefona.

Pored Maria Maduni?a, pomo?nika ministra mora, prometa i infrastrukture, Alena Ostoji?a, predsjednika HUMS-a te dr. sc. Marka Šoštari?a prodekana Fakulteta prometnih znanosti, okupljenima se uvodno obratio i Ivan Mer?ep, pomo?nik glavnog ravnatelja policije koji je istaknuo kako nam je zada?a upoznati javnost s rastu?om prijetnjom koju izaziva distrakcija korištenjem mobitela.

U uvodnom dijelu konferencije održane su tri prezentacije:

Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije govorio je na temu „Stanje sigurnosti cestovnog prometa uz osvrt na korištenje mobitela“ gdje je iznio stanje u prometu na cestama RH u prvih devet mjeseci ove godine. Statisti?ki pokazatelji pokazuju da se broj smrtno stradalih od 2008. godine, kada su bile 664 smrtno stradale osobe, prepolovio na 331 smrtno stradalu osobu ove godine. Iako to nije razlog za zadovoljstvo, pokazatelj je da se na ovoj problematici radi i da se stvaraju rezultati u pove?anju stupnja sigurnosti u prometu. Veliki pozitivan pomak napravljen je i u pogledu smanjenja smrtnog stradavanja djece, jer je smrtno stradavanje djece od prije 10 godina, koje je obuhva?alo cijeli jedan razred, smanjen na troje poginule djece ove godine. Ni to nije razlog za zadovoljstvo jer cilj nam je da niti jedno dijete ne pogine u prometu. Što se ti?e stradavanja prilikom korištenja mobitela, voditelj Mataija je istaknuo kako voza?i bagateliziraju ovaj prekršaj jer nisu svjesni koliko je korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom opasno. Kod o?evida opet je teško utvrditi i dokazati da je korištenje mobitela tijekom vožnje uzro?nik prometne nezgode. Iako represija nije rješenje za sve, ipak u najnoviji prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama uvršten je prijedlog pove?anja nov?ane kazne za ovaj prekršaj. „Promet je 2. prioritet Ministarstva unutarnjih poslova, pored ilegalnih migracija, ali pogrešno je o?ekivati da ?e MUP sam riješiti taj problem, ve? treba udružiti snage i zajedni?kim naporima dovesti Hrvatsku na vrh EU po sigurnosti cestovnog prometa.“ rekao je voditelj Mataija.

Prezentirana je i publikacija pod nazivom „Mobitel – skriveni ubojica na cesti“ koja me?u ostalim sadrži i rezultate istraživanja distrakcije, prvi puta provedenog u Hrvatskoj kao ispitivanja reakcija voza?a koji koriste mobitel tijekom vožnje. Istraživanje je napravljeno pod vodstvom dr. sc. Marka Ševrovi?a, predstojnika Zavoda za prometno planiranje pri Fakultetu prometnih znanosti i njegova tima. Utvr?eno je da je prosje?no vrijeme reakcije voza?a 0,6 sekundi koje se za vrijeme razgovora na mobitel pove?ava na 1,5 sekundi, a kod slanja poruka na 2,7 sekundi, odnosno pove?ava se tri puta u koje vrijeme pri brzini od 60 km/h vozilo prije?e dužinu od 12 pješa?kih prijelaza. Mobitel se smatra ?etvrtim ubojicom na cesti, a distrakcija, odnosno ometena pažnja korištenjem mobitela je po ja?ini i najve?a od svih distrakcija koje imamo vezano uz naše ponašanje u automobilu ili prometu. Publikacija „Mobitel – skriveni ubojica na cesti“ posebice je namijenjena mladim ljudima, koji još nisu stekli ili nisu ukorijenili navike korištenja mobitela u prometu, kako bi na vrijeme osvijestili opasnosti od takvog ponašanja te donosili odluke da pametne telefone ne?e ni koristiti dok su u prometnoj džungli.

Slaviša Babi? iz Hrvatskih cesta održao je prezentaciju na temu „Utjecaj na promjenu ponašanja putem prometne signalizacije“. Istaknuo je kako je promjena ponašanja sudionika u prometu najbitnija, ali bitno je i poboljšanje prometne infrastrukture. Pokazao je primjere Hrvatske, ali i drugih zemalja na koji na?in, odnosno kojom prometnom signalizacijom se bore za smanjivanje stradalih u prometu. U kontekstu korištenja mobitela naveo je da ga najduže koriste pješaci koji smatraju da imaju dovoljno vremena za njegovo korištenje.

U drugom dijelu održana je panel rasprava koju su moderirali Renata Ivanovi?, voditeljica projekta Dan bez mobitela i Miron Huljak, policijski službenik Službe za sigurnost cestovnog prometa, a ?iji su sudionici nastojali odgovoriti na pitanja kako tretiramo problem korištenja mobitela u prometu ovisno o industriji u kojoj radimo te što i kako možemo u?initi više za prometnu sigurnost u odnosu na korištenje mobitela u prometu.

Izvor: MUP

 

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com