Milijuni eura otišli su u vjetar: Pogledajte kako izgleda mjesto na kojem se trebao održati autoshow u Ženevi!

0
386

Ve? sad se naga?a ozna?ava li ovaj doga?aj i kraj velikih automobilskih sajmova…

Epidemija koronavirusa presudila je i autoshowu u Ženevi, a organizatorima i proizvo?a?ima automobila propali su deseci milijuna eura uloženih u transportne troškove i štandove koje nitko ne?e vidjeti. Ve? sad se naga?a ozna?ava li ovaj doga?aj i kraj velikih automobilskih sajmova. Mnogim proizvo?a?ima automobila oni predstavljaju preveliki trošak uz minimalne marketinške efekte. Tako?er, mnogima od njih ne svi?aju se ni rigidni stavovi švicarskih organizatora.

Mnogi automobilski sajmovi sad se pokušavaju preorijentirati na manifestacije na kojima bi se prikazivala i tehnologija vezana uz automobilsku industriju. Kako ?e sve to završiti? Vidjet ?emo, prva žrtva je Frankfurt u kojem ne?e biti sajma 2021. godine, a danas ?e biti poznat njema?ki grad koji ?e sljede?e godine ugostiti tu priredbu…

Izvor: HAK