Mjere MOL Grupe za prevenciju širenja koronavirusa prikazano u brojkama: 20 milijuna dolara za mjere, 5 milijuna dolara za podršku

0
183

Do kraja tre?eg vala pandemije u srednjoj i isto?noj Europi MOL Grupa provela je opsežne preventivne mjere i uložila više od 20 milijuna dolara (gotovo 123 milijuna kuna) u zaštitu zaposlenika i klijenata od zaraze koronavirusom. MOL je do sada za zaštitu osigurao više od 8.000.000 maski, 14.000.000 rukavica, 170.000 litara dezinficijensa i gotovo 300.000 testova te ponudio cijepljenje zaposlenicima gdje je to mogu?e. Uz svoje obveze i prakse iz podru?ja korporativne društvene odgovornosti, Grupa je donirala više od 5 milijuna dolara (više od 30,75 milijuna kuna) za potporu sustavima zdravstvene skrbi vezano uz pandemiju.

„MOL je odmah poduzeo mjere za zaštitu zaposlenika i kupaca, ali istovremeno je o?uvao i sigurnost opskrbe za koju smo odgovorni u mnogim zemljama. Me?utim, imamo i druge odgovornosti; kao velika tvrtka MOL je odgovoran i za društveno-gospodarski prosperitet i dobrobit lokalnih zajednica i društva u cjelini te ponekad preuzima uloge i zadatke koje obi?no obavljaju tijela javne uprave. U krizi moramo djelovati i moramo iskoristiti svoje resurse te pružiti pomo?. Vrlo sam ponosan na naše tvrtke, podružnice i kolegice i kolege koji su dali doprinos svojim vještinama, kapacitetima i infrastrukturom, pružaju?i resurse i potporu u krizi. MOL je u potpunosti predan, sada više nego ikada prije, pružanju potpore zdravstvu, djeci, kulturi i mnogim drugim podru?jima koja trebaju pomo? u teškim vremenima“, izjavio je József Molnár, glavni izvršni direktor MOL Grupe.

MOL je podržavao napore u kontroliranju i prevenciji zdravstvene krize u Ma?arskoj ukupnim donacijama od približno 1,5 milijuna dolara (više od 9,2 milijuna kuna) u više razli?itih podru?ja. Samo u posljednjih godinu dana bolnicama u Ma?arskoj uru?ena su 33 respiratora. Raznim institucijama donirano je gotovo 80.000 litara dezinficijensa za ruke i površine. Kao podrška iznimnim naporima zdravstvenih djelatnika, na MOL-ovim maloprodajnim mjestima besplatno je podijeljeno 118.000 kava, a ponu?ena im je i MOL-ova usluga dijeljenja automobila LIMO kako bi na siguran na?in došli na posao. MOL je u Ma?arskoj organizirao cijepljenje zajedno sa svojim partnerima za zaštitu zdravlja na radnom mjestu. Cjepiva su ponu?ena ne samo onima koji rade na klju?noj infrastrukturi u Rafineriji Dunav, ve? i svim ostalim zaposlenicima, bez obzira gdje rade. Uvedena su redovita PCR i antigenska testiranja za sve zaposlenike, a osim prevencije, zaposlenicima su pružene i usluge pra?enja nakon oporavka od bolesti Covid-19.

INA, ?lanica MOL Grupe, osim za vrijeme pandemije, aktivno je sudjelovala i u pomaganju podru?jima pogo?enim velikim potresima – u glavnom gradu Zagrebu i u središnjoj Hrvatskoj. INA je donirala više od 850.000 dolara (5,2 milijuna kuna) Sisa?ko-moslava?koj županiji i Zagrebu. Uz financijske donacije, INA je osigurala: gorivo, plinske boce, dezinficijense, mobilne ku?ice, dva kontejnerska kampa za više od 250 ljudi, spremište za skladištenje humanitarne pomo?i, prostorije Rafinerije Sisak za smještaj uništene glazbene škole. Osim toga, na Ininim maloprodajnim mjestima u središnjoj Hrvatskoj dijeljeni su besplatna kava i voda policiji, medicinskom osoblju, profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima, pripadnicima Službe civilne zaštite, Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i vojske. INA je tako?er iskazala zahvalnost iznimnoj predanosti zdravstvenih radnika osiguravaju?i im besplatnu kavu na odabranim benzinskim postajama u sklopu kampanje „Kava za heroje“ i donirala oko 470.000 dolara (2,9 milijuna kuna) hrvatskim pružateljima zdravstvenih usluga, institucijama i nevladinim organizacijama. Tvrtka je do danas u korporativnu prevenciju bolesti uložila približno 3,6 milijuna dolara (22 milijuna kuna). U sklopu mjera nabavljeno je 3 milijuna maski za lice i 1,5 milijun pari rukavica. INA je tako?er pomogla osigurati dezinficijens za površine i ruke INA Denizol, novi proizvod Ine MAZIVA, Stožeru civilne zaštite RH, stara?kim domovima i bolnicama.

Slovnaft je slova?kim bolnicama donirao 19 mehani?kih ventilatora vrijednih više od 540.000 dolara (3,3 milijuna kuna), a zaposlenici na benzinskim stanicama bolni?arima i medicinskom osoblju besplatno su podijelili 61.000 kava iz Fresh Cornera. Slovnaft je po?eo proizvoditi vlastiti dezinficijens „Slovnaft hygi Fluid” i donirao 33.000 litara (u vrijednosti 240.000 dolara, odnosno gotovo 1,5 milijuna kuna) socijalnim ustanovama. Slovnaft je uložio više od 6 milijuna dolara (gotovo 37 milijuna kuna) u zaštitu zaposlenika i kupaca. Ta su sredstva pokrila nabavu zaštitne opreme kao što su generatori ozona, filtri zraka s plazmom i pro?iš?iva?i zraka, dezinficijensa, testova, maski za lice i cjepiva protiv gripe i pneumokoka. Kompanija je pokrenula redovito PCR i antigensko testiranje zaposlenika.

U ?eškoj MOL je bolnicama donirao 3 respiratora i osigurao 65.000 besplatnih kava za medicinsko osoblje, u vrijednosti ukupno 340.000 dolara (2.1 milijuna kuna).
MOL Srbija donirao je gorivo i sredstva za kupovinu medicinske opreme u iznosu ve?em od 22.000 dolara (135 tisu?a kuna). Za zaštitu kolegica i kolega u sjedištu kompanije, na benzinskim stanicama i u skladištima goriva, MOL Srbija nabavio je 86.600 maski i 23.760 pari rukavica.

Kako bi podržao napore u borbi protiv bolesti Covid-19, MOL Rumunjska osigurao je financijsku potporu u ukupnom iznosu 1,3 milijuna dolara (gotovo 8 milijuna kuna) donacijom medicinske opreme bolnicama u Rumunjskoj.

MOL Pakistan donirao je 20.000 dolara (123 tisu?e kuna) za uspostavu centra za karantenu u Islamabadu i podržao lokalne zajednice u podru?jima u kojima posluje doniranjem osobne zaštitne opreme vrijedne 6.500 dolara (gotovo 40 tisu?a kuna). Kompanija je napravila više od 8.200 testova na koronavirus te u uredima i na vanjskim lokacijama Mola Pakistan uložila 240.000 dolara (gotovo 1,5 milijuna kuna) u mjere zaštite vezane uz pandemiju.

Kao doprinos djelotvornom spre?avanju širenja bolesti, MOL je po?eo proizvoditi dezinficijens u Ma?arskoj, Hrvatskoj i Slova?koj u vrijeme kada je diljem svijeta vladala nestašica takvih sredstava. U Ma?arskoj, MOL je u samo jednom tjednu transformirao jednu od svojih jedinica za proizvodnju sredstva za pranje vjetrobranskog stakla kako bi proizveo dezinficijense za ruke i površine na bazi etanola. Samo u jednoj godini u Ma?arskoj je proizvedeno 4,5 milijuna litara dezinficijensa koji je distribuiran ustanovama koje su odigrale klju?nu ulogu u borbi protiv koronavirusa (bolnicama, školama, stara?kim domovima, komunalnim službama itd.). Taj je dezinficijens i u prodaji u cijeloj MOL-ovoj mreži benzinskih stanica.

Kroz nekoliko internih komunikacijskih kampanja MOL Grupa je poticala sve zaposlenike da se cijepe protiv koronavirusa. Grupa je pokrenula i korporativni internetski servis za mentalno zdravlje, Mental Hygi, za osobe koje imaju poteško?a i koje traže potporu.
Unato? vrlo zahtjevnom razdoblju od ožujka 2020., MOL Grupa uspjela je o?uvati sigurnost opskrbe i energetsku sigurnost regije, a proizvodnja se odvijala te se i dalje odvija bez prekida, dok se s cijepljenjem i završetkom zatvaranja gospodarstva poslovanje vra?a u normalu. U?inkovito spre?avanje širenja koronavirusa i disciplinirano upravljanje operativnim i kapitalnim troškovima, ranije strateške inicijative i integrirani, otporni poslovni model kompanije pridonijeli su uspješnim rezultatima. MOL je ostvario snažne rezultate uz EBITDA u iznosu višem od 2 milijarde dolara u 2020. Premda je dobit bila niža u usporedbi s 2019., brza i pravovremena reakcija na krizu omogu?ila je kompaniji da generira još ja?i slobodni nov?ani tok u odnosu na smjernice usvojene prije pandemije bolesti Covid-19. Dobri rezultati nastavili su se i ove godine pa je u prvom tromjese?ju 2021. MOL ostvario EBITDA od 660 milijuna dolara (4 milijarde kuna).

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com