Mladi Nijemac ostao bez voza?ke 49 minuta nakon što ju je dobio

0
153

Jedva je do?ekao 18. ro?endan, podigao voza?ku dozvolu i otišao na vožnju sa ?etvero prijatelja, ali niti 49 minuta kasnije ostao je bez nje.

Naime, vozio je 95 km/h na podru?ju na kojem je ograni?enje 50 km/h. Njema?ki policajci nisu imali sluha za isprike veselog društva pa su 18-godišnjaku na licu mjesta oduzeli dozvolu, naplatili kaznu te ga poslali na dodatnu edukaciju o sigurnosti cestovnog prometa.