MOL i Tatneft grade novi pogon za proizvodnju bitumena u Rusiji

0
281

MOL i Tatneft, jedna od najve?ih naftnih i plinskih kompanija u Rusiji, sve?ano su pokrenuli zajedni?ki projekt za izgradnju pogona za proizvodnju bitumena modificiranog gumenim granulatom u Republici Tatarstan. Kompanije su se tako?er dogovorile da ?e pokrenuti zajedni?ki pothvat (joint venture) koji ?e, osim proizvodnje i prodaje bitumena, biti ovlašten i za stavljanje MOL-ove tehnološke licence na tržište u Zajednici nezavisnih država. Investicija se dijelom financira sredstvima iz natje?aja ma?arske Agencije za razvoj izvoza (HEPA).

Péter Szijjártó, ma?arski ministar vanjskih poslova i trgovine, Rustam Minhihanov, predsjednik Republike Tatarstan i predsjednik Uprave Tatnefta, te Nail Maganov, izvršni direktor Tatnefta i ?lan Uprave Tatnefta, sve?ano su pokrenuli izgradnju zajedni?kog MOL-ovog i Tatneftovog pogona za proizvodnju bitumena modificiranog gumenim granulatom. Investicija ?e se nalaziti u Tatneftovoj rafineriji TANECO, koja posluje u gradu Nizhnekamsk u Republici Tatarstan, oko 1.000 kilometara od Moskve. Tvornica proizvodnog kapaciteta od oko 20.000 tona godišnje bit ?e zajedni?ko postrojenje MOL-a i Tatnefta, ali to je samo prvi korak u suradnji dvaju kompanija. MOL i TANECO, podružnica koja upravlja rafinerijom Tatnefta, dogovorili su i zajedni?ki pothvat (RMB-RUSS LLC) u kojem ?e MOL imati ve?inski udio od 51 %. Svrha zajedni?kog pothvata izgradnja je pogona koje ?e koristiti MOL-ovu tehnologiju za proizvodnju bitumena modificiranog gumenim granulatom, proizvodnja i prodaja bitumena te stavljanje MOL-ove tehnološke licence u promet u Zajednici nezavisnih država. Pogon u Tatarstanu, kao i budu?e investicije u regiju, koristit ?e provjerenu tehnologiju za proizvodnju bitumena modificiranog gumenim granulatom, koja je prošla iscrpna testiranja u MOL-ovoj rafineriji u Zalaegerszegu, a MOL ?e pružiti znanje i stru?nost za upravljanje tvornicom u obliku licence. Mljeveni sirovi bitumen i gumu osigurat ?e TANECO, dok ?e MOL isporu?ivati posebni modifikator koji proizvodi MOL LUB.
Investiciju ?e financirati partneri proporcionalno svojim udjelima u kompaniji. Projekt financira i ma?arska Agencija za razvoj izvoza (HEPA), kojom upravlja Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine osiguravanjem oko 50 % investicijskih troškova.
Suradnja je u skladu s ažuriranom strategijom MOL Grupe 2030+ SHAPE TOMORROW, unutar koje kompanija budu?nost vidi u pokretanju kružnog gospodarstva, a tehnologija bitumena modificiranog gumenim granulatom, razvijena u suradnji sa Sveu?ilištem u Panoniji, pruža sjajan primjer za produljenje životnog vijeka rabljenih proizvoda. Osim razmjene tehnologije, MOL Grupa podržat ?e novu tatarsku jedinicu stvarnim iskustvom ste?enim u radu tvornice za proizvodnju bitumena u Zalaegerszegu koja posluje od 2012. godine.

„Uvijek sam ponosan kad vidim da znanje i uspjeh Karpatskog bazena podupiru i druge nacije. Tehnologija bitumena modificiranog gumenim granulatom koju su razvili istraživa?i MOL-a i Sveu?ilišta u Panoniji sada ?e pomo?i i stanovnicima Zajednice nezavisnih država u ja?anju kružnog gospodarstva na na?in da rabljene gume, koje su se prije smatrale otpadom, recikliranjem postanu sirovina. Što se ti?e naših nadanja, u ovoj regiji postoje velike poslovne mogu?nosti, ali naša suradnja, osim stvaranja dobiti, služi i ciljevima za postizanje održivosti. Iako smo udaljeni tisu?e kilometara, na ekološke probleme moramo odgovoriti na isti na?in“ – ocijenio je suradnju Oszkár Világi, izvršni direktor za inovacije i ?lan Uprave MOL Grupe.

Pogon za proizvodnju bitumena modificiranog gumenim granulatom u Nizhnekamsku prva je suradnja rafinerijskog poslovanja MOL Grupe (prerada i trgovanje ugljikovodicima) u Zajednici nezavisnih država. Ma?arska kompanija prisutna je u regiji ve? nekoliko desetlje?a, ali do sada je uglavnom lokalno obavljala aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljikovodika.

Ukratko o bitumenu modificiranim gumenim granulatom

MOL je zajedno sa Sveu?ilištem u Panoniji po?eo razvijati ekološki prihvatljivu visokokvalitetnu tehnologiju proizvodnje bitumena moficiranog gumenim granulatom po?etkom 2000-ih. Ta tehnologija daje proizvod ve?e kvalitete i trajnosti koji zahtijeva manje održavanja i sadrži 15 % korištene gume.
Prvi pogon za proizvodnju takvog bitumena pokrenut je u Zalaegerszegu 2012. godine s kapacitetom od 5000 tona godišnje. Nakon toga, u Zalaegerszegu je prošle godine zapo?ela s radom nova tvornica kapaciteta 20.000 tona godišnje.
Taj je materijal upotrebljen za izgradnju, na primjer, ceste uz nasip uz rijeku Dunav u 13. okrugu u Pešti.

Glavne prednosti upotrebe bitumena modificiranog gumenim granulatom:

• Produljena dugovje?nost u usporedbi s obi?nim bitumenskim cestama.
• Njegova otpornost na zamor materijala je izvrsna, pa je tako manje pukotina na asfaltu.
• Rezultat je ve?a nosivost i smanjena tendencija za udubljenja i brazdanja.
• Izvrsno prianjanje na mineralne tvari smanjuje mogu?nost stvaranja rupa.
• Duži životni vijek i bolja elasti?nost rezultiraju nižim troškovima održavanja.
• Postiže se manje buke u vožnji.
• Pove?ana sigurnost prometa zbog bolje odvodnje.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com