MUP najavio oštrije kažnjavanje voza?a na autocestama

0
198

Svi voza?i koji ?e kre?u lijevom trakom, a da pritom nisu u tijeku manevra pretjecanja vozila u desnoj traci riskiraju kaznu u iznosu od 500 kuna, dok se tzv. slalom vožnja i pretjecanje zaustavnom trakom kažnjavaju sa 2000 kuna.

Prometne gužve naj?eš?e se stvaraju zbog velikog priljeva vozila, na naplatnim ku?icama ulazima-izlazima s autocesta, prilazima turisti?kim središtima te u zonama mjesta gdje su se dogodile prometne nesre?e.

Pra?enjem prometa u turisti?koj sezoni kroz dugi niz godina, narednih dana predstoji nam jedan od prometno najoptere?enijih vikenda pa se na cestama o?ekuju velike gužve, posebice na autocestama A-1, A-2 i A-6, državnim cestama DC-1 i DC-8 koje vode prema morskim destinacijama, odnosno autocesti A-3 kao glavnom tranzitnom pravcu kroz Republiku Hrvatsku.

Prometne gužve naj?eš?e se stvaraju zbog velikog priljeva vozila, na naplatnim ku?icama ulazima-izlazima s autocesta, prilazima turisti?kim središtima te u zonama mjesta gdje su se dogodile prometne nesre?e.

Me?utim, pra?enjem prometnih tokova posljednjih nekoliko vikenda uo?ena je pojava formiranja ve?ih kolona na autocesti A-1, posebice dionici Zagreb – Bosiljevo, iako na samoj dionici nije bilo prometnih nesre?a. Navedene prometne gužve nastale su jer jedan dio voza?a ne poštuje odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, na na?in da su se bezrazložno sporo kretali lijevom prometnom trakom, što je rezultiralo stvaranjem više kilometarskih kolona.

Stoga, ovom prilikom voza?e koji se namjeravaju kretati autocestama, upozoravamo na sljede?e odredbe iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama:
– autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakr?ena vozilima u koloni. Kazna za nepoštivanje ove odredbe je 500,00 kuna.

– na autocesti voza? smije mijenjati prometnu traku zbog bržeg kretanja samo prelaženjem vozilom u lijevu prometnu traku.
– na autocesti voza? ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na na?in da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvu?nih znakova ili na neki drugi na?in niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu. Kazna za nepoštivanje ove odredbe je 2.000,00 kuna.

Uz navedeno, podsje?amo i na ostale bitne odredbe koje se odnose na kretanje vozila autocestom:
– na autocesti voza? ne smije zaustavljati niti parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene i obilježene.
– na autocesti voza? ne smije polukružno okretati vozilo niti se kretati vozilom unatrag, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene,
– voza? koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan ga je zaustaviti na traci za zaustavljanje vozila u nuždi i poduzeti potrebne mjere da vozilo što prije ukloni s kolnika. U tom slu?aju prilikom kretanja izvan vozila, obaveza je koristiti reflektiraju?i prsluk.
– na autocestu se ne smije uklju?iti motorno vozilo koje vu?e drugo vozilo, a koje se zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati. Iznimno, vu?a vozila dopuštena je autocestom ako je razlog za vu?u nastao za vrijeme kretanja vozila po autocesti, ali samo krajnjom desnom prometnom trakom do prve priklju?ne ceste kojom se vu?eno vozilo može isklju?iti iz prometa na autocesti.

Naposljetku, apeliramo na gra?ane da prilikom putovanja poštuju prometna pravila i ograni?enja (sve osobe u vozilu koriste sigurnosni pojas/dje?ju sjedalicu; kre?u se dopuštenim brzinama; ne voze u alkoholiziranom stanju; izbjegavaju rizi?na pretjecanja; za vožnju ne koriste traku za zaustavljanje vozila u nuždi; ne koriste mobitel tijekom vožnje, a ako ve? moraju da to rade preko ure?aja koji omogu?uje njegovo korištenje bez upotrebe ruku i sl.), kao i da se pridržavaju naredbi policijskih službenika na terenu.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com