Na koji na?in sanirati manje štete na lakiranoj površini automobila?

0
5124

Pogledate li malo detaljnije današnje automobile, na mnogima od njih ?ete vjerojatno primijetiti sitna ošte?enja. Za takva ošte?enja naj?eš?e su krivi kamen?i?i koji mogu oštetiti lim automobila za vrijeme vožnje ili dok je automobil negdje parkiran.

Vozite li se iza nekog kamiona, ?esta je situacija da s njegovih kota?a ili prikolice za vrijeme vožnje ispadaju kamen?i?i koji mogu ostaviti trag na limu automobila. Tako?er, ako vam je automobil parkiran blizu ceste, prilikom prolaska drugih automobila po cesti, vjetar može nanijeti kamen?i?e na vaš automobil i napraviti štetu.

Osim kamen?i?a, štetu mogu prouzro?iti i drugi automobili koji nepažljivo izlaze s parkirališta pa u tom manevru zahvate i vaš automobil.

Na svu sre?u, saniranje takvih manjih ošte?enja na lakiranoj površini automobila je relativno jednostavno i mo?i ?ete ga uraditi kod ku?e, bez odlaska automehani?aru kod kojeg bi taj zahvat bio puno skuplji. Zato svakako isprobajte neke od navedenih na?ina za saniranje štete.

Saniranje uz pomo? acetona i razrje?iva?a
Radi li se o manjoj šteti, odnosno o plitkom udubljenju, možete probati koristiti lako dostupan aceton i razrje?iva?. Prvo izlijete malo acetona na krpu i njome prije?ete preko udubljenja, a zatim isto ponovite i sa razrje?iva?em. Ukoliko vam to ne pomogne, radi se ipak o ve?em udubljenju za koje ?e vam biti potrebna neka druga sredstva za saniranje.

Saniranje uz pomo? paste za poliranje
Pasta za poliranje je jedan od vrlo ?estih proizvoda za kojima ?e voza?i posegnuti prilikom pokušaja sanacije štete na automobilu. Ona se uz pomo? spužve nanosi na ošte?eno mjesto, koje prethodno treba dobro o?istiti. Nakon što se osuši, poprimiti ?e bijelu boju i onda ju treba obrisati pamu?nom krpom. Pomo?i ?e u slu?aju nešto dubljih, sitnih ošte?enja.

Saniranje uz pomo? posebne olovke (korektora)
Na tržištu se može prona?i i više varijanti posebne olovke (korektora) koja se koristi za saniranje manjih ošte?enja. Djeluje na na?in da se njome prije?e preko ogrebotine prilikom ?ega ona ispušta teku?inu koja popuni ogrebotinu i veže se s gornjim slojem laka. Može se koristiti na automobilu bilo koje boje, ali samo kod površinskih ošte?enja.

Saniranje uz pomo? samoljepljivih folija
Samoljepljive folije su nešto skuplje od ostalih sredstava koji se koriste za samostalni popravak manjih ošte?enja, ali ujedno pružaju i vidljivo najbolje rezultate. Prilikom kupnje morate odabrati boju koja odgovara vašem automobilu. Spektar boja koje se nudi je vrlo širok tako da ne bi trebali imati problema s odabirom. Isto tako, ove folije su dostupne u nekoliko veli?ina pa odaberite odgovaraju?u, ovisno o veli?ini ošte?enja koji namjeravate sanirati. Prije nego što je zalijepite, potrebno je taj dio na automobilu dobro o?istiti ?istom krpom. Ove folije odli?no prianjaju na automobil i, ako ih dobro zalijepite, biti ?e gotovo neprimjetne.

Korištenjem gore opisanih metoda mo?i ?ete sanirati manja ošte?enja na vašem automobilu. Gotovo sva gore navedena sredstva su lako dostupna i mo?i ?ete ih prona?i u specijaliziranim trgovinama s autodijelovima, ali i na mnogim benzinskim postajama, pa ?ak i u supermarketima. Ako pak niste zadovoljni rezultatom ili imate puno ošte?enja na jednom dijelu automobila, uputite se nekom automehani?aru koji ?e u potpunosti sanirati svu štetu. Naravno, cijena takvog popravka ?e u kona?nici biti ipak dosta ve?a.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com