Nau?ite što je preupravljanje odnosno zanošenje stražnjeg dijela automobila

0
1530

Preupravljanje je stanje u kojem stražnji kraj vozila nije pod kontrolom, karakteristi?no je za vozila sa pogonom na stražnjim kota?ima, a dok neiskusne voza?e može neugodno iznenaditi, iskusni kontrolirano preupravljanje pretvaraju u atraktivan drift.

Preupravljanje je rezultat postizanja maksimalnih sila prianjanja (trenje / adhezijske sile izme?u pneumatika i podloge) koje mogu ostvariti stražnji pneumatici.

U ovom ?lanku ?emo saznati što uzrokuje preupravljanje u kojim situacijama je velika mogu?nost preupravljanja, te kako pravilno reagirati i kako ispraviti zanošenje stražnjeg kraja vozila.

Faktori koji utje?u na preupravljanje

Postoji mnogo uzroka preupravljanja vozila. Podijeliti ?emo ih na aktivne (nastaju upravljanjem) i pasivne (postoje kao rezultat odre?enih svojstava vozila) uzroke.

Aktivni uzroci preupravljanja su:
Promjena težišta vozila (prebrz ulazak u zavoj)
Doziranje gasa (nagla ubrzanja u zavoju, prerano ili agresivno doziranje gasa – odnosi se uglavnom na vozila sa stražnjim pogonskim kota?ima)
Ko?enje (unutar ili tijekom savladavanja zavoja)
Upravljanje (pogrešni pokreti upravlja?em)
Prestanak doziranja gasa u zavoju

Pasivni uzroci preupravljanja su:
Raspodjela mase (bilo kakav oblik neravnoteže vozila)
Ovjes i šasija vozila
Tip, materijal i tlak pneumatika
Postavke motora/vozila

Prepoznavanje (simptomi) preupravljanja vozilom

Vrlo malo je vjerojatno da ?ete do?i u situaciju preupravljanja, tj. proklizavanja stražnjih kota?a. Takvo što se doga?a pri ve?im brzinama gdje se vozilom upravlja na samim granicama sposobnosti prianjanja vozila, ili u nepovoljnim uvjetima na kolniku (snijeg, led, ulje, itd.).

Preupravljanje se dogodilo ukoliko stražnji dio vozila postane nestabilan, tada se osjeti kao da je stražnji dio vozila odjednom “lakši”. Ovo ?e rezultirati okretanjem vozila prema unutarnjem rubu zavoja.

Ispravljanje preupravljanja vozilom (povratak kontrole)

Bez obzira kako je došlo do preupravljanja uvijek se mora primijeniti “counter steering” tehnika ili tehnika suprotnog okreta upravlja?a (okretanje upravlja?a u smjeru zanošenja). Kod odre?enih situacija mogu se poduzeti i dodatne mjere, ali u tom je slu?aju jako bitno poznavati (uzeti u obzir) uzrok preupravljanja vozila.

Counter steering tehnika

Najbitnije je okrenuti kota?e upravo ovoliko koliko je to prikazano na sljede?oj slici. Ukoliko se okrenu premalo velika je mogu?nost nekontroliranog okretanja vozila. Okrenete li ih previše, automobil ?e se “pre-ispraviti” što ?e rezultirati zanošenjem u suprotnu stranu.

Ovom se tehnikom može ovladati relativno brzo uz pravilnu vježbu. Ova tehnika mora postati instinkt ukoliko vozite automobil sa pogonom na stražnjim kota?ima!

Ispravan pokret upravlja?a je nužan neposredno nakon preupravljanja, u suprotnom vozilo ?e vjerojatno do?i u položaj gdje ga je teško kontrolirati. Tako?er je jako bitno, jednom kada se automobil po?ne vra?ati u željenu putanju, popustiti (vratiti) upravlja? u prvobitan položaj. Ukoliko se to ne napravi, imat ?e se preupravljanje u suprotnome smjeru.

Kako bismo izbjegli ili smanjili mogu?nost preupravljanja u odre?enim situacijama obratite pažnju na sljede?e karakteristi?ne slu?ajeve:
1. Prebrz ulazak u zavoj
Prebrzim ulaskom u zavoj namjerno izazivate nevolju. Preupravljanjem ne?ete najbrže savladati zavoj, ali u svakom slu?aju je ovo jedan od zabavnijih na?ina savladavanja zavoja (ako se zabavljate na stazi, naravno).
Ako ste u zavoj ušli prebrzo, svaka korekcija putanje treba biti iznimno nježna, kao i promjena u doziranju gasa. Ako ste na stazi, u po?etku zavoj pokušajte savladati takvom brzinom s kojom ste sigurni da ne?e remetiti stabilnost vozila i ugroziti prianjanje. Nakon toga, kako dobijate na iskustvu, svaki sljede?i put postupno pove?avajte brzinu. Ne budite nepromišljeni, ne precjenjujte vlastite sposobnosti. Upravo zbog ovoga ve?ina nesre?a (izletavanja sa staze) se dogodi u prvih nekoliko krugova, ili u prvih nekoliko mjeseci voza?kog staža!
2. Ubrzanje unutar zavoja (prerano ili previše agresivno)
Reme?enje prianjanja na stražnjim kota?ima je karakteristi?no za snažnija vozila, stoga ako Vam se to dogodi budite malo nježniji i manje agresivni prilikom doziranja gasa. Proklizavanjem (šlajfanjem) stražnjih kota?a snaga motora se ne prenosi na cestu, stoga to nije korisno u nikojem pogledu.
Kako biste ovo ispravili dovoljno je lagano popustiti papu?icu gasa.
3. Ko?enje u zavoju
Intuitivno je jasno da ko?enje u zavoju nije baš najpametnija ideja. Zapravo, ko?enje u zavoju se izbjegava u gotovo svim situacijama. ?ak i ukoliko ispred Vas izleti divlja životinja, bolje je zaobi?i “prepreku”, negoli naglo ko?iti.
Ako se pak ko?i u zavoju, onda to treba biti izrazito kontrolirano i progresivno.
Ukoliko takvim ko?enjem uzrokujete preupravljaje, najbolji na?in da se to ispravi je nježno ali brzo (progresivno) popuštanje ko?nice.
4. Prestanak doziranja gasa u zavoju
U ekstremnim slu?ajevima, a vjerojatnije kod sportskih automobila sa prednjim pogonom, preupravljanje se može dogoditi uslijed naglog prestanka doziranja gasa.
Naime, prilikom prestanka doziranja gasa dolazi do promjene težišta vozila prema naprijed. Time se pove?a prianjanje prednjih kota?a, a istovremeno smanji prianjanje stražnjih kota?a, što može dovesti do njihovog proklizavanja.
Kod automobila na prednji pogon ?esto se ovakvo preupravljanje može ispraviti ponovnim doziranjem gasa.

Preupravljanje kod razli?itih konfiguracija vozila

Vozila sa pogonom na stražnje kota?e:
Kod pogona na stražnje kota?e uglavnom se ima stabilnije i bolje izbalansirano vozilo. Prianjanje i sile koje sudjeluju kod prianjanja (adhezijske sile) su raspore?ene izme?u prednjih i stražnjih kota?a. Prednji kota?i koriste sile prianjanja za upravljanje, dok stražnji kota?i ih koriste za pogon (ubrzanje).
Vozila sa pogonom na stražnjim kota?ima su sklonija preupravljanju!
Vozila sa pogonom na stražnjim kota?ima i motorom sprijeda imaju:
– veliku mogu?nost proklizavanja (preupravljanje) prilikom brzog ulaska u zavoj,
– veliku mogu?nost preupravljanja prilikom naglog ubrzanja ili usporavanja,
– umjerenu mogu?nost preupravljanja prilikom ko?enja,
– umjerenu mogu?nost preupravljanja prestankom doziranja gasa.
Vozila sa pogonom na stražnjim kota?ima i motorom straga imaju:
– veliku mogu?nost proklizavanja (preupravljanje) prilikom brzog ulaska u zavoj,
– umjerenu mogu?nost preupravljanja prilikom naglog ubrzanja ili usporavanja,
– veliku mogu?nost preupravljanja prilikom ko?enja,
– veliku mogu?nost preupravljanja prestankom doziranja gasa.
Vozila sa pogonom na prednjim kota?ima (motor sprijeda) imaju:
– veliku mogu?nost podupravljanja (puno više nego li preupravljanja) prilikom brzog ulaska u zavoj,
– zanemarivu mogu?nost preupravljanja prilikom naglog ubrzanja ili usporavanja,
– veliku mogu?nost preupravljanja prilikom ko?enja,
– veliku mogu?nost preupravljanja prestankom doziranja gasa.
Vozila sa pogonom na sva ?etiri kota?a imaju:
– umjerenu mogu?nost preupravljanja prilikom brzog ulaska u zavoj,
– umjerenu/veliku mogu?nost preupravljanja prilikom naglog ubrzanja ili usporavanja,
– umjrenu mogu?nost preupravljanja prilikom ko?enja,
– umjerenu mogu?nost preupravljanja prestankom doziranja gasa.

Napomena: Ukoliko niste sigurni kako upravljati vozilom sa pogonom na sva ?etiri kota?a, upravljajte kao da vozite vozilo sa stražnjim pogonom (ne?ete puno pogriješiti). Ova vozila su najopasnija (pogotovo za po?etnike) jer daju lažan osje?aj sigurnosti, nema se “osje?aja” tako da se teže osjeti svaka nepravilnost (podupravljanje, preupravljenje, itd.). Nadalje, ova vozila imaju veoma dobro ubrzanje u svim uvjetima, ali ne zaboravite da imaju iste (ne)mogu?nosti ko?enja kao i ostala vozila.

Jednostavne preinake koje smanjuju šansu preupravljanja
Ako imate npr. trka?i automobil sa kojim ?esto do?ete u situaciju preupravljanja, postoje jednostavne preinake koje mogu pridonijeti smanjenju proklizavanja stražnjeg dijela:
omekšajte stražnje opruge
smanjite tlak u stražnjim pneumaticima
koristite “mekše” stražnje pneumatike
pove?ajte silu/pritisak na stražnji dio vozila (ako ne utje?e negativno na aerodinami?nost)

Tomislav Seser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com