Neispravan mjera?a mase zraka može biti uzrok brojnim problemima

0
1776

Stru?njak iz HAK-a upozorava – Neispravnost ovog senzora može prouzro?iti ve?e komplikacije u radu motora automobila! – prenosi RevijaHAK.

Upravlja?ka jedinica motora s izmjerenom masom zraka upravlja s odnosima goriva i zraka kod bezinskih i dizelskih motora kroz upravljanje s ubrizgavanjem goriva, radom turbo punja?a, ventila za povrat ispušnih plinova i niza drugih upravlja?kih elemenata koji ?e utjecati na odnos goriva i zraka u motoru.

Neispravnosti koje može uzrokovati neispravan mjera? mase zraka su:
– Gubitak snage motora s uklju?ivanjem kontrolne lampice neispravnosti motora
– Gubitak snage motora bez uklju?ivanja kontrolne lampice neispravnosti motora
– Pove?an uzorak ?a?i u ispuhu
– Prekid rada motora bez mogu?nosti pokretanja motora

Op?enito, problemi s mjera?ima mase zraka su se generacijski smanjivali s obzirom da su prolazili kroz razli?ita poboljšanja i modifikacije do razine da ih je ?eš?e mogu?e nepotrebno zamijeniti zbog drugih uzroka poput manjeg uvla?enja sekundarnog zraka u usisnom sustavu zbog nastale manje rupice na usisnom crijevu zraka ili sli?nim problemima s usisom i ispuhom.

Metode ispitivanja i traženja neispravnosti su:
– Uspore?ivanjem mjernih vrijednosti iz mjernih blokova s dijagnosti?kim ure?ajem
– Mjerenje s ispitnim sondama osciloskopa na el. instalaciji mjera?a mase zraka
– Uklju?ivanjem koda greške koji se o?itava s dijagnosti?kim ure?ajem
– Isklju?ivanjem mjera?a mase zraka preko el. utika?a senzora i probnom vožnjom
– Ugradnjom ispravnog mjera?a i testnom vožnjom

Bilo koje od navedenih mjerenja ili neka druga zahtijevaju vo?eni plan ispitivanja kojeg je predvidio proizvo?a? vozila ili senzora, a provodi ga isklju?ivo osposobljeno servisno osoblje jer u suprotnom, nestru?nim rukovanjem, mogu?e je oštetiti sve elektroni?ke komponente koje se nalaze u strujnom krugu mjera?a mase zraka uklju?uju?i i sam mjera? mase zraka.

Izvor: RevijaHAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com