Nikad nemojte voziti automobil u japankama

0
2457

Nedavno provedeno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je kako je ?ak 1,4 milijuna nesre?a i opasnih situacija uzrokovano vožnjom u japankama. No, u ve?ini europskih država vožnja automobila u japankama nije zabranjena pa stoga velik broj voza?a ljeti vozi u japankama bez ikakvih posljedica. Isto je i u Hrvatskoj.

Problem vožnje automobila u japankama je u tome što se zbog svojeg oblika lako mogu zavu?i pod papu?ice, što je u vožnji iznimno opasno. Produžava se vrijeme reakcije, a manje iskusni voza?i mogu po?eti pani?ariti i u potpunosti se saplesti. Obzirom da su pojedini voza?i svjesni kako su japanke opasne, odlu?uju se voziti bosi, ali stru?njaci upozoravaju da niti to nije dobro rješenje budu?i da je potrebno koristiti ve?u silu da bi se stisnula papu?ica ko?nice.

Osim japanki opasne su sve vrste natika?a i sandala koje su labavo pri?vrš?ene za stopalo. Za vožnju automobila najbolji izbor su lagane tenisice, jer omogu?avaju najbolju kontrolu.

Pojedine države u svojim su zakonima o sigurnosti cestovnog prometa propisali kazne za vožnju automobila u japankama. Francuzi napla?uju globu od 90 eura, a španjolski policajac kaznit ?e vas sa ?ak 200 eura.