Nissan napušta dizelske motore

0
72

Nissan je još jedan u nizu proizvo?a?a automobila koji je došao do zaklju?ka kako dizelski motori ne?e imati budu?nost u segmentu osobnih automobila, tako da je objavio kako zaustavlja njihov razvoj. Nissan ve? duže vrijeme ne prodaje dizelaše u Japanu, a uskoro ?e nestati i iz Europe. Dizelski motori ostat ?e kao dio ponude u komercijalnim vozilima, ali ?e ih kupovati od drugih proizvo?a?a.