Nove visokonaponske baterije za BMW i3 i i3s

0
947

Dosljedan daljnji razvoj BMW eDrive tehnologije još jednom osigurava pove?ano zadovoljstvo u vožnji u modelima BMW i marke pogonjene isklju?ivo na elektri?ni pogon. S kapacitetom ?elija pove?anim na 120 amper sati (Ah) i bruto energijom od 42,2 kilovatsati (kWh), nova generacija visokonaponskih baterija omogu?uje BMW-u i3 (120 Ah) (kombinirana potrošnja energije: 13,1 kWh / 100 km; kombinirane emisije CO2: 0 g/km)* i BMW-u i3s (120 Ah) (kombinirana potrošnja energije: 14,6 – 14,0 kWh/100 km, kombinirane emisije CO2: 0 g/km)* postizanje znatno ve?eg raspona od studenog 2018. U svakodnevnoj uporabi, ova dva modela sada mogu prije?i udaljenost od 260 kilometara *** – pove?anje od gotovo 30 posto.

Na taj na?in, BMW i konsolidira svoju poziciju inovativnog lidera i pokreta?a trendova u podru?ju pionirske elektromobilnosti, sa zadovoljstvom u vožnji karakteristi?nim za marku i izvrsnom svakodnevnom prakti?noš?u. Od tržišnog lansiranja BMW-a i3, kapacitet pohrane visokonaponske baterije udvostru?en je, ?ime se pove?avao raspon automobila. Istodobno s uvo?enjem nove baterije, nove boje karoserije, nove boje za opcijski dizajn unutrašnjosti i prilagodljive LED svjetiljke s matrix funkcijama za duga svjetla tako?er su dostupni za BMW i3 i BMW i3s. U budu?nosti, za BMW i3 ?e biti dostupan sportski paket koji uklju?uje crno okruženje ku?išta kota?a i sportski ovjes s specifi?nim amortizerima, oprugama i stabilizatorima, spuštenim ovjesom, proširenom osovinskim razmakom i lakometalnim kota?ima od 20 in?a. Optimizirani sustav navo?enja u dizajnu plo?ica iDrive operativnog sustava sada je dostupan u suradnji s opcionalnim sustavom navigacije Business. U budu?nosti, opcije telefoniranja s beži?nim punjenjem i beži?ni LAN hotspot tako?er ?e biti dostupne za BMW i3 i BMW i3s.

Napredak u razvoju baterije: pove?ani sadržaj energije, a dimenzije ostaju iste.
Poput elektromotora i elektri?ne energije, visokonaponske baterije sastavni su dio BMW eDrive tehnologije koja se koristi u BMW i automobilima i koju samostalno razvija BMW Grupa. Njene litij-ionske ?elije proizvode se isklju?ivo na temelju specifikacija koje definira BMW Grupa. Na temelju dobrog istraživa?kog i razvojnog rada koji se provodi u uskoj suradnji s proizvo?a?em baterija, dosljedna optimizacija jedinica za pohranu postiže se u smislu maksimalne snage, raspona, sigurnosti i izdržljivosti. Smještena u sam pod vozila, visokonaponska baterija se proizvodi u BMW postrojenju u Dingolfingu i sastoji se od osam modula od kojih svaki ima dvanaest spremnika: najnovija dostignu?a rezultirala su kapacitetom od 120 Ah zajedno s bruto sadržajem energije od 42,2 kWh – dok veli?ina ostaje nepromijenjena. Ovo je još jedan veliki korak prema pove?anom rasponu. Za usporedbu: prilikom tržišnog lansiranja BMW-a i3 u 2013. godini, ekvivalentne brojke su bile 60 Ah i 22,6 kWh, dok je baterija druge generacije, uvedena 2016. godine, dostigla razinu od 94 Ah i 33 kWh.

Pored težine vozila i prostora za ugradnju visokonaponske baterije, performanse vožnje i potrošnja energije tako?er ostaju prakti?ki nepromijenjeni što se ti?e pove?anog raspona radi najnovijih poboljšanja. BMW i3, pogonjen elektri?nim motorom od 125 kW/170 KS, ubrzava od nula do 100 km/h za 7,3 sekundi, a BMW i3s s 135 kW/184 KS ima standardno ubrzanje od 6,9 sekundi. To zna?i da su oba modela postavljena kao mjerilo za sportske performanse unutar svog segmenta vozila. Zahvaljuju?i spontanoj isporuci elektri?ne energije, kao što je to slu?aj kod elektri?nih motora, BMW i3 i BMW i3s ?ak mogu dosegnuti razine sportskih automobila koji imaju znatno snažniji motor s unutarnjim izgaranjem: ovdje podaci iznose 5,1 i 4,3 sekunde za ubrzanje od 80 do 120 km/h.

Kombinirana potrošnja energije BMW-a i3 (120 Ah) iznosi 13,1 kWh na 100 km*, a BMW i3s (120 Ah) ima potrošnju od 14,6 kWh do 14,0 kWh na 100 km*. Visoka u?inkovitost elektromotora i pove?ani kapacitet baterije rezultiraju rasponom koji je gotovo 30% ve?i od prethodnog modela. Raspon BMW-a i3 (120 Ah) iznosi 359 km* (prethodno 290 do 300 km) prema NEDC-u i 285 do 310 km** (prethodno 235 – 255 km) prema WLTP-u. Za BMW i3s (120 Ah) izra?unat je raspon od 330 do 345 km* (prethodno 280 km) prema NEDC-u, a prema WLTP je 270 do 285 km** (prethodno 235 -245 km). U svakodnevnim uvjetima, oba modela sada postižu raspon od 260 kilometara*** (prethodno 200 km).

Visokokvalitetna elektronika za napajanje BMW-a i3 i BMW-a i3s omogu?uje brzo i fleksibilno osvježenje rezervi energije. Standardni kabel za napajanje dizajniran je za priklju?ivanje u uobi?ajenu uti?nicu za ku?anstvo. Ovdje se baterija može napuniti do 80 posto svoje pune snage u otprilike 15 sati s kapacitetom punjenja od 2,4 kW. Priklju?ivanje na BMW i Wallbox ure?aj omogu?uje brzo trofazno napajanje s kapacitetom od 11 kW. Ovdje je vrijeme potrebno za postizanje 80% napunjenosti velikog kapaciteta visokonaponske baterije 3,2 sata. Elektri?na snaga i visokonaponska baterija u BMW-u i3 i BMW-u i3s tako?er se mogu koristiti zajedno sa stanicama za brzo napajanje koje rade na istosmjernoj struji. Ovdje kapacitet napajanja iznosi 50 kW, a visokonaponska baterija doseže 80 posto ukupne snage u samo 42 minute.

S kapacitetom baterije pove?anim na 42,2 kWh, najnovija verzija BMW-a i3 tako?er prati holisti?ki koncept marke koji se primjenjuje od tržišnog lansiranja i usmjeren je prema odgovornoj uporabi resursa: to uklju?uje ne samo pogon bez lokalnih izvora one?iš?enja, nego i izbor materijala i tehnike proizvodnje kao i usluge mobilnosti. BMW i3 (120 Ah) i BMW i3s (120 Ah) imaju puno povoljniji CO2 otisak tijekom cijelog životnog ciklusa vozila – od izvla?enja i proizvodnje izvora sirovina do upotrebe i recikliranja – što ?ini zna?ajno niži potencijal globalnog zagrijavanja nego što je slu?aj s usporedivim, konvencionalno pogonjenim automobilima.

Sportski paket kao nova opcija za BMW i3.
U budu?nosti, novi sportski paket omogu?it ?e dodatni naglasak na zadovoljstvo u vožnji karakteristi?nim za marku koje, u BMW-a i3, proizlazi iz mobilnosti bez lokalnih izvora one?iš?enja. Klju?ni element nove opcije je sportski ovjes, što je standardna zna?ajka u BMW-u i3s i uklju?uje specifi?ne amortizere, opruge i stabilizatore, ovjes spušten za 10 milimetara, prošireni me?uosovinski razmak i lakometalni kota?i od 20 in?a u Jet Black ili Bicolor boji s mješovitim gumama. Ovo pove?anje vozne dinamike vizualno se naglašava pomo?u crnog okruženja ku?išta kota?a, koja tako?er ?ine dio BMW i sportskog paketa.

Nove boje karoserije, prilagodljiva LED svjetla, optimizirane kontrole i povezanost.
Od 2014. godine BMW i3 je bio najprodavanije vozilo na elektri?ni pogon na svijetu u premium segmentu kompaktnih vozila. Na ulicama gradskih središta stoji kao simbol pionirske mobilnosti. Njegovo karakteristi?no oblikovanje usko je povezano s arhitekturom vozila LifeDrive, koja kombinira aluminijsku šasiju s putni?kom ?elijom napravljenom od plastike oja?ane karbonskim vlaknima (CFRP). Uvo?enjem nove generacije baterija, dizajn BMW-a i3 i BMW-a i3s oboga?en je svježim detaljima. Izbor boje karoserije za oba modela proširen je na novu varijantu Jucaro Beige metalik s Frozen Grey detaljima. U me?uvremenu su još uvijek dostupne boje karoserije Mineral Gray metalik, Imperial Blue metalik, Melbourne Red metalik, Capparis White i Fluid Black. Kako bi se slagao s novom bojom karoserije, opcionalni dizajn unutrašnjosti Loft sad uklju?uje presvlake u kombinaciji tkanine/Sensatec “Electronic” – u Carum Gray boji s naglaskom na sme?e površine i površine unutrašnjosti u Electronic Brown boji.

Kao alternativa standardnim LED prednjim svjetlima, prilagodljiva LED prednja svjetla sada su dostupna s automatskom, selektivnom funkcijom za spuštanje dugih svjetala. Inovativna matrix tehnologija za duga svjetla pove?ava vidljivost, istodobno izbjegavaju?i bilo kakav zasljepljuju?i u?inak drugim korisnicima ceste. U tu su svrhu svjetla podijeljena na ?etiri vodoravno raspore?ena segmenta koji se mogu aktivirati i deaktivirati me?usobno neovisno pri brzinama od preko 70 km/h. Segmenti dugog svjetla se kontroliraju na temelju prometne situacije. ?im prednja kamera registrira nadolaze?e vozilo ili vozilo koje ide naprijed u istom smjeru, prostor u kojem se vozilo nalazi je osvijetljen samo pomo?u kratkih svjetala. To se postiže deaktiviranjem segmenata matrix dugih svjetala koji su odgovorni za ovo podru?je. Preostala podru?ja ceste i dalje se osvjetljavaju dugim svjetlima. Prilagodljive funkcije LED svjetala tako?er uklju?uju svjetlo za skretanje i pomo?no svjetlo.

Optimizirani prikaz izbornika za iDrive operativni sustav s tipkama u strukturi plo?ica i u na?inu rada uživo sada je tako?er dostupan u suradnji s opcijskim sustavom navigacije Business. To zna?i da je željeni sadržaj sada dostupan još brže i jednostavnije. Štoviše, program dodatne opreme sada uklju?uje i mogu?nost telefonije s beži?nim punjenjem, ?ime omogu?uje kompatibilnim mobilnim telefonima napajanje bez uporabe kabela. Beži?ni LAN hotspot, tako?er dostupan za BMW i3 i BMW i3s, osigurava brzu internetsku vezu za do deset krajnjih ure?aja unutar vozila.

O BMW-u i.
BMW i je marka BMW Grupe usmjerena na povezane usluge mobilnosti, vizionarske koncepte vozila i novo razumijevanje premium klase snažno definirane održivoš?u. BMW i predstavljen je u 54 zemlje s BMW i3 elektri?nim automobilom za urbana podru?ja, BMW i8 plug-in hibridnim sportskim automobilom i plug-in hibridnim BMW iPerformance automobilima.  BMW i otvara nove ciljne skupine za tvrtku i služi kao inkubator za inovacije. Tehnologije koje su uspješno debitirale u BMW i automobilima prenose se na druge modele roditeljske marke BMW-a.

BMW i je tako?er povezan s djelatnostima i opcijama uklju?uju?i DriveNow (dijeljenje automobila), ReachNow (dijeljenje automobila 2.0), ChargeNow (jednostavan pristup najve?oj mreži to?aka napajanja na svijetu), ParkNow (izravna lokacija, rezervacija i pla?anje parkirališnih mjesta) društvo rizi?nog kapitala BMW i Ventures (investicije u start-up poduze?a s naglaskom na urbanu mobilnost), BMW Energy (usluge optimizacije energije) i Centar za kompetentnost za urbanu mobilnost (savjetovanje za gradove).

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com