Novi 308 za proslavu 211 godina marke Peugeot i 130 godina osobnih vozila

0
491

To?no 211 godina i tri dana nakon osnivanja marke Peugeot 29. rujna 2021., u Stellantisovoj tvornici u Mulhouseu po?inje se proizvoditi potpuno novi Peugeot 308. Budu?i da postoji od 26. rujna 1810., Peugeot je zapravo najstarija još uvijek aktivna automobilska marka na svijetu.

No Peugeot ove godine slavi još jednu obljetnicu, kojom se obilježava njegov ulazak u svijet mobilnosti za sve: krajem ljeta 1891. godine, prije samo 130 godina, „prvi automobil isporu?en privatnoj osobi u Francuskoj bio je marke Peugeot”. Bio je to po?etak jedne duge avanture.

Marka Peugeot stvorena je voljom jednog ?ovjeka i cijele jedne obitelji te je preživjela više od dva stolje?a u svijetu koji se neprestano mijenja i razvija, stalno prilago?avaju?i svoje proizvode i usluge potrebama i zahtjevima kupaca. U 211 godina ime i proizvodi marke Peugeot ušli su u milijune domova u obliku automobila i motocikala, ali i raznih alata, radioprijemnika, šiva?ih strojeva, mlinaca za papar i kavu itd., a neki od tih proizvoda postali su pravi klasici.

Danas je Marka prisutna u više od 160 zemalja i svakim danom potvr?uje predvi?anje Armanda Peugeota da ?e automobili u?initi Peugeot „jednim od najve?ih industrijskih poduze?a u Francuskoj”.

Premda se svijet zna?ajno promijenio u 211 godina, tempo promjena drasti?no se ubrzao u posljednjem desetlje?u. Digitalizacija i nevjerojatna razina povezivanja doveli su do novih na?ina razmišljanja, novih na?ina potrošnje i novih na?ina kretanja. Zahvaljuju?i svojoj gami koja je ve? poprili?no elektrificirana (70 % modela Peugeot nudi jednu ili više elektrificiranih izvedbi) i novoj generaciji sustava za informiranje i zabavu povezanih s internetom uvedenoj na vozilu novi 308, Peugeot je danas još uvijek predvodnik promjena u pogledu mobilnosti.

I tako je ve? 130 godina, otkako je 2. listopada 1891. Peugeot isporu?io prvo putni?ko vozilo privatnoj osobi: gospodinu Poupardinu, stanovniku Dornacha koji je svoj automobil naru?io 27. kolovoza iste godine. Bio je to automobil s 4 sjedala i Daimlerovim motorom od 2 KS.

Od tog datuma 1891. godine isporu?eno je gotovo 75 milijuna vozila u 160 zemalja u kojima je marka prisutna.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com