Novi BMW serije 3: test izdržljivosti na “Zelenom paklu“

0
352

Nova generacija BMW-a serije 3 upravo završava klju?ne faze na putu do zrelosti serijske proizvodnje. Postojala je samo jedna mogu?a lokacija kada je rije? o testiranju vozne dinamike i postavki: legendarna staza Nordschleife u Nürburgringu. Testovi na “Zelenom paklu” tradicionalno služe kao test izdržljivosti za tehnologiju pogonskog sklopa i ovjesa novorazvijenih BMW modela. Posebno opsežan program ispitivanja razvijen je za kamuflirane prototipove novog BMW-a serije 3. Uostalom, sveobuhvatna obnova upravlja?a, amortizera/ovjesa i ko?nica omogu?ila je programerima široki raspon mogu?nosti za optimizaciju udobnosti vožnje i dinami?kih performansi, ?ime se omogu?uje sazrijevanje ultimativne sportske limuzine za premium segment srednjeg dometa krug po krug.

Osnovni koncept modela s ?etiri vrata pokazuje koliko je razvojni proces novog BMW-a serije 3 usredoto?en na poja?ani sportski polet. Težište je oko 10 milimetara niže od prethodnog modela, a raspodjela mase po osovini uravnotežena je na skladnih 50:50, a ukupna masa prilago?ena dodatnoj opremi je ?ak 55 kilograma manja. U me?uvremenu je zna?ajno pove?ana razina krutosti strukture karoserije i prihvatišta ovjesa – toliko presudnih za postavke upravljanja i akusti?nost vožnje. Agilnost i preciznost upravljanja vozilom pove?ani su zbog puno šireg razmaka izme?u kota?a, dok pove?ana razina nagiba kota?a nudi dodatni potencijal za maksimalnu popre?nu dinamiku.

Što se ti?e portfelja motora, jedna osobito upe?atljiva zna?ajka je temeljito revidirani ?etverocilindarski benzinski motor. To je najmo?niji ?etverocilindarski motor koji se ikada ugradio u BMW-ov model serijske proizvodnje. Ipak, podaci potrošnje goriva još su uvijek oko 5 posto manji od motora prethodnog modela: jedan od faktora koji tome doprinosi je dodatno razvijen Steptronic prijenos od 8 brzina. Štoviše, filtar ?estica optimizira reakciju emisija novog motora, što mu omogu?uje da zadovolji Euro 6d-TEMP standard emisija.

Ne samo da je karoserija lakša i ?vrš?a u dizajnu od prethodnog modela, isto vrijedi i za prednju i stražnju osovinu novog BMW-a serije 3. Klju?na zna?ajka u pogledu razvoja ovjesa nove limuzine serije 3 je njegov inovativni sustav amortizera. Progresivni amortizeri ovisni o podizanju, koji se po prvi puta ugra?uju u BMW-ov model, kontinuirano i progresivno funkcioniraju u odnosu na odgovaraju?i hod opruge. Tako se vibracije koje se javljaju prilikom kompenziranja izbo?ina na cesti i tijekom dinami?kog skretanja mogu osobito nježno i precizno neutralizirati – savršena osnova za postizanje jedinstvene ravnoteže izme?u sportskog poleta i udobnosti vožnje, što je vrlo zna?ajna karakteristika novog BMW-a serije 3.

Odavno znan po svojoj raznolikosti, raspored staze Nürburgring Nordschleife brzo se iskristalizirao kao savršena podloga za selektivno usavršavanje interakcije izme?u nove tehnologije amortizera i ostalih komponenti ovjesa. “Koristimo amortizere ovisne o podizanju kao aktivni element postavki kako bismo stvorili vrhunska svojstva vožnje u svim uvjetima”, objašnjava Peter Langen, voditelj odjela za voznu dinamiku. “S kratkim hodom opruge, osjetljiva reakcija amortizera osigurava udobnu kompenzaciju vibracija. Kada automobil pro?e preko velike izbo?ine, pokrete karoserije kontroliraju pove?ane sile amortizera.”

Novi progresivni amortizeri standardna su zna?ajka tehnologije ovjesa novog BMW-a serije 3. U specifi?nim postavkama tako?er ?ine dio M sportskog ovjesa, koji dodatno uklju?uje spuštanje od 10 milimetara, lakometalne kota?e od 18 in?a i gume razli?itih dimenzija straga i sprijeda. Time se poti?e vozna dinamika – nešto što se može doživjeti intenzivnije nego ikad prije. Pove?ane snage amortizera se posebno mogu osjetiti na stazi Nordschleife: u M sportskom ovjesu one su oko 20 posto snažnije nego na standardnom ovjesu. “To zna?i da je razlika od standardnog ovjesa znatno ve?a nego prije”, navodi Peter Langen. “Tako?er smo M sportski ovjes napravili još sportskijim, s više krutih ležajeva i stabilizatora, ?vrš?im oprugama i dodatnim podupira?ima karoserije.”
Kako bi dodatno oja?ali dinami?ke karakteristike automobila, novi M sportski ovjes nudi se isklju?ivo u kombinaciji s promjenjivim sportskim upravljanjem (Variable Sports Steering). Uz Servotronic, pomo? pri upravljanju koja ovisi o brzini, ono tako?er pruža promjenjivi omjer upravljanja. Promjenjivo sportsko upravljanje posebno je prilago?eno i za novi BMW serije 3 Limuzina. Ono ve? reagira s mnogo ve?om preciznoš?u na lagane pokrete upravlja?em, bez nervoze u središnjem položaju. Skladne postavke upravlja?kog sustava mogu se osjetiti na dugim zavojima, kao i prilikom mijenjanja smjera nekoliko puta u brzom slijedu. Linearno stvaranje sila upravljanja i optimizirana reakcija pove?avaju preciznost prilikom vožnje u dinami?nom stilu.

M sportski diferencijal savršeno pokazuje svoje osobine na stazi Nordschleife i Grand Prix krugu. Elektronski upravljana funkcija blokiranja diferencijala stražnje osovine novog BMW-a serije 3 Limuzina povezana je s dinami?nom kontrolom stabilnosti (Dynamic Stability Control – DSC), ?ime se osigurava ograni?enje kompenzacije brzine rotacije izme?u stražnjih kota?a s unutarnje strane i s vanjske strane zavoja. Ovisno o situaciji na cesti, dakle, mogu?e je unaprijed utjecati na podupravljanje i preupravljanje bez intervencije ko?nica. Aktivno zaklju?avanje diferencijala selektivno distribuira pogonski moment izme?u stražnjih kota?a. Na taj na?in sprje?ava klizanje na kota?u sa smanjenim površinskim hvatom, osiguravaju?i da se time snaga motora može neograni?eno koristiti za generiranje sportskog zadovoljstva u vožnji.

“Za razliku od konvencionalnog mehani?kog zaklju?avanja, regulirani M sportski diferencijal može optimizirati znatno više od samo vu?ne snage”, kaže Peter Langen. “Pored dinamike u zavoju, na primjer, dolazi do osobito opipljivog pove?anja stabilnosti vožnje u slu?aju promjena optere?enja.
Time se omogu?ava da se novi BMW serije 3 Limuzina vozi na siguran na?in i bez napora ?ak i kada putujete u dinami?nom stilu”. Za sportsku vožnju, aktivno zaklju?avanje diferencijala osigurava puno ve?u razinu popre?nog ubrzanja, kao i vidljivo pove?anje dinami?kih performansi prilikom ubrzavanja iz zavoja. Tako?er podržava optimiziranu stabilnost, preciznost i predvidljivost u zavoju u novom BMW-u serije 3 Limuzina – bez intervencije ko?nica.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com