Novi Citroën C4 Cactus stigao na hrvatsko tržište

0
283

Nakon lansiranja Citroën C3 u 2017., te SUV ofenzive po?etkom 2018. sa C3 Aircross, Citroën zakora?uje u novu fazu u razvoju strategije svojih proizvoda te i dalje iznena?uje i predstavlja svoju novu limuzinue: novi C4 Cactus. On donosi dašak svježine u segment limuzina spojem jedinstvenog karaktera vozila C4 Cactus i udobnosti u skladu s odlikama modela C4. Ja?a svoj status i ispunjava nezaobilazna obilježja segmenta s 12 tehnologija za pomo? u vožnji, 3 tehnologije za povezivost, motore snage do 130 KS i upe?atljiv stil.

Novi C4 Cactus moderan je i istaknutog dizajna te u unutrašnjosti nudi jedinstveno iskustvo u pogledu ugodnosti. U tu je svrhu Citroën crpio nadahnu?e iz svojeg tehnološkog naslje?a povezanog s hidrauli?kim ovjesima. Novi izraz tehnologije radi što ve?e pristupa?nosti. Stoga novi C4 Cactus u Europi uvodi ovjese s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ (Progressive Hydraulic Cushions™ – PHC) i prvi put u svijetu sjedala Advanced Comfort, koja pružaju jedinstvenu udobnost sjedenja i vožnje.

Novi C4 Cactus donosi dašak svježine i originalnosti u segmentu kompaktnih limuzina.

– LIMUZINA JEDINSTVENOG KARATKERA: ODVAŽAN DIZAJN
Novi C4 Cactus prirodno se isti?e novim širokim i izražajnim prednjim krajem, preoblikovanim bokovima te naglašenim i ugla?enim stražnjim krajem s novim LED svjetlima s 3D efektom. Svojom svježinom, uravnoteženoš?u i punim oblicima ruši ustaljena pravila segmenta kompaktnih limuzina, te nudi kompaktnu i pro?iš?enu siluetu. Njegov dugi me?uosovinski razmak od 2,60 m i kratki prevjesi jam?e kompaktne dimenzije kako bi automobil ostao okretan i lako upravljiv, istodobno nude?i prostornost koja se o?ekuje u tom segmentu. Isti?e vizualne elemente tipi?ne za CITROËN koji naglašavaju njegovu fluidnu karoseriju, kao što su elementi Airbump® na donjem dijelu vrata, neprekidna staklena površina i lebde?i krov, prednji kraj na dvije razine ili pak širok svjetlosni potpis s LED svjetlima i 3D efektom straga. Nudi 31 kombinaciju vanjske personalizacije uz devet boja karoserije i ?etiri paketa Color koji obuhva?aju profinjene obojene elemente ?ime se omogu?uje klijentima da osmisle automobil po svojoj mjeri. U unutrašnjosti funkcionalna, pro?iš?ena i jednostavna kabina na prvi pogled ostavlja dojam mirno?e. Nudi se ?ak pet istaknutih i dojmljivih mogu?nosti unutarnjeg ure?enja koje donose svjetlost, meko?u i profinjenost.
– LIMUZINA IZNIMNE UDOBNOSTI: NOVA DIMENZIJA DOSTUPNA SVIMA
Novi C4 Cactus donosi novu dimenziju udobnosti u svijetu automobila. Uz sve elemente programa Citroën Advanced Comfort®, novi C4 Cactus u Europi prvi put uvodi tehnološka ostvarenja kako bi osigurao suvremenu i sveobuhvatnu udobnost. Stoga nudi izvanrednu udobnost u vožnji time što prvi put u Europi uvodi ovjese s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ (Progressive Hydraulic Cushions™ – PHC) kojima se prigušuju neravnine na kolniku tako da imate dojam kao da putujete na lete?em tepihu. Prvi put u svijetu raspolaže i novim sjedalima Advanced Comfort u koja se putnici mogu udobno smjestiti, a u prvom je planu pravilan i udoban na?in sjedenja. Novi C4 Cactus donosi i sasvim novu generaciju zvu?ne izolacije i svakodnevne opreme. Putnici u njemu mogu putovati jednostavno i opušteno uz 12 sustava za pomo? u vožnji te 3 tehnologije za povezivost. Njegovi snažni i u?inkoviti motori uostalom pridonose ugodnom i bezbrižnom doživljaju za upravlja?em novog C4 Cactus.

„Cilj marke CITROËN je biti vode?a marka u pogledu udobnosti. Kao proizvo?a? sa širokom gamom modela, želimo najve?em broju kupaca pružiti tu jedinstvenu udobnost. Uz novu limuzinu C4 Cactus i uvo?enje ovjesa s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™, nudimo originalnu kompaktnu limuzinu koja ide u korak s vremenom.” Linda Jackson, generalna direktorica marke CITROËN

 

PROMJENA STILA: USPON U VIŠU KLASU UZ ISTI STAV

Novi C4 Cactus zadržava samu bit modela C4 Cactus: jedinstven stav i originalnost izražena ukupnom ravnotežom i velikodušnim oblicima. Ipak, dobiva novo lice kako bi se prilagodio obilježjima kompaktnih limuzina ja?im statusom i pro?iš?enim dizajnom. Stoga se odlikuje novim proširenim prednjim krajem s novim dnevnim LED svjetlima koja se nastavljaju na chevrone i protežu se cijelom širinom vozila, stanjenim svjetlima naglašenima crnim sjajnim umecima, te odbojnikom u boji karoserije s bo?nim ventilacijskim otvorima za ve?u dinami?nost. Straga su jednostavna i pro?iš?ena vrata prtljažnika u boji karoserije istaknuta novim stražnjim LED svjetlima s 3D efektom, koja su stanjena i pomno oblikovana, te proširuju automobil i daju mu suvremen izgled. Bo?ni ventilacijski otvori dodatno naglašavaju dinami?nost automobila. Novi C4 Cactus donosi novi, istan?ani dizajn elemenata Airbump® koji su smješteni na donji dio karoserije kako bi se prilagodili stilu limuzine i istodobno jam?ili stalnu zaštitu karoserije. Naposljetku, ta je limuzina izrazito svježa i druk?ija, ujedno je suvremena i privla?na te može zavesti svakoga.

KOMPAKTAN I PROSTRAN

Novi C4 Cactus odlikuje se punim oblicima, horizontalnim poklopcem motora koji odaje dojam robusnosti i zaštite, a bo?na linija karoserije daje mu siluetu limuzine, te dobro leži na kota?ima smještenima u kutovima vozila. Optimiranom konstrukcijom temeljenom na platformi PF1 Grupe PSA, novi C4 Cactus po?iva na me?uosovinskom razmaku dugom 2,60 m, što je uobi?ajeno za segment kompaktnih limuzina, i nudi izdašan prostor za sve putnike. Ima smanjene prevjese za zajam?enu okretnost i upravljivost u gradskom okruženju. Stoga se umjerenim vanjskim dimenzijama (duljina od 4,17 m, širina od 1,71 m) novi C4 Cactus vra?a korijenima kompaktnih limuzina uz prostranost i istinsku svestranost u gradskim i prigradskim podru?jima, kao i na otvorenoj cesti.

FLUIDAN DIZAJN SA SNAŽNIM GRAFI?KIM ELEMENTIMA

Svojim pro?iš?enim i jednostavnim linijama, novi C4 Cactus odlikuje se dinami?nim i samouvjerenim, fluidnim i uravnoteženim dizajnom, bez agresivnih i nametljivih linija. Prirodan spoj prednjeg kraja, bo?nih strana i stražnjeg kraja odaje dojam ujedna?enosti i profinjenosti za snažan i istaknut stil. Ta jednostavna silueta fluidnih linija zadržava snažne grafi?ke elemente za što ve?u funkcionalnost koji su u savršenom skladu sa stilom marke Citroën.

– Novi prednji kraj utjelovljuje identitet marke Citroën i ostavlja dojam širine. Obuhva?a svjetla na dvije razine te naglašene chevrone i svjetlosni potpis s dnevnim LED svjetlima po uzoru na ostale modele iz game. Tako se nova izduljena i tehnološki napredna dnevna LED svjetla nastavljaju na kromirani simbol Marke koji se proteže preko cijelog prednjeg kraja i isti?e se na sjajnoj crnoj podlozi te donosi izniman kontrast i eleganciju. Nova svjetla stanjena su za ve?u dinami?nost, uokvirena su sjajnim crnim dekorativnim elementom za dodatni kontrast i dubinu. Još jedan grafi?ki element svojstven za marku Citroën ?ine svjetla za maglu koja se mogu dodatno naglasiti dekorativnim umetkom. Sve to upotpunjuje rešetka ventilacijskog otvora s kromiranim obrubom za dodatnu profinjenost.
-Novi C4 Cactus odlikuje se vrlo skladnim profilom. Nudi idealne proporcije jer 1/3 ?ine staklene površine, 2/3 bokovi uz kompaktnu visinu od 1,48 m, što je srednja vrijednost na tržištu, u korist aerodinami?nosti. Odlikuje se lebde?im krovom zahvaljuju?i neprekidnoj staklenoj površini oko cijelog vozila: uz sjajne crne okvire vjetrobranskog stakla, stakla oko cijele karoserije ?ine neprekinut niz na koji se nastavlja na stražnje staklo zahvaljuju?i originalnoj grafi?koj obradi stražnjeg trokutastog stakla. Boja karoserije uokvirena je sjajnim crnim elementima koji unose profinjenost i eleganciju tom dijelu svojstvenom za modele Citroën. U tom je dijelu vidljiv i naziv „Cactus”, pravi potpis originalnosti tog automobila. Krovni nosa?i istaknutog dizajna i funkcionalnosti svojstveni su marki Citroën, a dostupni su kao dodatna oprema za novi C4 Cactus.
-Kako bi se osigurala optimalna zaštita, osobito u gradskom okruženju novi C4 Cactus opremljen je zaštitnim oblogama za blatobrane i na donjem dijelu karoserije, kao i novim istan?anim elementima Airbump® na donjem dijelu vrata, koja u cijelosti opasavaju karoseriju nastavno na zaštitne obloge donjeg dijela karoserije, zbog ?ega je taj modela najzašti?enija limuzina u segmentu kompaktnih limuzina. Tom se zaštitom smanjuju troškovi popravka vozila, što je iznimno važno osobito za poslovne klijente. To novo ure?enje elemenata Airbump® pruža dinami?nost i isti?e siluetu vozila. Ti elementi daju dojmljiv izgled na bo?nom dijelu karoserije te unose dašak boje.
-Nova stražnja svjetla imaju dva duguljasta modula LED s 3D efektom na svakoj strani vozila, ?ime se dobiva svjetlosni potpis koji je i vizualno i tehnološki napredan. Vrlo je prepoznatljiv i, u skladu s najnovijim modelima Marke, u trenu privla?i pogled i isti?e širinu automobila. Ta svjetla šira su i protežu se preko novih vrata prtljažnika u boji karoserije, pro?iš?enog i privla?nog izgleda; cijeli stražnji kraj fluidnih i jednostavnih oblika stoga je vrlo dinami?an te dodatno dobiva na obujmu. Odbojnik u broji karoserije spaja se s fluidnim linijama na bo?noj strani karoserije i na vratima prtljažnika, te time pridonosi glatkom i pro?iš?enom izgledu automobila.
-Ventilacijski otvori na prednjem i stražnjem odbojniku naglašavaju dojam široke siluete i isti?u njezinu aerodinami?nost. Dodatno ja?aju izražajnost i dinami?nost novog C4 Cactus.

-PRO?IŠ?ENA I SVIJETLA KABINA

Unutrašnjost novog modela C4 Cactus osmišljena je na temeljima glavnih aduta modela C4 Cactus, koji je bio pravi predvodnik u podru?ju unutarnjeg stila Marke. Nagovještava udobnost i zadovoljstvo ?im otvorite vrata. Njegovo svijetlo i toplo ozra?je baš je kao pravo uto?ište pro?iš?enih linija, mekih materijala i smiruju?ih boja. Ta limuzina iznimne udobnosti kupcima nudi suvremeno, elegantno i opušteno ozra?je bez obzira na okolnosti. Istinski poziv na putovanje.

Novi C4 Cactus ima nisko postavljenu armaturnu plo?u profinjenih nijansi i horizontalnih linija, na kojoj kao da lebde središnji dodirni tablet i potpuno digitalna instrumentna plo?a s prikazom najvažnijih podataka. Potpuno digitalno su?elje nudi rastere?eno i umreženo voza?evo mjesto s komandama postavljenima oko serijski dostupnog dodirnog tableta od 7” s kapacitivnim zaslonom. Kabina je pro?iš?ena i rastere?ena, djeluje osvježeno te u trenu ostavlja dojam zadovoljstva i topline.

U toj kabini osmišljenoj za zadovoljstvo i bezbrižnost, poklopac pretinca za rukavice krase ru?ke u obliku remena, kop?e i zakovice, sasvim u skladu s tradicijom putnih torbi i svijeta putovanja. Taj se duh nastavlja na vratima uz ru?ke u obliku remenja koje pozivaju na bijeg iz svakodnevice na cestu.

Kako bi se naglasio prostor i udobnost, novi C4 Cactus odlikuje se transverzalnim vizualnim skladom u vidu kontrastne pruge na gornjem dijelu naslona sjedala, koja donosi dašak profinjenosti i istaknutosti, i sprijeda i straga. Taj grafi?ki element potpisuje kabine Citroën te im daje istan?an i zanosan izgled.

Svi putnici mogu uživati u ugodnom doživljaju zadovoljstva i prostranosti zahvaljuju?i panoramskom staklenom krovu s visokom termi?kom zaštitom. Obra?en je tako da propušta svjetlost bez opasnosti od zasljepljivanja, blokira toplinu i štiti od ultraljubi?astih zraka kao sun?ane nao?ale kategorije 4. Zahvaljuju?i njegovim mogu?nostima svjetlosne, toplinske i zvu?ne zaštite nije potrebno sjenilo pa se može uživati u svjetlosti, ali i u prostranosti i u?inkovitosti: zadržana je unutarnja visina, a smanjena je masa i sniženo težište.

Novi C4 Cactus donosi najprivla?nije elemente koji su kupcima svakodnevno najvažniji. Ukrasna letvica na armaturnoj plo?i presvu?ena je termomaterijalom i mekana na dodir te se slaže s presvlakama, dok mekano remenje uljepšava unutrašnjost svojom izražajnoš?u. Kabina novog C4 Cactus opremljena je brojnim sjajnim crnim elementima kao što su obrubi ventilacijskih otvora, krajevi ukrasne letvice na armaturnoj plo?i, donji krak upravlja?a, okvir instrumentne plo?e i dodirnog tableta, ukrasni dio nove središnje konzole. Ti su ukrasi u savršenom skladu sa sjajnim kromiranim elementima kao što su komande za otvaranje vrata, traka s tipkama na dodirnom tabletu, umetci na donjem kraku upravlja?a, obrub podnožja ru?ice mjenja?a na novoj središnjoj konzoli, ukrasi oko remenja na vratima i pretinac za rukavice Top Box. Presvlake u novim opcijski dostupnim paketima unutarnjeg ure?enja odabrane su kako bi bile meke i ugodne na dodir.

-SVEOBUHVATNA PONUDA PERSONALIZACIJE

Izvana novi C4 Cactus igra na kartu personalizacije i elegancije uz ukupno 31 kombinaciju vanjskog izgleda. Paleta od devet boja karoserije isti?e njegovu osobnost nijansama koje su bezvremenske (bijela Banquise, crna Obsidien, siva Platinium i siva Acier), svježe (crvena Aden, maslinastosme?a Olive Brown) ili profinjene (plava Emeraude Blue, bijela Perle Nacré, ljubi?asta Deep Purple).

?etiri paketa Color sasvim su u trendu i nude se kako bi donijeli više osobnosti i elegancije: Glossy Black, Silver Chrome, Anodised White i Anodised Deep Red. Ti znala?ki dozirani obojeni elementi u kontrastu su s karoserijom i lijepo naglašavaju elemente Airbump® na donjem dijelu prednjih vrata i prednjeg odbojnika.

Kako bi otišao još korak dalje u personalizaciji, nudi se izbor od pet aluminijskih naplataka: SQUARE 16” sivi i SQUARE 16” crni, jednostavni i elegantni, ali i CROSS 17” crni, dvobojni crni CROSS 17” i dvobojni bijeli CROSS 17”, a posljednja su dva sjajna za još luksuzniji i vizualno dojmljiviji izgled.

U unutrašnjosti su upotrijebljeni materijali koji su vizualno i opipno ugodni, osobito uz oblogu armaturne plo?e od mekog teksturiranog materijala koji se slaže sa sjedalima. Novi C4 Cactus nudi odabir od pet elegantnih i toplih mogu?nosti unutarnjih ure?enja za personalizaciju kabine:

-Serijsko ure?enje unutrašnjosti jednostavno je i pro?iš?eno, sa sjedalima presvu?enima tkaninom Mica Grey, sivom armaturnom plo?om i naslonima za ruke te sivim remenjem na vratima.
-Ure?enje unutrašnjosti Metropolitan Red uljepšava prostor kabine svojom jasno?om i profinjenoš?u, sjedalima presvu?enima tkaninom Silica Beige, tamnocrvenom trakom na gornjem dijelu naslona, tamnocrvenom armaturnom plo?om te naslonima za ruke i remenjem u bež boji na vratima i na pretincu za rukavice Top Box.
-Ure?enje unutrašnjosti Wild Grey živahno je i dinami?no uz sjedala presvu?ena tkaninom Silica Grey, blijedosivu traku na gornjem dijelu naslona, sivu armaturnu plo?u i naslone za ruke te sivo remenje na vratima i na pretincu za rukavice Top Box.
-Ure?enje unutrašnjosti Hype Grey elegantno je i luksuzno, uz sjedala presvu?ena zrnatom kožom Black, sivu armaturnu plo?u i naslone za ruke te sivo remenje na vratima i na pretincu za rukavice Top Box.
-Ure?enje unutrašnjosti Hype Red dio je iznimnog prvoklasnog pristupa sa sjedalima presvu?enima bež kožom Nappa i bež tkaninom, trakom od tamnocrvene alkantare na gornjem dijelu naslona, tamnocrvenom armaturnom plo?om te naslonima za ruke i remenjem u bež boji na vratima i na pretincu za rukavice Top Box.

OVJESI S PROGRESIVNIM HIDRAULI?NIM GRANI?NICIMA™ (PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS™ – PHC)

Novi C4 Cactus predstavlja, nakon modela C5 Aircross u Kini i prvi put u Europi donosi ovjese s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ (Progressive Hydraulic Cushions™ – PHC), inovacijom marke Citroën koja ?e se primjenjivati na budu?im vozilima game. Stru?nost marke Citroën u podru?ju ovjesa više ne treba dokazivati: ve? 98 godina udobnost ovjesa dio je naslje?a Marke. S godinama su se kupci vezali za udobnost u znaku marke Citroën, razli?itu od svega ostalog što se nudi na tržištu. Na temelju svog iskustva i znanja svojih inženjera Citroën je razvio novi ovjes ?iji je cilj poboljšati kvalitetu prigušivanja vibracija uz svojstvena obilježja marke CITROËN koja su draga njezinim kupcima.

U okviru razvoja tog ovjesa registrirano je 20 patenata. Njegovo je funkcioniranje jednostavno. Dok se klasi?ni ovjesi sastoje od amortizera, opruge i mehani?kog grani?nika, ovjesi s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ (Progressive Hydraulic Cushions™ – PHC) sa svake strane imaju dodatna dva hidrauli?na grani?nika: jedan za kompresiju, a drugi za povratni hod. Stoga ovjes radi u dva na?ina, ovisno o potrebama:

-kod blage kompresije i povratnog hoda, opruga i amortizer zajedno kontroliraju okomite pokrete bez potrebe za uklju?ivanjem hidrauli?kih grani?nika. Ipak, ti su grani?nici omogu?ili inženjerima da vozilo ima više prostora za hod, što ostavlja dojam „lete?eg tepiha“, kao da automobil lebdi iznad neravnina na kolniku.
-Kod velike kompresije i povratnog hoda, opruga i amortizer djeluju zajedno s hidrauli?kim grani?nikom za kompresiju i za povratni hod, koji progresivno usporavaju kretanje i tako sprje?avaju nagla zaustavljanja na kraju hoda amortizera. Za razliku od uobi?ajenog mehani?kog grani?nika koji upija energiju, ali vra?a jedan njezin dio, hidrauli?ki grani?nik upija i raspršuje tu energiju. Stoga nema u?inka povrata.

Zahvaljuju?i tom tehnološki inovativnom rješenju, novi C4 Cactus pruža nenadmašnu udobnost i doživljaj kao da ste na lete?em tepihu, a da se ne narušavaju performanse ni užitak u vožnji.

SJEDALA ADVANCED COMFORT ZA SVE PUTNIKE

Za još više udobnosti, novi C4 Cactus na svim sjedalima ima novu pjenu visoke gusto?e za još udobnije sjedenje. Nova pjena visoke gusto?e omogu?ava i optimalnu udobnost i sprje?ava ulijeganje nakon višesatne vožnje, ali i starenje sjedala nakon nekoliko godina upotrebe.

Dodatno, novi C4 Cactus u okviru tri paketa unutarnjeg ure?enja (Metropolitan Red, Wild Grey, Hype Red) donosi sjedala Advanced Comfort, kao svjetsku premijeru. Rije? je o nizu poboljšanja koja donose lako smještanje u vozilo, udoban položaj i udobnost u vožnji, kako bi se putnici osje?ali dobro kao u naslonja?u u dnevnom boravku! Sjedišta na prednjim sjedalima i stražnjoj klupi obložena su pjenom debljom za 15 mm koja je strukturirana tako da sjedala budu vizualno i fizi?ki udobna:

– Vizualna udobnost sjedala pomno je osmišljena za vidljiv i stvaran dojam podstavljenih obloga. Na temelju kultnih limuzina Marke, kao što su CX i Xantia, te podstavljene obloge stvaraju nenadmašan vizualni potpis za izvrsnu udobnost, naglašenu prošivima i grafi?kim elementima u skladu s formalnim stilom koji je upotrijebljen za novi C3, novi C3 Aircross ili novi C5 Aircross.
– Udoban položaj u prvom je planu, uz široka sjedišta i naslone, poja?anu potporu i podešavanje po visini za voza?a i suvoza?a, te podešavanje u lumbalnom dijelu na voza?evu sjedalu za idealnu potporu u tom dijelu le?a. Uz podešavanje upravlja?a po visini i dubini, voza? ?e lako prona?i položaj za optimalnu udobnost vožnje.
– Udobnije je i sjedanje jer se osje?a meko?a i potpora od prvog dodira zahvaljuju?i podebljanoj pjeni.
– Za udobnost u vožnji klju?no je pružanje dobre potpore osobito tijekom dugih putovanja, a ona se odražava u podebljanoj strukturiranoj površinskoj pjeni i materijalu visoke gusto?e u središtu sjedala.

„Uz novi C4 Cactus, CITROËN provodi u djelo svoj pohod na podru?je udobnosti uvo?enjem dviju ekskluzivnih ponuda marke CITROËN proizašlih iz programa Citroën Advanced Comfort®: ovjese s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ kao europsku premijeru i sjedala Advanced Comfort, kao svjetsku premijeru. Novi C4 Cactus stoga nudi nenadmašnu udobnost dostupnu najve?em broju kupaca, a oslanja se na znanje i umije?e Marke u pogledu zadovoljstva u kabini.” Xavier Peugeot, direktora za proizvode marke CITROËN

POJA?ANA ZVU?NA IZOLACIJA

Zvu?na izolacija dio je nezaobilaznih elemenata koji pridonose udobnoj vožnji. Novi C4 Cactus bio je predmetom sveobuhvatnog rada na akustici: stakla su deblja, poboljšani su okviri stražnjih stakala, nepropusni obrubi oko svih otvora, akusti?ki vjetrobran, dodatni materijal na površini kabine i podnice. Novi C4 Cactus putnicima pruža optimiranu izolaciju ceste: smanjena je buka u vožnji i znatno je poboljšana izolacija bloka motora i podnice.

IZVRSNA PROSTRANOST

Novi C4 Cactus vrlo je prostran zahvaljuju?i domišljatoj konstrukciji. Po?iva na me?uosovinskom razmaku od 2,60 m i omogu?uje da pet putnika putuje bezbrižno i sasvim udobno:

-Armaturna je plo?a rastere?ena, a prednja su sjedala straga udubljena, što omogu?uje da se oslobodi prostor za koljena za sve. Zra?ni jastuk na krovu (Airbag in Roof) omogu?uje više prostora za noge za suvoza?a, dok putnici straga mogu staviti stopala ispod prednjih sjedala.
-Prostor za laktove pove?an je zahvaljuju?i udubljenim oblogama na vratima, što omogu?uje da ruke prirodno smjestite na duguljaste naslone za laktove od mekanih materijala.
-Prtljažnik je vrlo prakti?an zahvaljuju?i kockastim oblicima, što olakšava utovar svih predmeta, i sparen je sa stražnjom klupom sklopivom u omjeru 1/3 – 2/3, te nudi obujam od 358 l, koji se može pove?ati na 1170 l kada se spusti naslon stražnje klupe.

KORISNI I DOMIŠLJATI PRETINCI

Novi C4 Cactus opremljen je brojnim pretincima, domišljatim, funkcionalnim i dobro raspore?enim u kabini.

-Na armaturnoj plo?i nalazi se velik zatvoreni pretinac za rukavice Top Box ispred suvoza?eva mjesta koji je nadohvat ruke voza?u, te širok protuklizni pretinac za sitnice na donjem dijelu sa suvoza?eve strane;
-Na povišenoj središnjoj konzoli nalazi se novi duboki zatvoreni pretinac, kao i mjesto za odlaganje pametnih telefona s protukliznom oblogom blizu uti?nice od 12 V i USB-priklju?ka, i 2 drža?a za ?aše ispred ru?ice mjenja?a;
-U vratima se nalaze veliki pretinci u koje se može odložiti nekoliko boca od 1,5 l: jedna stane vodoravno u prednja vrata, a dvije se mogu staviti okomito u stražnja vrata;
-Pretinci na pole?ini naslona prednjih sjedala.

OPREMA ZA LAKŠI ŽIVOT, DANJU I NO?U

Podrazumijeva se da udobnost obuhva?a i svu opremu koja olakšava svakodnevni život u automobilu:

-Stropna LED svjetla, sprijeda i straga za potpuno osvijetljenu kabinu omogu?uju, me?u ostalim, da smjestite dijete u sjedalicu usred no?i ili da prona?ete zagubljeni predmet;
-Samozatamnjuju?e unutarnje osvrtno zrcalo za smirenu no?nu vožnju bez zaslijepljenosti;
-Vanjska osvrtna zrcala s elektri?nim preklapanjem, na zahtjev ili pri zaklju?avanju vozila, sprje?avaju ošte?enja na vozilu kada je parkiran u uskoj ulici ili kako bi vlasnik ve? na prvi pogled bio siguran da je vozilo zaklju?ano;
-Impulsno podizanje stakala s funkcijom protiv prikliještenja pojednostavnjuju život, osobito pri prolazu kroz naplatne ku?ice na autocesti ili na parkiralištu.

-UDOBNA UPORABA: TEHNOLOGIJE ZA MIRAN DOŽIVLJAJ CESTE

Kako bi pomogao voza?u u vožnji, novi C4 Cactus raspolaže najboljom opremom u pogledu sustava za pomo? u vožnji, za sigurnost i zaštitu u svakodnevnom životu, kako bi se olakšala vožnja, smanjila mogu?nost nedostatka pozornosti ili obi?nog trenutka nepažnje za upravlja?em, te kako bi se sprije?ila opasnost od nesre?e. Ti sustavi prikazuju se na potpuno digitalnom voza?kom su?elju novog C4 Cactus i ?ine prvu fazu razvoja prema autonomnom vozilu.

-Automatsko ko?enje u nuždi Active Safety Brake: za smanjenje opasnosti od sudara sprijeda ko?enjem umjesto voza?a. Višenamjenska kamera smještena u gornjem dijelu vjetrobranskog stakla prepoznaje prepreke, na primjer vozilo koje se kre?e u istom smjeru ili je zaustavljeno. Sustav automatski zapo?inje ko?enje kada se detektira opasnost od sudara, izme?u brzine od 5 km/h i do 85 km/h.
-Prepoznavanje znakova ograni?enja brzine: prepoznaje znakove s ograni?enjem brzine i prikazuje taj podatak na instrumentnoj plo?i. Ta se brzina može jednim pokretom zabilježiti kao postavka regulatora i limitatora brzine.
-Upozorenje na nenamjerno prelaženje crte AFIL: pri brzini ve?oj od 60 km/h prepoznaje nenamjeran prelazak preko (pune ili isprekidane) bijele crte ako pokaziva? smjera nije uklju?en te upozorava voza?a zvukom i vizualnim znakom na instrumentnoj plo?i.
-Podsjetnik na stanku « Cofee break alert »: upozorava voza?a kada je vrijeme za stanku, odnosno nakon dva sata vožnje pri brzini ve?oj od 70 km/h.
-Sustav pra?enja pozornosti: upozorava voza?a u slu?aju smanjenja pozornosti. Sustav procjenjuje koliko je voza? pozoran tako što prepoznaje odstupanja od putanje u odnosu na crte ozna?ene na cesti zahvaljuju?i višenamjenskoj kameri smještenoj u gornjem dijelu vjetrobranskog stakla. Ta je funkcija osobito prilago?ena na brzim cestama pri brzini ve?oj od 65 km/h.
-Sustav za nadzor mrtvog kuta: upozorava voza?a o prisutnosti vozila unutar mrtvog kuta oznakom na vanjskim osvrtnim zrcalima.
-Park Assist: za bezbrižnije, lakše i sigurnije parkiranje. Sustav Park Assist aktivna je pomo? pri bo?nom ili okomitom parkiranju. Na zahtjev voza?a, automatski prepoznaje parkirno mjesto, a zatim upravlja smjerom kretanja vozila kako biste se posve sigurno parkirali.
-Kamera za vožnju unatrag: ?im voza? ubaci mjenja? u stupanj za vožnju unatrag, kamera omogu?uje da se na dodirnom tabletu od 7” prikaže pregled stražnjeg vidnog polja s crtama za navo?enje u boji koja se mijenja ovisno o blizini prepreka. Doista prošireno vidno polje koje ?e olakšati parkiranje.
-Pomo? pri kretanju na kosini: za lakše kretanje na uzbrdici, sustav sprje?ava neželjeno kretanje vozila na kosini kad se otpusti papu?ica ko?nice. Ta funkcija djeluje na kosinama nagiba ve?eg od 3% i stabilizira vozilo tijekom približno dvije sekunde.
-Svjetla za maglu s bo?nim osvjetljenjem: ovisno o kutu upravlja?a, uz glavni snop svjetla pali se desno ili lijevo svjetlo za maglu kako bi se osvijetlio kut do 75° s desne ili lijeve strane vozila. Sustav se aktivira na brzini do 40 km/h.
-Otklju?avanje i pokretanje vozila bez klju?a: tim se sustavom vozilo može zaklju?ati, otklju?ati i pokrenuti dok vam je klju? u džepu ili torbi. Automobil prepoznaje voza?a ?im približi ruku ru?ki na prednjim vratima ili na prtljažniku.
-Grip Control: omogu?ava vozilu da prianjanje prednjih kota?a prilagodi ovisno o vrsti podloge (snijeg, blato, pijesak).

TRI TEHNOLOGIJE ZA UMREŽENOST

Nova limuzina C4 Cactus svojim putnicima nudi intuitivne i tehnološki napredne sustave kako bi im omogu?io spajanje njihova digitalnog svijeta i njihovog automobila, te kako bi tako ostali umreženi, kako bi mogli biti u kontaktu s drugima, istraživati i opuštati se.

-Funkcija Mirror Screen s protokolima Android Auto, Apple CarPlay™ i MirrorLink®: omogu?ava sasvim sigurnu upotrebu aplikacija s pametnog telefona na dodirnom zaslonu od 7”.
-CITROËN Connect Nav: povezan navigacijski sustav 3D najnovije generacije nudi brojne adute. Radi na dodirnom tabletu od 7” s kapacitivnim zaslonom koji je dovoljno lagano dotaknuti, a opremljen je i glasovnim prepoznavanjem za upravljanje funkcijama navigacije, telefoniranja i medijskim funkcijama bez skretanja pogleda s ceste.

ŠEST U?INKOVITIH I SNAŽNIH MOTORA, U SAMOM SRCU TRŽIŠTA

Novi C4 Cactus nudi se s motorima koji postižu vrhunske performanse. Odziv, ubrzanja iz mjesta i u vožnji te užitak u vožnji naglašeni su zahvaljuju?i spoju lagane i u?inkovite platforme, i motora najnovije generacije s vrhunskim tehnološkim rješenjima. Gama motora široka je i savršeno prilago?ena kako bi osigurala svakodnevne vožnje gradom, izlete vikendom ili putovanja na daleka odredišta. Novi C4 Cactus dolazi s trocilindarskim benzinskim motorima PureTech opremljenima najnovijim tehnologijama koje omogu?uju reaktivnost i umjerenu potrošnju i emisije (nagrada International Engine of the Year 2015., 2016. i 2017. za izvedbe s turbopunja?em PureTech 110 i PureTech 130), te s dizelskim motorima BlueHDi, koji putnicima pružaju užitak u vožnji, ekonomi?nost i brigu o okolišu.

-Benzinski motori: Novi C4 Cactus dostupan je u svojoj najsnažnijoj izvedbi s motorom s turbopunja?em PureTech 130 S&S (dostupan u HR – jesen 2018) koji je sparen s ru?nim mjenja?em sa šest stupnjeva prijenosa. Motor PureTech 110, tako?er s turbopunja?em, nudi se s ru?nim mjenja?em (PureTech 110 S&S BVM) ili s automatskim mjenja?em sa šest stupnjeva prijenosa EAT6 kako bi ponudio najve?i užitak i udobnost (PureTech 110 S&S EAT6).
-Dizelski motori: Novi C4 Cactus dostupan je od svojeg lansiranja s motorom BlueHDi 100 s ru?nim mjenja?em i motorom BlueHDi 100 S&S s ru?nim mjenja?em. U jesen 2018. bit ?e dostupan na hrvatskom tržištu s dizelskim motorom i automatskim mjenja?em za najve?e ljubitelje automatskih sustava, uz motor BlueHDi 120 S&S EAT6.

UKRATKO: NOVI C4 CACTUS je:
-Nova kompaktna limuzina marke Citroën koja povezuje jedinstvenu osobnost modela C4 Cactus s udobnoš?u i prostranoš?u modela C4 : model zadržava svoju originalnost jedinstvenim oblikom i dizajnom te se uspinje u višu klasu novim širokim i prestižnim prednjim krajem, pro?iš?enim i preoblikovanim bokovima sa stanjenim i pomaknutim elementima Airbump®, te novim stražnjim LED svjetlima s 3D efektom.
-Iznimno udobna limuzina koja zadovoljstvo u automobilu stavlja na prvo mjesto : postavlja standarde u pogledu udobnosti, pogotovo zahvaljuju?i ovjesima s progresivnim hidrauli?nim grani?nicima™ (Progressive Hydraulic Cushions™ – PHC), koji su europska premijera i sjedalima Advanced Comfort, koji su svjetska premijera, kao i poja?anom akusti?kom izolacijom.
-Unutarnji dizajn koji uljepšava kabinu te naglašava udobnost i toplinu.
-Kompaktna limuzina koja ima 12 tehnologija za pomo? u vožnji, tri tehnologije za povezivost, te snažne i u?inkovite motore.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com