Novi Peugeot 508 stiže na hrvatsko tržište

0
300

Peugeot predstavlja radikalni fastback, novi Peugeot 508 koji stiže na hrvatsko tržište po?etkom 2019. Novi Peugeot 508 mijenja sve. S novom niskom i kompaktnom konstrukcijom, novim oštrim i snažnim dizajnom, sa spektakularnom unutrašnjosti koja dolazi s jedinstvenom izvedbom sustava Peugeot i-Cockpit®, novi Peugeot 508 obe?ava intenzivne doživljaje. Njegove uzorne vozne osobine, novi motori, tehnološka oprema, ali i generacijski skok u kvaliteti ?ine novi Peugeot 508 svjetskim predvodnikom uspona u višu klasu Marke.

Dolazi s ?etiri razine opremljenosti: Active, Allure, GT Line i GT. U ponudi su dva benzinska PureTech motora 180 i 225, te dva dizelska BlueHDi motora 130 i 160. Po?etna cijena izvedbe novog Peugeot 508 BlueHDi 130 S&S Active iznosi 205.971kn.

Promjena koncepta u posrnulom segmentu
U tradicionalnom segmentu limuzina klase D, u Europi se ve? ?etiri godine bilježi stagnacija tržišta, nakon više od desetlje?a bilježenja pada. Velika limuzina, ugrožena sa svih strana sve ve?im rasponom ponuda i izvedbi, osobito SUV-a, svoj novi zamah doživljava zahvaljuju?i ?esto raznovrsnijoj i druk?ijoj vrhunskoj ponudi proizvo?a?a.
U tom je kontekstu težnja dizajnera Marke u pogledu novog PEUGEOT 508 bila jasna: od klasi?ne limuzine sa ?etverim vratima do fastback coupé/limuzine s peterim vratima.

Odvažan dizajn

Ve? na prvi pogled, novi PEUGEOT 508 iznena?uje svojom snažnom izražajnoš?u i dinami?nim stavom. Rije? je o niskom automobilu tek 1,40 m, fluidnih i aerodinami?nih linija u coupé duhu.

Prednji kraj izgleda zadivljuju?e i agresivno. Profinjena prednja maska izvedene s motivom šahovnice isti?e se izme?u svjetala Full LED, izravno nadahnutima posljednjim konceptnim automobilom Marke: Peugeot INSTINCT. S lavom u sredini prednje maske i logotipom „508” na prednjem dijelu poklopca motora, novi PEUGEOT 508 posu?uje iz naslije?a svojih vrlih prethodnika, modela PEUGEOT 504 i 504 COUPÉ.

Vertikalni vizualni potpis s dnevnim svjetlima LED opalnog sjaja daje snažnu i ekskluzivnu osobnost. Vitka i oštra, poput zagrada ozna?uju prednji dio automobila, pružaju?i se od svjetala do ventilacijskih otvora na odbojniku.

Ravan i masivan poklopac motora maksimalno je spušten kako bi cjelina bila dinami?nija. Izveden je na na?in da se sprijeda ili iz profila pruža pogled na najpro?iš?enije linije. Takva izvedba poklopca motora, takozvana karoserijska izvedba, u automobilskoj industriji koristi se samo za vrhunska ili iznimna vozila. Svi ti atributi novom PEUGEOT 508 daju snažnu osobnost te tako?er osnažuju konkretnu predodžbu vrhunske kvalitete.

Promatran iz profila, novi PEUGEOT 508 otkriva savršenu uskla?enost proporcija sa snažnim obilježjima. Niska linija krova, napeta i fluidna, slijedi vrhunske dizajnerske zna?ajke. Automobil djeluje kompaktno, a zapravo je duga?ak 4,75 m. Ugra?ene ostakljene površine dodatno izduljuju siluetu i otkrivaju vrata bez okvira.

Ništa ne narušava dinami?nost profila: poklopac motora, stakla i okviri vrata nisu klasi?nog izgleda, spojevi i zazori minimalizirani su s najve?im umije?em, kota?i su prilago?eni kako bi savršeno popunili blatobrane, a krovna antena nestaje (sada je tehnikom serigrafije otisnuta na karoseriju). Na taj na?in PEUGEOT svoju stru?nost stavlja u službu estetike i kvalitete.

U stražnjem je dijelu sjajna crna horizontalna letvica uokvirena stražnjim svjetlima te se sada isti?e izražajnoš?u stražnjeg kraja posljednjih automobila Marke. No stražnja trodimenzionalna svjetla Full LED primje?uje se na prvi pogled. Izravan rezultat rada na posljednjim konceptnim automobilima PEUGEOT od modela QUARTZ, ta svjetla pale se no?u i danju s prilago?enim intenzitetom te time omogu?uju stalnu i evoluiraju?u vidljivost obojanih linija od profila skroz do stražnjeg dijela. Istodobno je prepoznatljiv, upe?atljiv i siguran.

Stražnji dio tako?er otkriva jednu od originalnosti novog PEUGEOT 508: vješto sakriven prtljažnik koji omogu?uje spajanje stila i funkcionalnosti s pomo?u lakšeg pristupa prtljažniku ukupnog obujma od 487 litara.

Oštar i snažan vanjski izgled novog PEUGEOT 508 nikog stoga ne ostavlja ravnodušnim. Novi PEUGEOT 508 izvana puno obe?ava, ali njegova je unutrašnjost podjednako spektakularna.

Kabina oplemenjena sustavom PEUGEOT i-Cockpit®

Ulaskom u novi PEUGEOT 508, kao da ste ušli u neki drugi svijet, pun iznena?enja, originalan i visoke kvalitete. Pogled odmah privla?i spektakularna armaturna plo?a izrazito visoke klase. Novi PEUGEOT 508 opremljen je, naime, najnovijom izvedbom sustava PEUGEOT i-Cockpit®.

Po?evši od svojeg prvog pojavljivanja 2012. godine na Peugeot 208, osuvremenjivao se zajedno s ostvarenjima Marke. Od modela Peugeot 2008, preko 308 i posljednjih SUV vozila 3008 i 5008, ve? su se tri generacije sustava PEUGEOT i-Cockpit® nametnule kao glavni adut proizvoda sa znakom Lava.
Tako otkrivamo najvažnije elemente sustava PEUGEOT i-Cockpit®:
– kompaktni upravlja?,
– veliki kapacitivni dodirni zaslon HD od 10″ formata 8/3,
– instrumentnu plo?u u visini o?iju visoke rezolucije od 12,3″.

Potonja se plo?a može u potpunosti podesiti i personalizirati (šest razli?itih na?ina prikaza), smještena je iznad ruba upravlja?a te najbliže vidnom polju prikazuje sve informacije korisne za vožnju (uklju?uju?i novu no?nu verziju).

Središnji dodirni zaslon savršeno je ugra?en u armaturnu plo?u, gotovo u savršenoj ravnini s njom. Kapacitivni dodirni zaslon širokog formata u prvoj je razini izvedbe Active veli?ine 8″, a od razine Allure dolazi u visokoj razlu?ivosti s dijagonalom od 10″. Uz njega se nalazi šest prekida?a koji podsje?aju na klavirske tipke (toggle switches), izvanredno ugra?enih u površinu plo?e, koji omogu?uju izravan i stalan pristup glavnim funkcijama za udobnost: radiju, klimatizaciji, navigaciji, postavkama vozila, telefonu, mobilnim aplikacijama i sustavu i-Cockpit® Amplify
.
Istaknuta na središnjoj konzoli, komanda automatskog mjenja?a s osam stupnjeva prijenosa ima impulsne elektri?ne komande. Svojim dizajnom dodatno naglašava suvremenost voza?eva mjesta te s pomo?u tipki na upravlja?u u potpunosti pridonosi užitku vožnje.

Novi PEUGEOT 508 tako?er je opremljen sustavom i-Cockpit® Amplify. Zahvaljuju?i tom sustavu, odabirom izme?u dva potpuno podesiva ure?enja („Boost” i „Relax”) bude se sva osjetila:
– vid, igrom ja?ine ambijentalnog osvjetljenja i bojama zaslonâ,
– sluh, prilago?avanjem glazbenog ugo?aja,
– dodir, masažnim to?kama raspore?enima na više mjesta u sjedalima.
Sustav i-Cockpit® Amplify tako?er utje?e na dinami?ne funkcije automobila putem komande za odabir na?ina vožnje (ECO/Sport/Confort/Normal) te se s pomo?u njega može upravljati ovjesom ako je vozilo opremljeno podesivim ovjesom.

Intenzivno iskustvo vožnje
U pogledu užitka u vožnji, novi PEUGEOT 508 je vjeran DNK-u marke. Stoga je opremljen tehnologijama te znanjem i umije?em koje su razvijene u Grupi PSA:
– uporabom platforme EMP2, zasigurno jedne od najboljih postoje?ih platformi koja istovremeno osigurava iznimne vozne osobine te sudjeluje u uspješnom pothvatu smanjenja mase (prosje?no 70 kg manje u odnosu na prethodnu generaciju) radi manje potrošnje goriva, ve?e pasivne sigurnosti i boljih performansi;
– primjenom nove tehnologije varenja karoserija je oja?ana kako bi i nakon više godina uporabe zadržala ?vrsto?u i najbolje vozne osobine;
– ugradnjom prigušuju?ih nosa?a motora koji optimalno ublažavaju vibracije ovjesa;
– podešavanjem stražnje osovine multi-link, u višoj razini opreme spojene ovjesom s prilagodljivim amortizerima – Aktivno upravljanje ovjesom (serijski u razini opreme GT i kod svih benzinskih PureTech motora te kao opcijska oprema kod dizelskih motora od 2,0 l);
– prilago?enom podešavanju prianjanja za svaki motor kako bi se umanjili vertikalni pomaci automobila i ublažile nepravilnosti na cesti;
– kalibracijom elektri?nog servoupravlja?a kako bi se osigurao kompromis izme?u glatko?e i ?vrsto?e u svim situacijama prilikom vožnje te kako bi se omogu?ila nesputana upravljivost;
– uporabom suvremenog i pouzdanog automatskog prijenosa korištenjem novog automatskog mjenja?a s osam stupnjeva prijenosa EAT8 s impulsnim elektri?nim komandama.

Prvoklasna udobnost i besprijekorna kvaliteta
Novi PEUGEOT 508 poziva na putovanje vrhunske kvalitete. Naime, odabir i kvaliteta materijala, bez obzira je li rije? o ukrasima ili presvlakama, uz pažnju koja je posve?ena završnoj obradi, ?ine cjelinu koja putnike privla?i svojim udobnim, suvremenim i rafiniranim ugo?ajem.
Voza?evo sjedalo u opcijskoj opremi od razine Allure s podešavanjima duljine i nagiba za sjedenje ili pak s potporom u le?nom dijelu (u ?etiri elektri?no podesiva smjera).
Tako?er se mogu podešavati u osam smjerova s elektri?nim namještanjem i dva mogu?a memoriranja (opcija na Allure). Oba obujmljuju?a prednja sjedala tako?er u opciji mogu biti opremljena pneumatskim masažnim sustavom s osam masažnih to?aka i pet razli?itih programa masaža (opcija na GT).

Tako?er je opremljen brojnim pretincima, obujma do 32 litre, koji su raspore?eni u kabini, kao i brojnim uti?nicama (?etiri USB priklju?ka za punjenje pokretnih ure?aja od razine Allure + jedna uti?nica od 3,5 mm u naslonu za ruke + dvije uti?nice od 12 V, od kojih je jedna u prtljažniku). Panoramski krovni otvor je u tipu spojlera s velikim prozorskim osvjetljenjem. A što se ti?e njegova vrhunskog audio sustava, Marka je još jednom ostvarila suradnju s markom FOCAL®, velikim francuskim imenom u podru?ju akusti?nih ure?aja.

Taj doživljaj boravka u automobilu nadopunjuje bogato ure?ena unutrašnjost koja snažno pridonosi izvrsnosti vidljive kvalitete i suvremenosti koja se osje?a u kabini. Izbor materijala i njihova obrada te pomno sklapanje svih elemenata pripadaju svijetu luksuznih limuzina: koža punog zrna ili Nappa, matirani krom, crni lak, Alcantara®, puno drvo („Grey Oak” u opremama GT Line ili GT, ili „Zebrano” samo u opremi GT)…Ta izvrsnost tako?er se isti?e bogatom opremom u pogledu udobnosti i sigurnosti.

U?inkovitost i performanse
Bilo da je rije? o konstrukciji vozila, odnosu volumena, optimiranju dimenzija, smanjenju mase, aerodinami?nosti ili pogonskim sklopovima, primjenjuje se sva sredstva kako bi se postigle nove niske razine emisije CO2.
Novi PEUGEOT 508 je stoga, u skladu s normom Euro 6.2, opremljen novom generacijom motora PureTech i BlueHDi kako bi po vrijednostima emisije CO2. bio najbolji u klasi.

Te su performanse još izvanrednije jer su uskla?ene s novim tehni?kim odredbama norme WLTP, kojom se nastoji približiti homologiranu potrošnju i potrošnju pri stvarnoj upotrebi.

U benzinskoj izvedbi, imamo dvije nove ponude s motorom 1.6L PureTech :
– PureTech 180 S&S EAT8 ;
– PureTech 225 S&S EAT8.

U dizelskoj izvedbi, ?etiri ponude su dostupne u gami s motorima 1.5L i 2,0L BlueHDi :
– BlueHDi 130 S&S BVM6, ?ini po?etak ponude u gami i jedini s ru?nim mjenja?em sa šest brzina ;
– BlueHDi 130 S&S EAT8 ;
– BlueHDi 160 S&S EAT8 ;
– BlueHDi 180 S&S EAT8

Proizvodnja u Francuskoj
Novi PEUGEOT 508 je proizveden u tvornici u Mulhouse-u, a francuske tvornice Trémery i Douvrin opskrbljuju ga s motorima. Stoga ?e od svog lansiranja imati oznaku « Origine France Garantie ».

Novi PEUGEOT 508 lansirat ?e se na hrvatskom tržištu po?etkom 2019. godine.

 

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com