Novi zakonski prijedlozi Europske komisije smanjuju emisiju stakleni?kih plinova za 55 posto

0
278

Europska komisija nedavno je predstavila zakonske prijedloge u sklopu paketa ‘Fit for 55’ ?iji je cilj do 2030. godine smanjiti emisiju stakleni?kih plinova za 55 posto. Radi se o najambicioznijoj strategiji za zaštitu klime u svijetu, koja bi trebala znatno utjecati na svakodnevni život ljudi, ali i na cjelokupnu europsku ekonomiju. Prijedlozi sadrže obvezuju?e stavke kojima ?e države ?lanice EU osigurati potrebnu infrastrukturu za sve oblike transporta i njeno jednostavno korištenje za širok spektar korisnika.

„Skoro polovica stakleni?kih plinova u Hrvatskoj danas dolazi iz zaga?enja prometom. Zbog toga je nužno, da bi dosegli ciljeve inicijative, utjecati na promet i izvore energije u njemu. Dostupno i najlakše izvedivo rješenje zaga?enja prometom upravo je tranzicija na elektromobilnost, a zakonski prijedlozi koje je predstavila Europska komisija svakako su korak u pravom smjeru“, isti?e Hrvoje Prpi?, predsjednik udruge voza?a elektri?nih vozila Strujni krug.

Poboljšanje infrastrukture za punjenje

Me?u obaveznim nacionalnim ciljevima nalazi se pove?anje broja punja?a za elektri?na vozila, a države ?lanice morat ?e osigurati punja?e ?ija snaga iznosi 1 kW po prijavljenom elektri?nom osobnom vozilu i 0,66 kW po prijavljenom plug-in hibridnom osobnom vozilu. To za Hrvatsku zna?i oko 150 brzih punja?a za ovu godinu, odnosno oko 33.000 brzih punja?a jednog dana kada sva vozila budu elektri?na.

TEN-T koridor koji se doti?e i Hrvatske na cesti od Ljubljane do Zagreba te puta od Budimpešte preko Varaždina i Zagreba do Rijeke imat ?e ultra brze punja?e na svakih 60 km ukupne snage 300 kW, a od toga barem jedan punja? snage 150 kW do kraja 2025. Do kraja 2030. te ?e brojke biti duplo ve?e – 600 kW ukupne snage, od ?ega barem dva punja?a po 150 kW.

Ure?ena je infrastruktura za teretna vozila pa bi se na istom koridoru do kraja 2025. trebali pojaviti i punja?i za kamione ukupne snage ?ak 1400 kW i barem jedan punja? od 350 kW.

Ure?enje sustava naplate punjenja

Promjene su vidljive i kod sustava naplate punjenja pa ?e operateri biti obvezni na svojim punionicama imati propisanu opremu – ?ita? kartice i beskontaktni ure?aj s opcijom ?itanja kartica ili QR koda za naplatu. Ve? postavljeni punja?i slabiji od 50 kW ne moraju biti naknadno prilago?eni novoj regulativi, dok stariji punja?i preko 50 kW moraju biti u skladu sa svim odredbama.

Kako bi cijene punjenja bile pristupa?ne i transparentne, prije svake sesije trebat ?e se prikazati komponente cijene (npr. cijena po minuti punjenja ili po kWh). Na punionicama koje se nalaze u sklopu benzinskih postaja, punjenje ?e se napla?ivati po 100 km dometa vozila. Ukinut je i roaming, pa ?e cijene punjenja svugdje biti jednake za stanovnike svih ?lanica EU.

Nadalje, operateri bi trebali osigurati i da su sve punionice opremljene za tzv. smart charging tehnologiju koja omogu?uje da vozilo regulira koliko energije koristi za punjenje.

Države ?lanice moraju dostaviti okvirni nacrt nacionalne politike do 1. sije?nja 2024., a izvještaje o napretku dužne su slati svake dvije godine.

Europska udruga za elektromobilnost AVERE, ?iji je ?lan i Hrvatska nacionalna udruga za elektromobilnost Strujni krug, planira daljnja poboljšanja i nove prijedloge za osnaživanje ovog zakonodavnog paketa. Kona?an prestanak proizvodnje vozila s motorima na unutarnje izgaranje ?e po novim Euro 7 normama biti 2035., stoga u Udruzi smatraju da je nova regulativa iz paketa ‘Fit for 55’ korak u pravom smjeru. Dodaju i kako implementacijom nove regulative Europska unija ima potencijal postati vode?a sila elektromobilnosti i pozitivan primjer održivog razvoja.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com