Obavijest korisnicima ARZ ENC-a

0
1901

Korisnici ARZ ENC-a svoju uslugu nastavljaju koristiti na način kao i do sada.

Na 231. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. te pripajanje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Povodom odluke o pripajanju želimo izvijesti korisnike ARZ ENC-a da će i dalje bez ikakve promjene, svoju uslugu koju su ugovorili s ARZ-om, nastaviti koristiti u punom opsegu i na isti način kao i do sada. O svim novim informacijama o postupku pripajanja, a koje su važne za građane i korisnike na vrijeme ćemo izvještavati.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na besplatni info telefon 0800 04 22 ili 0800 01 11 ili adresu elektroničke pošte info@hac.hr.

Izvor: HAC