Od danas je na snazi novost na svim benzinskim postajama

0
257

Na svakom pištolju za gorivo i mjernom ure?aju za gorivo na benzinskoj postaji, kao i na ve? novim vozilima, od danas se nalaze posebne oznake o udjelu biogoriva, odnosno o vrsti plinovitih goriva.

Direktivom Europske unije definira se infrastruktura za alternativna goriva u cijeloj EU. Ta Direktiva obra?uje alternativna goriva, odnosno njihovu jasniju prezentaciju gra?anima koji žive na prostoru Europske unije. Iza?imo iz birokratskih okvira i pogledajmo što to konkretno zna?i za krajnje potroša?e. Direktiva, naime, odre?uje novo ozna?avanje vrsta goriva, od 12. listopada, koje se mora primijeniti na benzinskim postajama na svakom tipu goriva.

Tako?er, te nove oznake su postavljene u neposrednoj blizini ?epa spremnika za gorivo na novim vozilima, a bit ?e prezentirane i u priru?nicima za nova vozila, kao i kod distributera vozila. Pritom se misli na mopede, motocikle, tricikle i kvadricikle, osobne automobile, laka gospodarska vozila, teška gospodarske vozila te obi?ne i putni?ke autobuse.

O ?emu se konkretno radi? Naime, od danas na svakom pištolju za gorivo i mjernom ure?aju za gorivo na benzinskoj postaji, kao i na ve? spomenutim novim vozilima, nalaze se posebne oznake. Uz svaki motorni benzin navedene su oznake poput E5, E10 ili E85 na primjer (standardizirana kružnica i slovno-broj?ana oznaka, na slici). Ona potroša?ima govori koliki je maksimalni postotak etanola u gorivu (E5 do 5 posto, E10 do deset posto…), odnosno biogoriva u gorivu. Vrijednost etanola je važna, jer mnogi motori automobila ne reagiraju najbolje na više vrijednosti etanola, koji može nagrizati odre?ene materijale (plastika, guma, aluminij…). Procjena je, na primjer u Njema?koj, da 90 posto svih automobila može koristiti E10 goriva bez ve?ih problema. Prema svim izvorima, naj?eš?a oznaka goriva na hrvatskom tržištu ?e biti E5, što zna?i za motor najmanje agresivnih do 5 posto etanola u gorivu.

Preporuka je, tako?er, da vlasnici svih starijih vozila pitaju distributere koju koli?inu biogoriva podnosi njihov automobil – kako bi mogli to?iti ispravno gorivo. To se odnosi i na dizelska goriva. S njima i njihovim ozna?avanjem ?e biti ista procedura kao i s benzincima, ali s jednom razlikom. Dizelska goriva bit ?e ozna?avana kvadratom i slovno-broj?anim oznakom, na primjer: B7 ili B10. U ovom slu?aju B7 zna?i do 7 posto udjela biogoriva (metilni ester masnih kiselina). Kvadratom i slovnom oznakom XTL ozna?it ?e se sinteti?ka dizelska goriva (nije dobiveno iz sirove nafte). Kao i kod motornog benzina, odnosno etanola, i kod dizela i njegove bio komponente tako?er ?e trebati provjeriti uskla?enost s vozilom koje imate.

Za plinovita goriva oznake su veoma jednostavne i signaliziraju o kojem se tipu goriva radi. Koristit ?e romb kao simbol za plinovita goriva i slovno-broj?ana oznaka H2 za vodik, CNG za stla?eni prirodni plin, LNG za ukapljeni prirodni plin te LPG za ukapljeni naftni plin.

Osim u svih 28 zemalja Europske unije, ove oznake ?e se koristiti u Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Makedoniji, Srbiji, Švicarskoj i Turskoj. Zasad je još jedino upitno ho?e li se oznake postavljati u Velikoj Britaniji, koja je nakon Brexita izabrala druga?iji politi?ki put. Pretpostavka je da ?e i tamo biti uvedene oznake na benzinskim postajama, jer ?e one biti postavljene na svim novim automobilima.

Više informacija dostupno je u Vodi?u o identifikaciji kompatibilnosti odgovaraju?eg goriva i vozila za cestovni promet koji su izradili Hrvatska udruga poslodavaca i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na ?ijim je mrežnim stranicama i objavljen.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com