Održan okrugli stol u sklopu Europskog tjedna mobilnosti

0
294

HAK i Grad Zagreb u suradnji s partnerima prezentirali su modele i aspekte sigurne i energetski u?inkovite mobilnosti na stru?nom skupu održanom 18. rujna u prostorijama Hrvatskog autokluba u Zagrebu.

Brojne stru?njake i goste me?u kojima su bili i u?enici Zdravstvenog u?ilišta iz Zagreba uvodnim su govorima pozdravili predstavnik HAK-a dr.sc. Sinan Alispahi? i Krešimir Mileti? ispred Grada Zagreba. Pomo?nik glavnog tajnika HAK-a doc.dr.sc. Sinan Alispahi? pritom je istaknuo kako HAK ve? godinama održava stru?ne skupove s ciljem bolje mobilnosti i smanjenja broja prometnih nesre?a i prenio punu potporu koju ovom stru?nom skupu daju predsjednik HAK-a Slavko Tušek iglavni tajnik HAK-a Željko Mijatovi?. Predstavnik Grada Zagreba Krešimir Mileti? rekao da je HAK postao partner oko kojeg se okuplja struka te iskazao veliko zadovoljstvo suradnjom s Hrvatskim autoklubom za koju se nada da ?e se nastaviti i idu?ih godina.

Stru?ni skup je otvoren s prezentacijom HAK-ovog prometno edukativnog predavanja namijenjenog za u?enike srednjih škola pod nazivom „KLIK“, kojeg je prezentirao mr.sc. Krešimir Viduka iz Hrvatskog autokluba.

„Žele?i potaknuti svijest gra?ana na to da su sigurnosni pojasevi najzna?ajniji dio sigurnosne opreme za zaštitu putnika u vozilu HAK je kreirao preventivno-edukativni program „KLIK – sigurnosni pojas – navika odgovornog ponašanja u prometu. Namjena projekta „KLIK“ je stjecanje kompetencija, znanja o sigurnosnim i zaštitnim mjerama i radnjama prije i za vrijeme upravljanja (ili prevoženja) vozilom, kao i razvoj vještina odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Ovim se projektom djeluje na ponašanje srednjoškolaca, usvajanje i stjecanje pozitivnih stavova o njihovoj ugroženosti u prometu“ izme?u ostalog istaknuo je Viduka.

Izvješ?e o razinama rizika na dionicama autoceste A3 Bregana – Lipovac utvr?eno prema EuroRAP/iRAP RPS metodologiji predstavio je prometni stru?njak doc.dr.sc. Marko Ševrovi? s Fakulteta prometnih znanosti i pritom istaknuo da su autoceste u Hrvatskoj najsigurnije ceste ali i da postoje podru?ja za poboljšanje.

Predstavnica Udruge RODA Italina Ben?evi? predstavila je program „Sigurno u autosjedalici“ koji se provodi od 2014. godine s ciljem podizanja svijesti me?u roditeljima i op?enito javnosti o važnosti autosjedalica i njihovoj ulozi kod prometnih nesre?a.

European Road Safety Charter predstavio je Vincent Leroy iz Belgije. Leroy je rekao kako je tijekom stru?nog skupa ?uo nekoliko odli?nih programa i aktivnosti koje se provode u Hrvatskoj ali da je šteta što takve dobre primjere ne izmjenjujemo s drugim europskim ?lanovima te da bi nam posebice u toj izmjeni dobrih praksi pomoglo ?lanstvo u Europan Road Safety Charter-u za koji se nada da ?e uskoro postati brojniji upravo za institucije i pojedince iz Hrvatske.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com