Osnovana svjetska udruga voza?a EV-a: Okupilo se ?ak 28 udruga diljem svijeta za promociju elektri?ne mobilnosti

0
277
Maroko

Elektri?na vozila ušla su na velika vrata – iz godine u godinu bilježe se zna?ajni porasti u prodaji, brojne države poti?u kupovinu elektri?nih vozila, porezi na gorivo i emisije plinova u?estalo rastu, a sve zelene akcije promi?u upravo takvu vrstu mobilnosti zbog nulte emisije ispušnih plinova.

Gotovo svaka država diljem svijeta ima svoju udrugu ili asocijaciju koja promovira elektri?nu mobilnost i bori se za prava sadašnjih i budu?ih voza?a EV-a, a ?ak i na razini Europske unije postoji asocijacija AVERE koja Europskom parlamentu daje prijedloge novih zakona za standarde emisija štetnih plinova poput normi EURO 6 i budu?e EURO 7.

Zbog svega toga je službeno predstavljena i GEVA – svjetska asocijacija voza?a elektri?nih vozila koja okuplja ?ak 28 takvih udruga diljem svijeta, a dio GEVA-e je i udruga Strujni krug – nacionalna udruga za elektromobilnost u Hrvatskoj.

Cilj globalne Udruge je prikupiti najbolje prakse i informacije od razli?itih udruga voza?a EV-a i njihovih ?lanova kako bi si me?usobno pomagali, informirali i kako bi se dodatno potaknula elektri?na mobilnost širom svijeta. Tako?er, želi se potaknuti da do 2030. godine sva osobna i laka dostavna vozila budu plug-in, odnosno elektri?na ili hibridna.

„Samo tijekom prošlogodišnje pandemije koronavirusa vi?eno je koliko zapravo emisije štetnih plinova mogu imati utjecaj na okoliš, a ovakvim ciljem iste bi se zna?ajno smanjile te bi se ?ak mogle sprije?iti i klimatske promjene“, navode osniva?i GEVA-e.

GEVA isti?e da su takvi ciljevi vrlo ostvarivi s obzirom na napredak tehnologije kakvom svakodnevno svjedo?imo, a prijelaz na elektri?na vozila dodatno ubrzavaju i poticaji kakve pružaju brojne države pri kupovini i vlasništvu elektri?nih vozila.

Jedna od prvih zajedni?kih aktivnosti GEVA-e bit ?e sudjelovanje na Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26 koja ?e se održati u Glasgowu u studenom ove godine. Udruge povezane sa svjetskom asocijacijom planiraju organizirati posebne doga?aje u svojim zemljama te organizirati ‘reli’ vožnju do Škotske kako bi promicali elektromobilnost kao bitan element u rješavanju klimatskih promjena.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com