Otvoren grani?ni prijelaz Svilaj – Donji Svilaj

0
984

Dana 30.09.2021. je u promet pušten novi grani?ni prijelaz Svilaj (sa strane Republike Hrvatske) – Donji Svilaj (sa strane Bosne i Hercegovine). Radovi na izgradnji grani?nog prijelaza, mosta i pristupnih cesta s hrvatske strane završeni su još u prvoj polovini 2020. godine, a nakon završetka radova na strani Bosne i Hercegovine, u rujnu ove godine stekli su se uvjeti za puštanje u promet. Radi se o modernom grani?nom prijelazu s ukupno deset ulazno/izlaznih prometnih traka za putni?ki promet te ?etiri prometne trake za teretni promet, koji infrastrukturno zadovoljava visoke schengenske standarde.

Navedeno otvorenje, od iznimne je važnosti za hrvatske i gra?ane Bosne i Hercegovine s obje strane rijeke Save te predstavlja zna?ajan doprinos ja?anju prekograni?ne i prometne povezanosti dviju susjednih zemalja.

Grani?ni prijelaz nalazi se na strateški važnom me?unarodnom pravcu, odnosno paneuropskom cestovnom koridoru VC koji povezuje Budimpeštu preko Osijeka i Sarajeva i u kona?nici važnom hrvatskom lukom, lukom Plo?e. Time ?e se dodatno oja?ati i prometna povezanost zemalja sjevera Europe s Jadranom, kao i zemljama jugoisto?ne Europe, a predstavlja i važan segment cestovnog prometnog pravca u isto?nom dijelu Hrvatske.

Dodatno, otvaranjem navedenog grani?nog prijelaza, rasteretit ?e se susjedni grani?ni prijelazi, prvenstveno Slavonski Šamac i Slavonski Brod koji se nalazi gotovo u samom središtu grada što bi trebalo poboljšati i kvalitetu života stanovnika Slavonskog Broda i djelomi?no riješiti prometne gužve u ljetnim mjesecima.

U po?etku ?e grani?ni prijelaz biti namijenjen samo za promet putnika, a kada se steknu uvjeti za prekograni?ni promet roba na BiH strani, biti ?e otvoren i za robni promet.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com