Ova tri faktora su neprijatelji svake automobilske gume

0
10049
guma

Postoje tri glavna neprijatelja pneumatika odnosno automobilske gume: fizi?ki, vanjski i ljudski faktor, koji je ujedno i naj?eš?i zbog neznanja ili nemara. Uobi?ajeni neprijatelji su i: tlak napuhavanja, razni predmeti na cesti, dubina pneumatika, vremenski uvjeti, neodržavanje, nepravilno optere?enje, neprikladna brzina itd. Sa toliko neprijatelja koji prijete gumama, gotovo je nemogu?e to?no predvidjeti vijek trajanja gume. Ako se pravilno ne održavaju brže ?e se trošiti i oštetiti, a možda ?e postati i nesigurne za vožnju.

Ukratko o tri glavna neprijatelja pneumatika:

Fizi?ki faktor
Dodatna pojašnjenja nisu potrebna obzirom da se ova kategorija odnosi na sve vrste mehani?kih ošte?enja.

Ljudski faktor
Neredovito kontroliranje istrošenosti i ošte?enja pneumatika.
Neodržavanje ispravne vrijednosti tlaka u pneumaticima:
Premalo napuhani pneumatici
Previše napuhani pneumatici.
Ponovno napuhavanje pneumatika nakon vožnje s praznim ili jako ispuhanim pneumatikom.
Neredovita kontrola dubine gaze?eg sloja.
Pneumatici nisu zamijenjeni nakon dosezanja zakonom propisane minimalne dubine gaze?eg sloja.
Korištenje rezervnog kota?a razli?itih dimenzija pri brzinama ve?im od 50 m/h.
Neprimje?ivanje promjena u dinami?kim performansama, poput gubitka tlaka, buke ili vibracija.
Kombiniranje razli?itih vrsta pneumatika.
Pneumatik nije pregledao vulkanizer
Pneumatik nije odmah pregledan nakon snažnog udarca.
Stil vožnje.
Stambene prikolice i prikolice:
Korištenje pneumatika razli?itih vrsta i dimenzija.
Pneumatici na prikolici i stambenoj prikolici nisi napuhani na višu vrijednost tlaka.
Prilikom vu?e: stražnji pneumatik na vozilu koji vu?e nije ja?e napuhan.
Prilikom zamjene pneumatika bez zra?nica (tubeless) nije zamijenjen ventil pneumatika.
Popravci pneumatika obavljaju se kod ku?e umjesto kod vulkanizera.
Stalno sami obavljate popravke i ne odlazite kod vulkanizera.
Privremena rješenja smatrate trajnim rješenjima.
Korištenje pneumatika na ošte?enim, iskrivljenim kota?ima ili kota?ima na kojima su napravljene preinake.
Korištenje neuskla?enih dimenzija kota?a i naplatka.
Sami skidate i/ili postavljate pneumatika umjesto da to za vas u?ini vulkanizer.
Pneumatici se ne balansiraju nakon postavljanja ili zamjene.
Postavljanje pneumatika ?ija oznaka brzine i indeks optere?enja nisu najmanje jednaki ili ve?i od onih pneumatika koje je proizvo?a? tvorni?ki postavio na vozilo.
Korištenje neodobrenih brtvila.
Korištenje ljetnih pneumatika po hladnom, zimskom vremenu.
Nepravilno skladištenje i rotacija pneumatika

Vanjski faktor
Ekstremne temperature.
Kiša, led, snijeg.
Ulje i mast.

Izvor: Michelin

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com