Ovih 8 zlatnih savjeta spasit ?e vas od skupih popravaka automobila

0
51247

Brojne kvarove mogu?e je izbje?i, a osnovno pravilo glasi: pri?ekajte da se vozilo u potpunosti zaustavi pa tek onda ubacite u stupanj za suprotan smjer, prenosi RevijaHAK.

Neke kvarove na automobilu nikako ne možemo izbje?i jer su oni posljedica eksploatacije, odnosno zamora materijala, pa je u tom slu?aju zapravo samo pitanje vremena kad ?ete se s njima morati nositi. S druge strane, me?utim, postoje i oni koji na koje itekako možemo utjecati i to u tolikoj mjeri da ih ili sprije?imo u potpunosti ili da ih barem odgodimo toliko dugo da se s njima moramo suo?iti samo jednom, a ne više puta u prosje?nom životnom vijeku vozila.

Kao i s mnogim drugim primjerima iz života, takvi su kvarovi ustvari naj?eš?e posljedica loših navika koje su naizgled neprimjetne, ali ako se u?estalo ponavljaju, one ?e sigurno utjecati na stanje nekih dijelova vašeg automobila.

Ne dirajte spojku ako je ne koristite

Papu?ica spojke treba biti slobodna u baš svakom trenutku osim onoga kad je koristite. Dakle, pritisnite je samo da krenete s vožnjom i da biste promijenili stupanj prijenosa, i nikad više. Ako stojite na semaforu i ?ekate da se upali zeleno svjetlo, nemojte biti u brzini, s pritisnutom spojkom i spremni na start kao da se radi o po?etku utrke. Neka automobil bude u neutralnom stupnju, a noga lijevo od papu?ice, i tek nakon što se upali žuto svjetlo ubacite u brzinu i krenite. Vaša ?e vam spojka biti zahvalna, a nov?anik još i više jer se zamjena kompleta naj?eš?e pla?a u tisu?ama kuna. I da, ne odmarajte nogu oslanjanjem na papu?icu spojke, nego je držite na za to predvi?enome mjestu, osloncu sasvim s lijeve strane.

Ne odmarajte ruku na mjenja?u

Sli?no kao i s lijevom nogom, za desnu ruku uvijek vrijedi pravilo: skinite je s ru?ice mjenja?a istog trenutka nakon što promijenite stupanj prijenosa i vratite je tamo gdje joj je mjesto, na upravlja?. Osim što ?ete tako imati potpunu kontrolu nad vozilom, s mjenja?a ?ete skinuti naizgled nevažan, ali itekako težak teret. Prije?e li vam ovakav na?in vožnje u naviku, sklop zup?anika i sinkrona bit ?e pod stalnim pritiskom za koji nije projektiran te ?e se, naravno, time trošiti i više i brže. A vi ?ete se morati pripremiti za otvaranje nov?anika.

Ne vozite se na rezervi

Vožnja s upaljenom lampicom rezerve kao na?in i stil života nažalost je dobro poznata mnogim našim voza?ima, no treba znati da osim stalnog udarca na ego ona može prouzro?iti i znatno ozbiljnije i konkretnije probleme. Na dnu spremnika se, naime, skupljaju sve one manje, ali i malo ve?e ne?isto?e koje se u njega s vremenom unose ?ak i ako dolijevamo isklju?ivo najbolja i najskuplja goriva. One u velikoj koli?ini goriva, s punim ili barem polupunim spremnikom, nemaju pretjerano veliku ulogu jer je njihova koncentracija u tom slu?aju u pravilu zanemariva. No ako je sustav osu?en na to da neprestano ispija talog s dna kace, to se ne?e svidjeti niti filtru niti pumpi za gorivo, koji se tako mogu brže i više za?epiti, a motor ostaviti bez dostatne koli?ine goriva. I još nešto: pumpa goriva obi?no se hladi time što je uronjena u gorivo, pa ako to nije slu?aj, pogotovo ako to nije slu?aj ?esto ili neprestano, riskirate njezino pregrijavanje i mogu?e dodatne kvarove.

Dajte motoru vremena da se zagrije

Jeste li ikad promatrali bikera koji kre?e na vožnju? Naj?eš?e to izgleda ovako: još prije sjedanja na motocikl on ?e okrenuti klju? u bravi, možda tek nakratko odvrnuti ru?icu gasa te ?e, dok motor radi, on (ili ona, naravno) polako navla?iti jaknu, kacigu, rukavice…, a tek zatim sjesti na njega. E to je trenutak koji vrijedi upamtiti i koristiti i u automobilu: pokrenite motor, ali nemojte odmah krenuti, nego mu dajte vremena da prodiše, da se sve teku?ine raspodijele po sustavu i da se temperatura podigne na radnu razinu. Tako ?ete i produljiti vijek trajanja vitalnih dijelova motora i smanjiti potrošnju goriva.

Ne gasite motor odmah nakon vožnje

Sli?no vrijedi i na kraju vožnje. Vozite li automobil pokretan motorom s turbopunja?em vjerojatno ve? znate da ga je nakon vožnje, prije njegova potpunog isklju?ivanja, pametno ostaviti da nakratko radi još neko vrijeme. Ne?isto?e koje nastaju izgaranjem lijepe se na lopatice turbine i ugasi li se motor naglo, one ?e se na njima i nataložiti te tako postati uzrokom potencijalnih problema. Rješenje je, nasre?u, vrlo jednostavno pa ?e ve? koja minuta rada na leru biti dovoljna za hla?enje i ?iš?enje lopatica. Tako?er, ono što vrijedi za svaki motor vrijedi i za onaj potpomognut turbinom: pustite ga da se zagrije pa ga tek onda, ako je to potrebno, vrtite u više okretaje.

Ne prebacujte u rikverc dok se niste zaustavili

S mjenja?em treba biti posebno oprezan u svim situacijama, i to posebno vrijedi prilikom naizgled jednostavnih radnji poput parkiranja, kad je potrebno više puta promijeniti smjer kretanja prema naprijed ili natrag. Osnovno pravilo ovdje glasi: pri?ekajte da se vozilo u potpunosti zaustavi pa tek onda ubacite u stupanj za suprotan smjer. Iako vam se može ?initi da brzinskim izmjenama naprijed-natrag potvr?ujete vlastitu voza?ku vještinu, zapravo ?inite štetu svojem automobilu. Za zaustavljanje trebaju služiti ko?nice, a ne mjenja?, osovine i drugi dijelovi pogonskog sklopa, a to je upravo ono što ?inite ovakvim ponašanjem. S vremenom ?ete morati pla?ati popravke, i to potencijalno vrlo skupe, pogotovo ako se ovako odnosite prema automatskome mjenja?u.

Ne vozite teret koji vam nije potreban

Ovo bi trebalo biti logi?no i samorazumljivo, ali vrlo ?esto to nije slu?aj. Svaki kilogram viška u vašem automobilu kilogram je koji ?e vam za po?etak donijeti povišenu potrošnju goriva i više troškove korištenja vašeg vozila. Mislite li da se ne radi o prevelikim razlikama da biste njima razbijali glavu, razmislite još jednom, ali ovoga puta u ra?unicu unesite još jednu varijablu. Svaki kilogram viška je, naime, i kilogram viška na svaki dio od kojega se sastoji vaš automobil, pri ?emu su posebno bitni sofisticirani dijelovi pogona, ovjesa i ko?nica koji se u takvim situacijama moraju nositi s pove?anim naprezanjima. Ne zaboravite, ?ak i ako vi ne primje?ujete razliku, oni ?e je primijetiti. A onda ?e se ona, prije ili kasnije, odraziti i na vaš nov?anik.

Pazite kuda i preko ?ega se vozite

Ovo bi tako?er trebalo biti razumljivo samo po sebi, no najobi?nija nepažnja ?esto je krivac za brojne probleme koji nerijetko mogu rezultirati velikim ra?unima za popravke. Neravnine, popre?ne pukotine, manje ili ve?e rupe na cesti, pa ?ak i leže?i policajci mogu prouzro?iti poprili?nu štetu na vašem automobilu ako im ne prilazite s mnogo opreza i odgovaraju?om brzinom. Nekontrolirani udarac u takvu i sli?nu prepreku može vam probušiti gumu ili više njih, ali isto tako može teško oštetiti naplatke i dijelove ovjesa ili ispušnog sustava. U svakom od navedenih slu?ajeva šteta se lako može popeti na nekoliko tisu?a kuna, posebno ako na automobilu imate gume posebnih dimenzija ili kota?e od lakih legura.

Izvor: Zlatko Vedrani? / RevijaHAK

 

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com