Parkirala BMW na svježem betonu

0
91

Jednu damu u državi Georgiji u SAD-u prometni znakovi, svjetlosna signalizacija, pa niti ?injenica da je cesta “mekana’, nisu sprije?ili da svoj automobil parkira na svježe betoniranu površinu na prometnici, ispred ku?e svojih roditelja.

Grešku je primijetila tek kad je pokušala od njih oti?i, te kada je vidjela da se automobil ne može niti pomaknuti. Pozvana je i služba za vu?u, koja tako?er nije uspjela izvu?i automobil. Na kraju je angažiran gra?evinar, koji je ‘odštemao’ automobil, a kolika ?e biti cijena popravka, možemo samo naga?ati.