Peugeot e-Legend Concept

0
232

Peugeot vam donosi e-Legend Concept, uzbudljivu viziju budu?nosti užitka u vožnji preto?ena je u lik omiljenog, kultnog vozila. Prihva?anjem realisti?nih, potpuno modernih na?ela, ovaj iskorak u budu?nost automobila naglašava naslje?e i eleganciju marke Peugeot. Peugeot e-Legend Concept predstavljen je na Pariškom salonu automobila 2018.

Uzbudljiva budu?nost je ona koja nudi bogat izbor u pogledu izvedbe linija, pogonskog sklopa ili na?ina vožnje. Istraživanje novih podru?ja, odgovaranje na nove izazove, pustolovina marke Peugeot se nastavlja! Sjediniti u?inkovitost, stav i emocije u svim našim vozilima obe?anje je kojeg se ?vrsto držimo i koje uvijek iznova potvr?ujemo.
Ostvarenje te vizije je e-Legend Concept ! Rije? je o predmetu žudnje u pravom smislu rije?i, koji naglašava slobodu kretanja i nudi beskona?an izbor užitaka: #UNBORING THE FUTURE.

Prona?ite vrijeme
U modernom je vremenu zbog neprestane užurbanosti iznimno dragocjeno imati vremena za sebe. Autonomna vožnja omogu?it ?e vam da ponovno prona?ete to vrijeme i pružiti vam potpuno novi doživljaj vašeg vozila.

Putnici se mogu posvetiti svojim omiljenim aktivnostima: igranju integrirane videoigrice ili gledanju filma na zakrivljenom središnjem zaslonu automobila ili na zaslonu ugra?enom u sjenila za zaštitu od sunca.

Svijet povezanosti i zvuka
U suradnji s društvom SOUNDHOUND Inc.®, predvodnikom u podru?ju tehnologija umjetne inteligencije, Peugeot e-Legend Concept razvio je osobnog asistenta s glasovnim upravljanjem prilago?enog autonomnoj vožnji.

Peugeot i Focal zajedno razvijaju zvuk budu?nosti, spajaju?i pritom kvalitetu i inovativnost kako bi vam pružili jedinstveno zvu?no iskustvo.

Snažan i zavodljiv izgled

Kako bi predstavio svoju tehnološku viziju, Peugeot e-Legend Concept nadahnu?e pronalazi u naslje?u marke. Po uzoru na legendarni model 504 Coupé, prepoznatljive stilske zna?ajke koje pridonose užitku u vožnji dobile su novi izraz:
? diskretne, snažne, oštre i zavodljive linije,
? kabina koja se spušta prema stražnjoj osovini te se odlikuje velikim staklenim površinama.

Sprijeda se vozilo isti?e prepoznatljivim izgledom zahvaljuju?i vizualnom potpisu u obliku triju linija i dvaju dvostrukih modula. Tehni?ke komponente smještene su ispod svjetala i opremljene svim sustavima za pomo? u vožnji. Cijela je prednja maska uglavljena izme?u prednjih blatobrana i razdijeljena je na dva dijela crnom aluminijskom prednjom gredom, koja je zamijenila odbojnike od kromiranog inoksa.

Straga se vozilo tako?er odlikuje prepoznatljivim vizualnim potpisom game Peugeot u obliku triju linija te naprednom tehnologijom. Tre?e stop-svjetlo smješteno je iznad stražnjeg stakla te se u obliku isprekidanih linija proteže cijelom njegovom širinom.

Bo?ne strane obra?ene su kao 3 zasebna podru?ja, me?u ostalim uz produžetak tehni?ke platforme u donjem dijelu i široki dio sa staklenom površinom nadahnut odnosom ?elika i stakla na modelu Peugeot 504 Coupé. Zahvaljuju?i tim velikim staklenim površinama, kabina automobila Peugeot e-Legend Concept preplavljena je svjetloš?u. Svodovi kota?a su oblikovani u negativu, a prednji se odlikuju i dodatnim otvorima za strujanje zraka. Poseban je detalj metalni pojas koji krasi bo?ne prozore i naglašava površinu stražnjeg stakla. Zaslon na kojem se prikazuje personalizirana poruka dobrodošlice kao i informacija o razini napunjenosti baterije, koja je korisniku bitna prije polaska, vidljivi su ve? izvana, preko stražnjeg trokutastog stakla. Osim toga, osobe izvan vozila se na taj na?in upozorava da se automobil kre?e u autonomnom na?inu rada. Dodirna komanda za otvaranje vrata vješto je skrivena u trokutastom staklu.

Siva karoserija suptilno je ukrašena detaljima u boji šampanjca koji su posebno izraženi. Ovisno o vanjskom osvjetljenju nijansa vozila se mijenja od kromirane, u kojoj se reflektira ?itava okolina, do sjajne bron?ane nijanse. Pri obradi je korišten postupak sli?an postupku izrade najpoznatijih bo?ica parfema.

PEUGEOT e-Legend Concept sljede?ih je dimenzija (izraženo u mm):
? duljina: 4650,
? širina: 1930,
? visina: 1370,
? me?uosovinski razmak: 2690.
Kota?i imaju 19-in?ne naplatke s gumama Michelin® u dimenzijama široke potrošnje. Realisti?nost i vjerodostojnost.

Prožimaju?e i tople emocije

Jedini cilj: osje?ati se dobro i ugodno u svojem vozilu bez obzira na na?in vožnje. Suptilan spoj elemenata visoke tehnologije i plemenitih materijala.

Digitalne tehnologije (odnosno digitalna interpretacija stvarnih materijala) raspore?ene su po cijeloj kabini i podijeljene u dvije velike tematske skupine: bron?anu i drvenu. Raspore?ena je na 16 zaslona razli?itih veli?ina kao na primjer: 49-in?ni zakrivljeni zaslon smješten nasuprot putnicima, 29-in?ni zasloni u vratima ili 12- in?ni zasloni ugra?eni u svako od sjenila za zaštitu od sunca. Digitalni materijali pažljivo su osmišljeni kako bi se savršeno uklopili u prostor kabine. Središnja konzola omogu?uje pristup glavnim komandama za vožnju s pomo?u rotiraju?eg gumba i 6-in?nog dodirnog zaslona. Lijevo od upravlja?a smještena je traka s digitalnim prekida?ima i kontekstualnim izbornicima koji se mogu podesiti u skladu s na?inom vožnje.

Dizajn sjedala u obliku slova H i vertikalne podstavljene obloge nadahnuti su modelom Peugeot 504 Coupé: smanjene su mase zahvaljuju?i kompaktnim dimenzijama. Odlikuje ih i tzv. „comfort fit”, odnosno spoj udobnosti i ergonomije koji se postiže korištenjem memorijske pjene (poput odijela šivanog po mjeri). Nasloni za glavu su izduljeni, podesivi i sklopivi tako da se mogu u potpunosti stopiti sa sjedalom.

PEUGEOT Responsive i-Cockpit® naglašava sve prednosti koje pruža Peugeot i-Cockpit®, obilježje modela naše marke. Sastoji se od, me?u ostalim, instrumentne plo?e u visini o?iju s tri broj?anika i kompaktnog upravlja?a.

U potpunosti elektri?an pogonski sklop

PEUGEOT e-Legend Concept, kojeg pokre?e potpuno elektri?ni pogonski sklop, savršeno se uklapa u realisti?nu viziju o energetskoj tranziciji marke. S pomo?u baterija od 100 kWh, motor razvija okretni moment od 800 Nm i snagu od 340 kW s pogonom na 4 kota?a. Ta razina performansi omogu?uje ubrzanje od 0 do 100 km/h u manje od 4 sekunde i postizanje maksimalne brzine od 220 km/h. Domet iznosi 600 km prema protokolu WLTP pri ?emu se baterija do kapaciteta dovoljnog za 500 km puni za samo 25 minuta zahvaljuju?i brzom punjenju baterije. Peugeot e-Legend Concept odlikuje se tehnološki naprednim slobodnim duhom tako što nudi indukcijsko punjenje.

3

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com