Policija najavila poja?an nadzor na svim cestama tijekom produženog vikenda

0
200

Veliki broj gra?ana Republike Hrvatske iskoristit ?e predstoje?e državne blagdane Dan antifašisti?ke borbe i Dan državnosti, odnosno nadolaze?i tzv. „produženi vikend“ za putovanja i odmor te ?e se zbog toga u zna?ajnoj mjeri pove?ati intenzitet prometa na cestama.

Uzimaju?i pritom u obzir i po?etak glavnog dijela turisti?ke sezone 2018. godine, najve?e pove?anje prometa na cestama o?ekuje se u ?etvrtak 21. lipnja u poslijepodnevnim satima, petak 22. lipnja u prijepodne, subotu 23. lipnja prijepodne, nedjelju 24. lipnja poslijepodne, kao i u ponedjeljak 25. lipnja u poslijepodnevnim satima, upravo na glavnim prometnim pravcima koji vode iz unutrašnjosti prema moru, kao i glavnim tranzitnim pravcima, odnosno na autocestama: A1 (Zagreb-Split), A3 (Bregana-Zagreb-Lipovac), A6 (Bosiljevo-Rijeka), A2 (Zagreb-Macelj), A4 (Zagreb-Gori?an) te na državnoj cesti D1 (Karlovac – Slunj – Gra?ac – Knin – Split).

Istovremeno, zbog pove?anog prometa na cestama, pove?ava se i broj prometnih nesre?a, kao i broj stradalih osoba u njima.

Kako se ve?ina prometnih nesre?a doga?a jer sudionici u prometu grubo krše osnovne prometne propise, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvetit ?e stanju sigurnosti cestovnog prometa te poduzeti niz preventivno-represivnih aktivnosti.

U provo?enje planiranih aktivnosti uklju?it ?e se maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada i usmjeravanje službe planirati ?e se tako da se osigura vidljiva nazo?nost policijskih službenika na cestama, odnosno, da se pokriju svi prometni pravci koji se statisti?ki iskazuju kao ugroženi.

Istodobno, u funkciju ?e se staviti svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (ure?aji za nadzor brzine, ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge…).

Tom prilikom posebna pozornost posvetit ?e se sudionicima u prometu koji „iska?u“ iz normalnog prometnog toka ili grubo krše prometne propise zbog kojih se doga?aju prometne nesre?e s najtežim posljedicama, odnosno ?ine prekršaje iz tzv. skupine „?etiri glavne ubojice u prometu“ – vožnja pod utjecajem alkohola, kretanje brzinama ve?ima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela, ali i prekršajima motociklista.

Me?utim, svjesni smo ?injenice kako je aktivnost prometne policije samo jedan od ?imbenika kojim se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesre?a i njihovih posljedica, kao i da se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može ostvariti isklju?ivo i samo poduzimanjem mjera policije.

Stoga upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

Posebno apeliramo na voza?e da:
– prije polaska na put provjere ispravnost vozila, stanje guma i posjedovanje odgovaraju?e opreme;
– prije putovanja pravovremeno se informiraju o vremenskim prilikama i stanju na cestama;
– na put kre?u odmorni, odnosno ako tijekom vožnje osjete umorni, da se bez obzira na blizinu odredišta zaustave i odmore;
– vežu se sigurnosnim pojasom;
– pobrinu se za propisan smještaj djece u vozilu;
– brzinu kretanja vozila prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti;
– poštuju ograni?enja brzine (zakonska ili ona postavljena prometnim znakom);
– ne konzumiraju alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje;
– bez obzira na žurbu, ne ulaze u rizi?na pretjecanja;
– prilikom vožnje u kolonama, kao i za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla, kiša), pove?aju razmak izme?u vozila, imaju?i na umu duži zaustavni put;
– za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta, izbjegavaju nagla ko?enja, nagla ubrzanja i nagla okretanja kota?a upravlja?a;
– se prilikom vožnje autocestom, kre?u krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koriste samo za pretjecanje,
– na autocesti ne zaustavljaju niti parkiraju motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene i obilježene,
– ne koriste mobitel tijekom vožnje, a ukoliko je to neophodno potrebno, da ga koriste isklju?ivo uz pomo? ure?aja koji omogu?uju njegovo korištenje bez upotrebe ruku.

Naposljetku, zbog o?ekivanog pove?anja prometa na cestama i stvaranja prometnih gužvi, pozivamo sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i me?usobno tolerantno ponašanje, kako bi ovaj „produženi vikend“ protekao sa što manje stradalih na našim prometnicama.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com