Policija najavila poja?an nadzor na svim cestama tijekom produženog vikenda

0
131

Veliki broj gra?ana Republike Hrvatske iskoristit ?e predstoje?e državne blagdane Dan antifašisti?ke borbe i Dan državnosti, odnosno nadolaze?i tzv. „produženi vikend“ za putovanja i odmor te ?e se zbog toga u zna?ajnoj mjeri pove?ati intenzitet prometa na cestama.

Uzimaju?i pritom u obzir i po?etak glavnog dijela turisti?ke sezone 2018. godine, najve?e pove?anje prometa na cestama o?ekuje se u ?etvrtak 21. lipnja u poslijepodnevnim satima, petak 22. lipnja u prijepodne, subotu 23. lipnja prijepodne, nedjelju 24. lipnja poslijepodne, kao i u ponedjeljak 25. lipnja u poslijepodnevnim satima, upravo na glavnim prometnim pravcima koji vode iz unutrašnjosti prema moru, kao i glavnim tranzitnim pravcima, odnosno na autocestama: A1 (Zagreb-Split), A3 (Bregana-Zagreb-Lipovac), A6 (Bosiljevo-Rijeka), A2 (Zagreb-Macelj), A4 (Zagreb-Gori?an) te na državnoj cesti D1 (Karlovac – Slunj – Gra?ac – Knin – Split).

Istovremeno, zbog pove?anog prometa na cestama, pove?ava se i broj prometnih nesre?a, kao i broj stradalih osoba u njima.

Kako se ve?ina prometnih nesre?a doga?a jer sudionici u prometu grubo krše osnovne prometne propise, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvetit ?e stanju sigurnosti cestovnog prometa te poduzeti niz preventivno-represivnih aktivnosti.

U provo?enje planiranih aktivnosti uklju?it ?e se maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada i usmjeravanje službe planirati ?e se tako da se osigura vidljiva nazo?nost policijskih službenika na cestama, odnosno, da se pokriju svi prometni pravci koji se statisti?ki iskazuju kao ugroženi.

Istodobno, u funkciju ?e se staviti svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (ure?aji za nadzor brzine, ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge…).

Tom prilikom posebna pozornost posvetit ?e se sudionicima u prometu koji „iska?u“ iz normalnog prometnog toka ili grubo krše prometne propise zbog kojih se doga?aju prometne nesre?e s najtežim posljedicama, odnosno ?ine prekršaje iz tzv. skupine „?etiri glavne ubojice u prometu“ – vožnja pod utjecajem alkohola, kretanje brzinama ve?ima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela, ali i prekršajima motociklista.

Me?utim, svjesni smo ?injenice kako je aktivnost prometne policije samo jedan od ?imbenika kojim se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesre?a i njihovih posljedica, kao i da se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može ostvariti isklju?ivo i samo poduzimanjem mjera policije.

Stoga upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

Posebno apeliramo na voza?e da:
– prije polaska na put provjere ispravnost vozila, stanje guma i posjedovanje odgovaraju?e opreme;
– prije putovanja pravovremeno se informiraju o vremenskim prilikama i stanju na cestama;
– na put kre?u odmorni, odnosno ako tijekom vožnje osjete umorni, da se bez obzira na blizinu odredišta zaustave i odmore;
– vežu se sigurnosnim pojasom;
– pobrinu se za propisan smještaj djece u vozilu;
– brzinu kretanja vozila prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti;
– poštuju ograni?enja brzine (zakonska ili ona postavljena prometnim znakom);
– ne konzumiraju alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje;
– bez obzira na žurbu, ne ulaze u rizi?na pretjecanja;
– prilikom vožnje u kolonama, kao i za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla, kiša), pove?aju razmak izme?u vozila, imaju?i na umu duži zaustavni put;
– za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta, izbjegavaju nagla ko?enja, nagla ubrzanja i nagla okretanja kota?a upravlja?a;
– se prilikom vožnje autocestom, kre?u krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koriste samo za pretjecanje,
– na autocesti ne zaustavljaju niti parkiraju motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno ure?ene i obilježene,
– ne koriste mobitel tijekom vožnje, a ukoliko je to neophodno potrebno, da ga koriste isklju?ivo uz pomo? ure?aja koji omogu?uju njegovo korištenje bez upotrebe ruku.

Naposljetku, zbog o?ekivanog pove?anja prometa na cestama i stvaranja prometnih gužvi, pozivamo sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i me?usobno tolerantno ponašanje, kako bi ovaj „produženi vikend“ protekao sa što manje stradalih na našim prometnicama.