Policija nastavlja s poja?anim nadzorom vikendima

0
230

Kao što smo ve? ranije najavili, policija je po?ela s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala. U akciju je bio uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za droge, i ure?aji za nadzor brzine.

Tako su policijski službenici svih policijskih uprava proteklog vikenda 28. do 30.9. obavljali poja?anu kontrolu prometa s ciljem pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama.

Provedenom kontrolom utvr?eno je ukupno 4.735 prekršaja od ?ega izdvajamo:
– 454 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, gdje je najve?a izmjerena koncentracija alkohola u koli?ini 3,29 g/kg u PU istarskoj, 1.953 prekršaja,
– 1.953 prekršaja prekomjerne brzine,
– 480 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
– 206 prekršaja korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvr?en je u PU zagreba?koj njih 168, dok je najmanje utvr?eno u PU šibensko-kninskoj, 3 takva prekršaja. Rekorder po broju utvr?enih prekršaja prekomjerne brzine je PU karlova?ka sa 426 utvr?ena takva prekršaja dok je najmanje utvr?eno u PU viroviti?ko-podravskoj, njih 8. Sigurnosni pojas najviše nisu koristili voza?i PU zagreba?ke, njih 65, dok su policijski službenici PU li?ko-senjska zaustavili najmanje voza?a koji nisu bili vezani, njih 2. U ?etiri policijske uprave nije utvr?en niti jedan prekršaj korištenja mobitela za vrijeme vožnje dok je najve?i broj utvr?en u PU zagreba?koj, njih 53.

Ako malo detaljnije proanaliziramo vidimo da su najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola po?inili voza?i starosti od 25 do 30 godina, kojima je naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,00 g/kg koja je ujedno i naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola uop?e tijekom ove akcije.

Poduzimanje mjera usmjerenih na pove?anje sigurnosti svih sudionika u prometu nastavlja se do kraja godine. Policija ponovno poziva sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdanjem u svoje voza?ke sposobnosti i mogu?nosti svog vozila tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com