Policija postavlja 29 radara širom Hrvatske, evo na kojim su lokacijama

0
274

Pove?anje sigurnosti u prometu svakako je prvi cilj, ali nije niti zanemariva niti ?injenica da ?e se prihodi policije pove?ati sa 100 na 150 milijuna kuna, s posebnim naglaskom na Podravsku i Jadransku magistralu.

Policija namjerava do po?etka ljeta postaviti širom Hrvatske dodatnih 85 ku?išta za mjerenje brzina. U svima njima ne?e biti kamera, ve? ?e se 29 najsuvremenijih mjernih ure?aja po potrebi i izboru odgovornih za sigurnost prometa u Hrvatskoj preraspore?ivati. Poznata je to metoda “pojavnosti radara” na cestama, kojom se želi pokazati da nikada ne znate gdje vas vrebaju. Ovo je jedna od ve?ih investicija Ministarstva unutarnjih poslova, vezanih uz postavljanje mjernih ure?aja koji kontroliraju brzinu u Hrvatskoj. S novih 29 visoko sofisticiranih i mo?nih kamera njihov ?e se broj popeti na 54 sveukupno, a ku?išta ?e ubudu?e biti 143. O kakvim je ure?ajima rije? možda najbolje govori podatak da u istome trenutku mogu zabilježiti ?ak šest prekršitelja. Na udaru nove tehnologije dostupne hrvatskoj policiji ne?e biti isklju?ivo voza?i vozila s hrvatskim registarkim plo?icama. Ure?aji ?e prepoznavati registarske oznake vozila iz svih preostalih 27 država Europske unije, ali jednako tako u Policiji se hvale kako njihovoj pažnji ne?e ubudu?e mo?i pobje?i voza?i u prebrzim vozilima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova i Crne Gore. Prvi novi suvremeni radari/kamere zapo?et ?e se postavljati ve? za koji dan. Kako smo uspjeli doznati novi su radari ve? pristigle za podru?je Zadra, Dubrovnika, Podravine (Virovitica), Koprivnice, Križevaca, Šibenika i Knina. Fiksni radari za nadzor prometa ovih dana postavljeni su na prometnicama Zagreba, Osijeka i Rijeke. Osim što ?e loviti voza?e koji voze prebrzo, tzv. ANPR ure?aji otkrivat ?e i neregistrirana vozila. Kazne ?e stizati na ku?nu adresu.

Projektom se želi posti?i bolja kontrola stanja na prometnicama, smanjiti broj prekršaja, ali i kazniti nesavjesne voza?e. Rije? je o fiksnim kamerama koje snimaju prekora?enja brzine zajedno s registracijskim oznakama vozila, pa ?e se voza?ima kazne slati odmah na ku?nu adresu. Osim prebrzih voza?a, policija ?e pomo?u njih loviti i neregistrirana te ukradena vozila.
Mogu mjeriti brzine od 20 do 250 km/h, a imaju dovoljno memorije za 5000 prekršaja. Postavljene su u zaštitne ormare neprobojne za metke.

DONOSIMO POPIS NOVIH LOKACIJA KAMERA

PU zadarska: Bibinje, Biograd na Moru, Drage, Murvica, Pakoštane, Poli?nik, Posedarje, Sukošan, Starigrad, Sveti Petar, Zadar (dvije lokacije)
PU splitsko-dalmatinska: Du?e, Podaca, Podgora, Ruskamen, Seget Vranjic
PU dubrova?ko-neretvanska: Brse?ine, Dubrovnik, Gruda, Metkovi? (dvije lokacije), Plat, Stablina, Zaton Doli
PU šibensko-kninska: Bilo, ?eni?i, Dubrava (dvije lokacije) kod Šibenika, Pirovac, Podorljak, Stupin ?eline, Šibenik, Vodice (?etiri lokacije)
PU viroviti?ko-podravska: Bukova?ki Antunovac, ?a?inci, ?a?ava?ki Lug, Kapela Dvor, Pitoma?a, Slatina, Stari Gradac, Suhopolje, Šaševo, Virovitica
PU koprivni?ko-križeva?ka: Budan?evica, Cvetkovec, Glogovac, Hampovica, Ken?elovac, Koprivnica, Majurec, Novigrad Podravski, Rijeka, Sveti Ivan Žabno
PU varaždinska: Varaždin (?etiri ku?išta na dvije lokacije)

Dodatnih 25 lokacija za postavljanje ku?išta u koje ?e s vremena na vrijeme po sistemu rotiranja biti postavljeni mjerni ure?aji bit ?e izabrane naknadno. Možemo ih o?ekivati na podru?ju Like, Senja, Me?imurja, Krapine, Zagorja, Zagreba?ke županije… Uglavnom bit ?e ih posvuda.
Koliko smo uspjeli detektirati lokacije, one su uglavnom izabrane na najugroženijim državnim prometnicama. Podravska i Jadradska magistrala, njen iznimno opasni spoj s Vodicama. Zanimljivo je kako nijedan novi radar/kamera nije predvi?en za postavljanje na hrvatskim autocestama. Bar ne u ovome trenutku. Naime, ustanovljeno je kako se u posljednjih nekoliko godina promet njima iznimno disciplinirao, a kako je erupcija nesre?a i riskatnih vožnji prelivena ponajprije na državne i lokalne prometnice. Fiksni radari za nadzor prometa osim što ?e loviti voza?e koji voze prebrzo otkrivat ?e i neregistrirana vozila. Kazne ?e stizati na ku?nu adresu.
Radarski sustavi, službeno zvani “stacionarni ure?aji za mjerenje brzine”, godišnje bilježe i do 80.000 prekršitelja. S novim kamerama taj bi se broj mogao i udvostru?iti. Koliki je ukupan iznos napisanih kazni nitko ne želi otkriti, no zahvaljuju?i stanicioniranim radarima samo na splitskom podru?ju u pet godina zabilježeno je oko 40.000 prekršaja, a napla?eno je kazni u vrijednosti od 50 milijuna kuna. Prema grubim ra?unicama, policija je tako doprinijela hrvatskome budžetu i s više od 100 milijuna kuna. Od 2010. do 2016. MUP je, naime, u tu svrhu potrošio 9,2 milijuna kuna…, a nova se investicija (nema podataka) opravdava ne prvenstveno zbog punjenja prora?una, ve? ponajprije zbog ve?e sigurnosti prometa u Hrvatskoj

Orwellove kamere
Otkrivaju do 5000 prekršitelja, jednom snimkom i njih šest

Policija je prve ameri?ke ure?aje Gatso postavila u zagreba?kom naselju Poljanice i to još pred to?no tri godine. Ovi novi su još suvremeniji i uklju?uju mjernje brzine te mobilne ure?aje za o?itavanje registarskih plo?ica. Mjere brzine od 20 do 250 km/h, imaju dovoljno memorije za 5000 prekršaja, a za svaki slu?aj su postavljene u zaštitne ormare neprobojne za metke. Mobilni ure?aji za prepoznavanje registarskih plo?ica prepoznaju, uz doma?e, sve plo?ice europskih država i država u regiji, a niti voza?i motocikla i mopeda ne?e biti sigurni od njih, jer sustav prepoznaje i hrvatske troredne plo?ice koje su jedinstvene u svijetu.
Fotoaparat T-serije dizajniran je posebno za provo?enje prometa. Neka rješenja koriste, primjerice, kamere iz Nikona ili Canona. Sve je to plod šezdesetogodišjeg iskustva ameri?ke tvrtke Gatso.

Gatso – najsuvremeniji radari ameri?koga proizvo?a?a

Tehnologija le?e

Le?e koje koristi platforma T-serije su najkvalitetnije – oštre su od ruba do ruba i izuzetno brze. Elektroni?ka globalna brzina zatvara?a je programirana > .001 sekundi, što lako zamrzava gibanje najbržega vozila za prebrzu vožnju. Ve?ina fotoaparata drugih dobavlja?a koristi zastarjele mehani?ke okvire koji nisu dizajnirani za izradu velikih koli?ina fotografija.

GDJE SU POSTOJE?I RADARI, PRMA HAK-u
Bjelovarsko-bilogorska
Brodsko-posavska
Dubrova?ko-neretvanska 1
Istarska 7
Karlova?ka
Koprivni?ko-križeva?ka 3
Krapinsko-zagorska
Li?ko-senjska
Me?imurska 2
Osje?ko-baranjska
Požesko-slavonska
Primorsko-goranska 7
Sisa?ko-moslava?ka
Splitsko-dalmatinska
Šibensko-kninska 4
Varaždinska
Viroviti?ko-podravska 11
Vukovarsko-srijemska 12
Zadarska
Zagreba?ka

Lokacije stacioniranih kamera u Zagrebu:
Slavonska avenija – kod križanja s Ulicom Milana Sachsa (smjer istok)
Ulica Marina Drži?a – ispred petlje sa Slavonskom avenijom (smjer jug)
Zagreba?ka obilaznica – 34. kilometar (smjer zapad)
Slavonska avenija – ispred podvožnjaka Savska (smjer zapad)
Aleja Bologna – u oba smjera na trasi Gajnice-Zapreši?
Ulica Dubrava – kod križanja s Ulicom Druge Poljanice (smjer zapad)
Pavu?njak D1 – kod ku?nog broja 59 (smjer jug)
Žerjavinec, Omladinska ulica – kod ku?nog broja 8 (smjer istok)
?eglje D1 – kod ku?nog broja 12 (smjer sjever)

Lokacije u Rijeci:
Kostrena D8 – 50 metara nakon križanja Dori?i?i (smjer jug)
Tunel Pe?ine – prije isklju?enja za Tower centar (smjer istok)
Obilaznica – kod ?vorišta Draga (smjer zapad)
Obilaznica – 650 metara prije ?vora Dira?je (smjer zapad)
Obilaznica – 50 metara prije ulaza u tunel Škurinje II (smjer istok)
Zvonimirova ulica – kod OMV-a (oba smjera)
Liburnijska ulica – željezni?ki nadvožnjak (smjer centra)
Ljubljanska cesta – kod ku?nog broja 4 (smjer istok)
Nova cesta – kod Gradske toplane (smjer zapad)

Lokacije u Osijeku:
Feri?anci – ulica Petrovac 86 (smjer istok)
Podravska Moslavina – Ulica Josipa Jurja Strossmayera 107 (smjer istok)
Cret Bizova?ki – Ulica Matije Gupca 38 (smjer zapad)
Cret Bizova?ki – Ulica Matije Gupca 110 (smjer istok)
Retfala – Ulica Josipa Jurja Strossmayera 239-320 (oba smjera)
Zapadna obilaznica – 4. dionica, kod raskrižja s Ulicom grada Vukovara – ?epin (oba smjera)
?eminac – Ulica Stjepana Radi?a 6 (smjer jug)
?eminac – Ulica Stjepana Radi?a 76 (smjer sjever)

Tekst: Jure Šuica i Sven Staži?www.startnews.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com