Ponuda M Performance dodataka za novi BMW X5

0
225

Kao i njegovi prethodnici i doista cijela BMW X obitelj, ?etvrta generacija BMW-a X5 (kombinirana potrošnja goriva 11,6-6,0 l/100 km, kombinirane emisije CO2: 264-158 g/km, privremene brojke*) kombinira impresivne off-road performanse s izvanrednom voznom dinamikom na cesti. Uz opsežnu ponudu M Performance dodataka, za novi premium SAV (Sports Activity Vehicle – Vozila za sportske aktivnosti), BMW se posebno obra?a onim klijentima koji žele selektivno poboljšati sportski karakter vozila i pružiti tom aspektu dodatno naglašavanje karaktera. M Performance dodaci dostupni putem programa Originalnih BMW dodaci bit ?e dostupni na vrijeme za svjetsko tržišno lansiranje BMW-a X5 u ožujku 2019.

Razvoj cijele ponude M Performance dodataka je uvijek vukao inspiraciju iz opsežne trka?e stru?nosti BMW-a M GmbH. Sve su komponente savršeno uskla?ene – me?usobno i sa specifi?nim svojstvima svakog modela. Na taj na?in, one ne pružaju doti?nom vozilu samo upe?atljiviji, dinami?niji izgled nego i funkcionalnu svrhu. Zna?ajke imaju pozitivan u?inak, na primjer, na aerodinami?na svojstva vozila ili dodatno doprinose inteligentnom konceptu lakše mase.

Brojne komponente vanjštine u karbonskim vlaknima osiguravaju izraženiji dojam.
M Performance komponente vanjštine u karbonskim vlaknima posebno su u?inkovite u stvaranju posebno upe?atljivog dojma u BMW X5 koji je o?igledno inspiriran utrkama. Sve ih karakterizira struktura sa sa?ama koja je toliko tipi?na za plastiku oja?anu karbonskim vlaknima. Ru?na završna obrada i zape?a?ene jasnim završetkom, komponente dobivaju kona?ni visoki sjaj za impresivan efekt dubine. Na primjer, elementi okruženja unosa za zrak za standardni branik i prednja krilca ne naglašavaju prednji kraj samo vizualno, nego tako?er isti?u širinu SAV modela. Na stražnjem kraju, isto vrijedi i za stražnja krilca i stražnji difuzor. Ponuda M komponenti vanjštine u karbonskim vlaknima je zaokružena s ku?ištima vanjskih retrovizora.

Kona?no, M Performance bo?ni krajevi pragova u crnoj mat boji dostupni su za dodatno poboljšanje sportskog izgleda vanjštine vozila. Oni se protežu od prednjeg do stražnjeg luka kota?a, duž ?itavih donjih pragova i nose M Performance oznaku.

Podaci za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju energije ra?unaju se na temelju metoda mjerenja propisanih u trenutnoj verziji Uredbe (EU) 2007/715. Informacije se temelje na vozilu s osnovnom opremom u Njema?koj; raspon uzima u obzir razlike u odabranoj veli?ini kota?a i guma, kao i dodatne opreme i mogu se mijenjati tijekom konfiguracije. Podaci su ve? izra?unati na osnovi novog WLTP testnog ciklusa i prilago?ene NEDC-u radi usporedbe. U tim vozilima mogu se primjenjivati razli?iti podaci od onih objavljenih ovdje za procjenu poreza i ostalih trošarina vezanih uz vozila koja su (tako?er) temeljena na emisijama CO2.

Za daljnje detalje o službenim koli?inama potrošnje goriva i službenim specifi?nim emisijama CO2 novih automobila, pogledajte “Priru?nik o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji energije novih automobila” koji je dostupan besplatno na svim prodajnim mjestima tvrtke Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen i na https://www.dat.de/co2/.

Kota?i za svaki teren dostupni, od strane BMW-a, po prvi put kao M Performance dodaci.
Za korisnike koji vole istaknuti i iskoristiti off-road sposobnosti svog BMW-a X5, za ?etvrtu generaciju BMW-a X5 sada su dostupni 20” M lakometalni kota?i Star Spoke 748 M s gumama za sve terene. BMW M logotip u boji posebno je privla?an zbog ?injenice da obrub ima završnu obradu u sportskoj crnoj mat boji. Specifi?an dizajn obruba u kombinaciji s upe?atljivim profilom gaznoga sloja gume za sve terene odražava robusnost i stabilnost. Ova nova kombinacija kota?a/guma tako?er nudi dobru udobnost i odobrava se za upotrebu u zimskom periodu.

Opcijske 22” gume tako?er su dostupne za klijente, koje uklju?uju set kota?a iz ponude M Performance dodataka. 22″ M Performance lakometalni kota? Start Spoke 749 M s valjanim obrubom (oblikovanje protoka) je oko jedan kilogram lakši od usporedivog kota?a iste veli?ine zahvaljuju?i korištenoj posebnoj tehnici proizvodnje. Sve u svemu, neogibljene mase su smanjene za oko ?etiri kilograma, što pozitivno utje?e na voznu dinamiku i reakcije u skretanju.

Dizajn s optimiziranom masom tako?er karakterizira M Performance sportsku ko?nicu: primjerice, ?etveroklipne fiksne ?eljusti na prednjoj osovini izra?ene su od aluminija. U me?uvremenu, perforirani M Performance diskovi s ko?nicama s unutarnjim odzra?ivanjem – koji su ve?i nego kod serijskih ko?nica (19 in?a) – osiguravaju poboljšanu toplinsku otpornost i time pove?avaju u?inak ko?enja ?ak i u ekstremnim uvjetima. ?eljusti ko?nica završne obrade u crvenoj boji vizualno naglašavaju M Performance sportsku ko?nicu – a osobito zna?ajku u kombinaciji s kota?ima koji imaju otvoreni dizajn obruba, kao što je M Performance lakometalni kota? Star Spoke 749 M.

Izgled karbonskih vlakana i trka?a funkcionalnost tako?er i u unutrašnjosti.
Široka ponuda M Performance komponenti izvedenih iz i nadahnutihutrkama je dostupna i za unutrašnjost novog BMW-a X5, još jednom pružaju?i vizualno i funkcionalno poboljšanje. M Performance upravlja? osigurava da, na primjer, voza? u svakom trenutku ima kontrolu nad dinami?kim SAV-om. Navedeno je omogu?eno zbog podru?ja rukohvata ekstremnog prianjanja od Alcantara kože s velikim osloncima za pal?eve i posebnom podstavom za izvrsnu stabilnost i izravan osje?aj upravljanja. Osim standardnih detalja, kao što su crvena središnja oznaka na poziciji od 12 sati i srebrno sivi, ru?no ušiveni križni prošivi, M Performance upravlja? tako?er je dostupan s M Performance letvicom upravlja?a od karbonskih vlakana s M Performance natpisom i Alcantara umetkom. Kako bi se to podudaralo, ru?ice za prijenos tako?er se mogu odabrati u M Performance obradi koja sadrži tkaninu od karbonskih vlakana umjesto standardne površine od kroma.

Tako?er je mogu?e radnom mjestu voza?a pružiti trka?i izgled i dojam na podru?jima izvan izravnog vidnog polja u novom BMW-u X5. Zna?ajke koje tome pridonose su M Performance podne prostirke s M Performance natpisom, zastavica u tipi?nim M bojama i okruženje u koži, uklju?uju?i ukrasne prošive u kontrastnim bojama, kao i pedale i nasloni za noge od nehr?aju?eg ?elika. Asimetri?ni profili potonjih naglašavaju upe?atljiv trka?i izgled.

Drive Analyzer za sveobuhvatnu analizu stila vožnje.
M Performance Drive Analyzer dostupan je onima koji žele posti?i trka?u optimizaciju ne samo u samom BMW-u X5, ve? i u pogledu vlastitog stila vožnje. Sastoji se od OBD priklju?ka, koji je priklju?en na utor za dijagnostiku u vozilu i aplikacije za pametni telefon. Drive Analyser je izveden izravno iz utrka: omogu?uje voza?u sve glavne podatke o voznoj dinamici, nude?i opsežne i profesionalne mogu?nosti bilježenja i analize. Tako?er omogu?uje snimanje vožnji na videokamerama pametnih telefona, bilježenje podataka o vožnji i pra?enje rute na temelju GPS podataka o položaju.

Ljubav za utrkama i M Performance proizvodi se tako?er mogu izraziti pomo?u zna?ajki koje nisu izravno povezane s iskustvom vožnje u samom BMW-u X5. M Performance set prikaza za BMW LED projektore u vratima omogu?ava da se, na primjer, BMW M logotip ili drugi motivi koji se odnose na M Performance projiciraju na asfalt pri ulasku i izlasku iz automobila. M Performance torbica za klju?eve izra?ena od visokokvalitetne Alcantara kože s umetkom od karbonskih vlakna može se snažno pri?vrstiti na klju? vozila pomo?u vijka sa šesterokutnim utorom u M svijetloplavoj boji, ?ime se štiti od ogrebotina i ošte?enja. Istu kombinaciju izgleda i funkcije osiguravaju M Performance vre?ice za gume od visokokvalitetne i visokootporne plastike: one štite kota?e od prljavštine tijekom prijevoza i skladištenja.