I Porsche pod istragom zbog lažiranja emisija

0
91

Izgleda da se Volkswagenova agonija sa skandalom Dieselgate nastavlja, a najnoviji akter ovaj puta je Porsche. Njema?ki je regulator pokrenuo istragu koja je navodno utvrdila da je i ovaj proizvo?a? lažirao potrošnju, s tim da je on koristio položaj volana kao indikator. Naime, ukoliko se volan nije micao, sporni je softver podešava parametre rada motora tako da emitira manje ispušnih plinova. Porsche kategori?ki odbija takvu mogu?nost, a obzirom da je ona vrlo lako dokaziva, lako je mogu?e da optužba uistinu nije utemeljena.