Poštujte prometna pravila i vozite oprezno

0
279

U sedam mjeseci 2021. godine u prometnim nesre?ama smrtno je stradalo 165 osoba, što je 13 osoba ili 8,6 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (152 poginule osobe)…

Dominantan razlog smrtnog stradavanja u prometnim nesre?ama su upravljanje vozilom nepropisnom, znatno ve?om brzinom od dopuštene, kao i kretanje brzinom neprimjerenom uvjetima na kolniku (zavoj, smanjena vidljivost, no?.). Prema vrstama nesre?a radilo se o slijetanju s kolnika, naletu na pješaka i bicikliste kao i nepropisnom i krajnje neopreznom isklju?ivanju iz prometa prilikom ?ega su smrtno stradale ?ak dvije osobe.

Motocikli i mopedi su na prometnicama – OPREZ!

U sedam mjeseci 2021. godine u prometnim su nesre?ama smrtno stradale 44 osobe koje su upravljale mopedima i motociklima ili su se na njima nalazile u svojstvu putnika. Ovi podaci govore da se svaka ?etvrta osoba od ukupnog broja smrtno stradalih nalazila na takvom vozilu.

Voza?i i putnici tih vozila ?esto su žrtve drugih nesavjesnih voza?a ostalih motornih vozila koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.

Me?utim, ?esto zbog svog neodgovornog ponašanja i grubog kršenja prometnih propisa i sami motociklisti sudjeluju u teškim prometnim nesre?ama u kojima, u sudarima s drugim vozilima, izlijetanjima s ceste ili naletima na objekte uz cestu, smrtno stradavaju ili zadobivaju teške tjelesne ozljede.

Ponovo isti?emo da se ve?im sudjelovanjem motociklista i mopedista u prometu, pove?ava i mogu?nost njihovog stradavanja. Stoga je potrebno opetovano napomenuti voza?ima motornih vozila na ?etiri kota?a da prilikom skretanja posebnu pažnju posvete pravovremenom uo?avanju motociklista koji nailaze iz suprotnog smjera, odnosno da posebnu pažnju posvete pravovremenom uo?avanju motociklista prilikom uklju?ivanja u promet te postupe na najsigurniji mogu?i na?in: da pri?ekaju i propuste motociklistu.

Jednako tako motociklisti u prometu moraju biti svjesni opasnosti kretanja brzinom ve?om od dozvoljene, pogotovo u zavojima i pred križanjima te bi obavezno trebali i morali prilagoditi brzinu svim uvjetima koje u odre?enoj situaciji mogu i moraju predvidjeti.

Potrebno je ponovno upozoriti sve voza?e:
prilikom vožnje na prvom mjestu budite maksimalno koncentrirani na promet koji vas okružuje;
ne koristite mobitel tijekom vožnje;
vozite na dovoljnom razmaku u odnosu na vozilo koje se kre?e ispred vas;
poštujte dopuštena ograni?enja brzine, prilagodite brzinu stanju kolnika i osobinama ceste (no?, magla, kiša, zavoj, uspon, pad kolnika i dr.);
ne ulazite u opasna pretjecanja na kratkim dijelovima cesta i na mjestima gdje preglednost nije dovoljna, odnosno na mjestima gdje je to zabranjeno;
ne izlazite na kolnik s tehni?ki neispravnim i neregistriranim vozilima;
ne kre?ite se bezrazložno pretjecajnom trakom na autocesti.

Za istaknuti je i zabrinjavaju?i podatak o nekorištenju sigurnosnog pojasa osoba koje su naposljetku preminule od posljedica prometne nesre?e. Naime, od 126 osoba koje su poginule u osobnim automobilima tijekom 2020. godine, njih 60 ili 47,6 % nije koristila sigurnosni pojas. U prvih šest mjeseci 2021. godine, od 55 osoba koje su poginule u osobnim automobilima, njih 31 ili 56,4 % (odnosno više od polovice) nije koristilo sigurnosni pojas.

Osobe u automobilima moraju obavezno koristiti sigurnosni pojas, a na mopedima i motociklima zaštitnu kacigu.

Jedan dio pješaka i biciklista i nadalje ne poštuje zakonske propise prema kojima moraju biti ozna?eni reflektiraju?om materijom. Zbog toga su teško vidljivi voza?ima drugih vozila koji pritom nalije?u na njih, što ponekad završava sa smrtnim stradavanjem. Stoga naglašavamo odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama:
pješak koji se kre?e kolnikom dužan je no?u, a i danju u slu?aju smanjene vidljivosti, biti ozna?en nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom,
voza? bicikla koji se kre?e kolnikom na cesti dužan je no?u i danju u slu?aju smanjene vidljivosti biti ozna?en reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om ili drugom reflektiraju?om oznakom.

Bicikliste dodatno upozoravamo kako je citiranim Zakonom propisano da od prvog sumraka do potpunog svanu?a (no?u), a i danju u slu?aju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno najmanje jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla.

Ponavljamo upozorenje roditeljima da, temeljem zakonske odredbe, djeca do 16 godina moraju na glavi imati zaštitnu kacigu prilikom upravljanja biciklom, a ako su mla?i od 14 godina i nisu osposobljenja za samostalno upravljanje biciklima u prometu na cestama, moraju biti u pratnji osobe starije od 16 godina.

Jednako tako upozoravamo voza?e motornih vozila da su biciklisti jednakopravni sudionici cestovnog prometa i da ih se kao takve treba uvažavati. Bicikliste tako?er upozoravamo – na potrebu strogog poštivanja prometnih propisa koji važe za njih jednako kao i za sve druge sudionike u prometu.

Jedan dio nesre?a sa smrtnim stradavanjem skrivile su mlade osobe. Iz tog razloga poseban apel upu?ujemo njihovim roditeljima da im ne omogu?avaju dostupnost upravljanja vozilom dok takva mlada osoba nije položila voza?ki ispit. Tako?er, da im ne omogu?avaju upravljanje vozilom ukoliko imaju saznanja da je mlada osoba konzumirala alkoholna pi?a. Naposljetku da prije povjeravanja vlastitog vozila na upravljanje, mladoj osobi ukažu na sigurno, ali i odgovorno sudjelovanje u prometu, temeljem svog životnog i prometnog iskustva.

Kako smo ve? ranije najavili, policija ?e i ovog vikenda, ali i kontinuirano do kraja godine, nastaviti s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala te prema ponavlja?ima teških prometnih prekršaja – recidivistima.

U poduzimanje aktivnosti bit ?e uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa.

Ne zaboravite:

„Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, ve? i ostale sudionike u prometu, zbog ?ega za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog ne može biti opravdan.“

Izvor: Zagreba?ka policija

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com