Poticaji za elektri?ne automobile planuli u samo 4,5 sata

0
472

Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost je objavio kako su odobrili 12 milijuna kuna poticaja za nabavku ekološki upristojenih vozila, a me?u njima mogli su biti samo oni koji su 25. travnja predali zahtjev izme?u 10 sati i 14 sati i 30 minuta.

Svi koji su zakasnili – više sre?e idu?i put. Savjet – potrudite se prije natje?aja do?i do povlaštenih informacija…

Tko je jamio je jamio i za to je imao samo ?etiri i pol sata. Naima upravo je toliko dugo bio otvoren natje?aj za sufinanciranjem nabavke elektroauta i drugih ekološki upristojenih vozila, prije svega elektri?nih, hibridnih i plug in hibrida. Kako je izvjestio Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, na hrvatskih cestama bi se u idu?ih šest mjeseci trebalo na?i više od 414 novih eko vozila. Rezultat je to provedenog javnog poziva Fonda, u sklopu kojeg je gra?anima na raspolaganju bilo 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Jednako su tako izvjestili i o nevjerojatno brzini zatvaranja natje?aja!

25. travnja 2018. godine u 10:00 sati natje?aj su objavili u Narodnim novinama, a ve? su u 14:54 sati sva raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu rasporedili najbržima. Kako su oni uspjeli u tako kratkom vremenu prikupiti sva pravila, uvjete, ponude, ispuniti dosta složene obrasce i ispoštivati proceduru…, uistinu je prava magija.

U obrazloženju su naveli: – To?kom III. Javnog poziva navedeno je da ?e se sredstva donacije Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2018. godine), ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da ?e Fond putem mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena, te dodaju: – Sukladno navedenom, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane podnositelje zahtjeva kako su temeljem ponuda zaprimljenih u Fond do 25. travnja 2018. godine u 14:54 sati raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iskorištena te se isti smatra zatvorenim.”

Najve?i dio tog iznosa, 10,5 milijuna kuna ?e biti iskorišteno za kupnju 133 elektri?na i 1 plug in elektri?nog automobila, 935 tisu?a kuna Fond je odobrio za nabavu 22 elektri?na bicikla, dok ?e se s 520 tisu?a kuna sufinancirati kupnja 56 eklekti?nih motocikala.

Korisnicima koji su dostavili potpunu dokumentaciju nazna?enu u javnom pozivu te svoj zahtjev predali u okviru raspoloživih 12 milijuna kuna, ovih dana ?e se sti?i odluka i ugovor o sufinanciranju koji se može konzumirati u roku od 6 mjeseci. Zvu?i nevjerojatno, ali sretnici su samo oni koji su predali potpune zahtjeve unutar 4,5 sati. Naime, natje?aj je samo tako kratko trajao! I to bez obzira što u jednoj od prvih to?aka Natje?aja objavljenog u Narodnim novinama stoji da traje i do 31. prosinca 2018. Kako je bilo mogu?e u tako kratkom vremenu udovoljiti svim zahtjevima koje je Fond odredio, normalno ?ovjeku nije jasno. Tako što mogli su samo oni koji su imali povlaštenu informaciju i zato ?e i ovaj natje?aj biti pod velikom lupom. U novom broju Starta otkrivamo sve o navedenom.

Nakon što se dostavi izvornik ra?una za vozilo, potvrda da je isto u cijelosti ispla?eno te preslika prometne dozvole Fond ?e u roku od 30 dana korisniku isplatiti odobreni iznos poticaja koji, ovisno o vrsti kupljenog vozila može iznosit od 5 do 80 tisu?a kuna. U slu?aju nabave vozila putem kredita ili financijskog leasinga Fondu se treba dostaviti predmetna preslika ugovora.

„Fond snažno podržava trend pojave elektrovozila na hrvatskim cestama, ?emu u prilog govore i ove brojke. Primjerice, 2017. godine u Hrvatskoj je registrirano 277 elektri?nih osobnih vozila, a rezultati samo ovog javnog poziva ve? pretpostavljaju rast od 64%.“ rekao je Ponoš te najavio skorašnji javni poziv za sufinanciranje eko vozila za tvrtke iz privatnog i javnog sektora vrijedan 13 milijuna kuna.

„Tvrtke ?e, osim za elektri?ne bicikle i motocikle te osobna vozila, mo?i dobiti poticaje i za putni?ka te teretna vozila kategorija M1–M3, N1-N3, koja ?e kao pogonsku tehnologiju mo?i koristit i stla?eni prirodni plin (SPP) ili ukapljeni prirodni plin (UPP). Procedura prijave ?e biti vrlo sli?na kao i ona za gra?ane. Navedena vozila ?e se sufinancirati od 5 do maksimalnih 400 tisu?a kuna, ovisno o vrsti vozila koja se nabavljaju.“, istaknuo je Ponoš.

Iznos dodijeljenih sredstava ne?e mo?i prelaziti 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno mogu?e je biti dobiti do 400.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Osim vozila, prema rije?ima direktora Ponoša, Fond do konca godine planira poticati i ostale elemente cjelovitog razvoja održivog prometa poput mjera energetske u?inkovitosti u gradskim prometnim sustavima, te?ajeva eko vožnje te postavljanja punionica za elektri?na vozila.

Igor Staži? – START

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com